17 апреля 2024

АЦӔМӔЗИ УАДИНДЗӔ

11.11.2021 | 17:32

МÆРЗОЙТИ Сергей, (1927-2008) Цæгат Иристони адæмон финсæг

Нӕ культурӕ, нӕ адӕми историй Малити Геуӕрги байзадӕй цирагъдарӕй. Мӕгур хӕдзари исгъомбӕл ӕй, фал ӕ сабийбонтӕй фӕстӕмӕ ӕхе рохсмӕ ивазта, ӕма е ‘стур искурдиадӕ, ӕ агъазиау дӕсниади фӕрци рахизтӕй поэзий бӕрзӕндтӕмӕ. Поэтӕн ӕ фиццаг ӕмдзӕвгитӕй еуеми, «Цӕхъал», зӕгъгӕ, уоми арви кизгӕ мӕйи балци уӕларви ӕма ӕзнӕт хуӕнхаг дони ӕмбохун арф коми уотӕ агайунцӕ адӕймаги зӕрдӕ, ӕма алкедӕр баруагӕс ӕй, ке нӕмӕ фӕззиндтӕй ӕнӕмбал романтик, ӕхе зундирахаст, ӕхе хуӕдбундор поэтикон гъӕлӕсиуаги хӕццӕ.

Ӕма ӕцӕгӕй дӕр поэт уӕхӕн бӕрзонд ӕфцӕгӕй рафӕлгӕстӕй ниййерӕг зӕнхӕбӕл, ӕма ӕхемӕ дӕр ӕма ӕ кӕсгутӕмӕ дӕр разиндтӕнцӕ рӕстӕги нӕуӕг арӕнтӕ ӕма исуйнаг доги арвгӕрӕнттӕ.

Рӕстадӕн кувта нӕ поэт рагӕй дӕр, адӕмӕн лӕггадӕ кӕнун иссӕй ӕ царди медес. Уой сӕрбӕлтау кодта рохситауӕги куст дӕр ӕма ӕнӕнцойнӕ фудӕбонӕ дӕр поэтикон дзурди фарни сӕрбӕлтау. Берӕ фӕккуста Иристони скъолати. Сабийти ахури надбӕл аразта, цӕмӕй лӕгау лӕгтӕй райрӕзонцӕ, ӕма фидибӕстӕн нивондӕн ӕрхӕссонцӕ сӕ цард. Уомӕн син ниффинста ӕхседгӕ балци зар дӕр. «Федог» дӕр ӕй уомӕн исхудта:

Рохсмӕ, фӕсевӕд, тундзетӕ,
Рохсмӕ цӕуетӕ ӕнгом,
Нифс, лӕгдзийнадӕ уарзетӕ,
Скӕнтӕ муггагмӕ стур ном.
Арвмӕ мӕсуг амайетӕ,
Хормӕ скӕнетӕ фӕндаг,
Гъӕйт, зӕрдиуагӕй уайетӕ,
Догъи ма уотӕ фӕстаг!
Тари цӕфсӕд сӕребарӕ,
Мегъи сорӕд ӕ тунтӕй,
Цард мабал уӕд гъезӕмарӕ,
Зӕнхӕ райзол уӕд рунтӕй.

Зари игъусуй тохи азӕлд, уӕлахези зӕлланг, революцион змӕлди уолӕнти ка ранигъулдӕй, еци сахъигурди ӕхседгӕ гъӕлӕс. Геуӕрги иссӕй ирон зӕнхкосгути революцион парти «Кермен»-и бундорӕвӕргутӕй еу. Фӕстӕдӕр е бафинста ӕ къох арфӕйаг тели: «Петроград. Председателю Совнаркома тов. Ленину. Осетинская революционно-демократическая партия «Кермен» приветствует в Вашем лице рабочее и крестьянское правительство, осененное Красным Знаменем, знаменующим победу труда над капиталом. Знайте, что мы, сыны Осетии, жаждем осуществления лозунгов третьей революции. Председатель Малиев».

Нӕуӕг цард ӕма тох бахсистонцӕ поэти исфӕлдистадӕ нифс ӕма хъаурӕй, ӕ зартӕ, ӕ сагъӕстӕбӕл зиннуй рӕстӕги фӕд, доги комиуолӕфт, фӕлтӕри меддуйней фӕд. Стъӕлфӕнтӕ нӕ, царди вазуггин гулфӕнтӕ ӕма размӕмпурст тӕлфунцӕ ӕ уадзимисти, кӕд ма нивӕбӕл нӕма адтӕй, дзиллитӕ ма гъезӕмӕрттӕ ӕвзурстонцӕ, уӕддӕр сӕбӕл хор ракастӕй ӕма сӕ уавӕртӕ бундзарӕй раййевунмӕ бӕллунцӕ ӕма турнунцӕ.

Поэт ӕ рагбонти финст миниатюритӕй еуеми уотӕ финста:
Волны Каспийские мне нашептали
Сказку страдания, сказку печали,
Душу наполнили шумом глухим,
Спели мне песню борьбы и свободы.

Поэти ӕмдзӕвгити исеу ӕнцӕ ӕрхун ӕма гъезӕмари аргъау тох ӕма сӕребари зари хӕццӕ. Ӕнгон бастӕй си рауадӕй уӕхӕн поэтикон цӕндӕ, ӕма ин ӕ лирики ӕнкъарӕнти ирд цӕхӕр ӕма дзурди уагӕн ниссагътонцӕ уӕлтӕмӕнади базуртӕ, равардтонцӕ ин цардгъон тухӕ. Еу бакастӕй – фӕйнӕхузон мотивтӕ, фал сӕ еудзийнадӕ ӕй ахедгӕ, гъомусгин. Кӕрӕдзей нихмӕ нӕ лӕуунцӕ, кӕрӕдземӕй еуварс нӕ ‘нцӕ. Айдагъдӕр ӕвдесунцӕ, цард вазуггин ке ‘й, ӕ фӕззиндтитӕ ин еу барӕнӕй барӕн ке нӕййес, уӕдта нихмӕвӕрд цаутӕ ӕма ӕнкъарӕнтӕн ӕнӕуӕвгӕ ке нӕ фӕууй историон цӕхгӕр фӕззелӕнти рӕстӕг. Поэти меддуйней айдӕнау зиннунцӕ ӕ поэзий менеугутӕ.

Уони нӕ зӕрдӕбӕл ку нӕ дарӕн, уӕд ин е ‘сфӕлдистади гармоний фӕд не ‘ссердзинан. Уобӕл ба гъӕуама дузӕрдуг ма кӕнӕн. Устур поэти уадзимисти алкӕддӕр тӕлфуй рӕстӕг ӕма исфӕлдистади ӕмуолӕфтгӕнӕг тухӕ.

Берӕвӕрсуг ӕй Малити Геуӕргий поэзи, ӕ уадзимистӕ амад ӕнцӕ аллихузон жанрти домӕнтӕмӕ гӕсгӕ. Ес имӕ гъазӕн дзурди уагӕбӕл финст зар, ес имӕ мӕгур лӕги уодагайӕг монолог, ес тохмӕ седӕг марш дӕр ӕма уӕхӕн лирикон хӕзнатӕ, цикорай фӕрдуги хузӕн ка ӕрттевуй. Мадта минкъий нӕ ‘нцӕ, адӕмон зарти ӕндӕвдӕй ка равзурдӕй, уӕхӕн сагъӕстӕ дӕр.

Дессаг е ӕй, ӕма сӕ еугуребӕл дӕр ке ес, хуӕрзаййев, хуӕдбундор нивӕфтуд ирон адӕмон дзурди тухӕ, адӕми зундирахаст ӕма дуйнелӕдӕрундзийнадӕ ке исуй сӕ бундор, цъухӕй дзоргӕ адӕмон исфӕлдистади хузгин хуарӕнтӕй ке исӕрттевунцӕ.

Малити Геуӕргий поэзий игурӕнтӕ ‘нцӕ адӕми цард, адӕми цийнӕ ӕма сагъӕстӕ, хуӕнхбӕсти ӕносон таурӕхътӕ, хуӕнхӕгтӕ цӕбӕл ӕууӕндунцӕ, еци царциати дессӕгтӕ. Ӕ лирикон хъайтар, «Горские мотивы», зӕгъгӕ, еци киунуги кӕунгъӕлӕсӕй дӕр фӕдздзоруй, е ‘лгъистаг хъисмӕтӕй дӕр нигъгъӕрзуй, уотемӕй архайуй адӕймаг ӕма ӕрдзи рахастдзийнӕдтӕ балӕдӕрунбӕл, адӕймаг ӕма ӕ алливарс цитӕ цӕуй, уони ‘хсӕн гармони иссерунбӕл ӕхе хъаури, ӕма уомӕй ервӕзуй. Ӕма ци агоруй аци змӕнст дуйней?

Агоруй Устур Рӕстадӕ. Царди мӕнгӕруагӕсдзийнӕдтӕ ӕма къурцдзӕвӕнтӕй фӕййервӕзунбӕл архайуй. Ӕнцон нӕй уодварни хӕзнатӕн ци гургъахъ над амонуй, уобӕл цӕун. Геуӕргий лирикон хъайтар еци уодӕвзарӕнти исфӕлдиста.

Цикорай фӕрдуги хузӕн нӕ поэзий цӕхӕр калунцӕ, «Ӕлхуйни» хузӕн миниатюритӕ – «Ци кӕнуй, цума, ме ‘лхуйнӕ, ку нӕбал зелуй дзӕбӕх? Мӕ цӕститӕбӕл уайунцӕ сау нимӕт ӕма сау бӕх»… «Мӕ фидбилизӕн ӕ хӕццӕ цӕмӕн фӕдтӕн ӕз ӕнгаст?..» «Мӕ зӕрдӕ мин басугътонцӕ, ду ме ‘вдесӕн, уо, Хуцау!» Кӕд уотӕ адтӕй, уӕддӕр куд фӕстӕмӕ поэт хумӕтӕги нӕ исӕновуд ӕй поэтикон жанртӕбӕл.

Царди фӕлтӕрд, сагъӕстӕ евгъуд догӕбӕл, ӕ рӕстӕг ӕма исонибонбӕл домдтонцӕ таурӕхътӕ, кадӕнгитӕ, ӕцӕг хабӕртти парахат сюжеттӕ, социалон конфликттӕ ӕнхӕстдӕрӕй кӕми равдесун ӕнгъезуй, уӕхӕн агъазиау уадзимистӕ. Ӕ фиццаг киунуги адтӕй нарти кадӕнгитӕбӕл амад поэмӕ «Симд Нартов». Нарти гуппурсартӕ Хӕмиц, Сослан, Урузмӕг, сӕ кӕстӕр Батрадзи фӕлгонцтӕбӕл ке бафтудӕй поэт, е ин фӕййагъаз ӕй арфдӕр балӕдӕрун адӕмон характер, ӕ социалон ӕма эстетикон медес балӕдӕрунӕн.

Ӕма фӕстӕдӕр поэт е ‘ргом ку раздахта хуӕнхбӕсти цардиуаги цаутӕ ӕма хабӕрттӕмӕ, уӕд ефтонг адтӕй алцӕмӕй дӕр – зундирахаст ӕма дӕсниадӕй. Фау ӕрхӕссӕн нӕ адтӕй ӕ хъайтарти социалон рахастдзийнӕдтӕмӕ, сӕ фӕлгонцтӕмӕ, къласон тохи игурӕнтӕ ӕма фӕстеугутӕ куд ӕвдиста, уомӕ дӕр.

Тухгин ӕй поэти кадӕнгити романтикон рахаст – хъайтартӕ фескъуӕлхунцӕ лӕгӕвзарӕни, сӕ уарзт ӕма сӕмӕ адӕймаги ном ӕма кадӕ бӕрзонд ӕвӕрд ӕнцӕ, хӕрамӕн нӕ барунцӕ ходуйнаги бӕсти мӕлӕтбӕл дӕр арази фӕуунцӕ.

Темур-Алсахъ тухӕгӕнӕг ӕлдарӕй райста ӕ гъӕубӕсти маст, ӕлдар Дзанболати мӕрдтӕмӕ барвиста, иссӕребарӕ ‘й ӕ уарзон Дигиза, фал хъайтар ӕ хӕццӕ ӕ цард исбӕттунмӕ не ‘сарази ‘й – тоггин дӕн ӕма фенамонд уа, е мӕ нӕ фӕндуй, зӕгъгӕ. Кизгӕ дӕр ӕнӕ Темур-Алсахъӕй ӕхецӕн цард нӕбал исаккаг кодта.

Эпикон характертӕ, трагикон цаутӕ ӕма фӕлгонцтӕ зӕрдӕ скъӕфунцӕ сӕ уарзти туххӕй, сӕ кӕдзос зӕрдиуагӕ ӕма рӕсугъддзийнадӕй, сӕ цардбӕллон ӕма ӕнӕбасӕттон хъаурӕй. Социалон хецӕндзийнӕдтӕй фенамонд ӕнцӕ хъайтартӕ. Уӕхӕн хъисмӕти азар басугъта гъонгӕси фурт мӕгур Мӕхӕмӕт ӕма ӕ уарзони дӕр. Ӕлдар ӕ фиййауи ӕ сӕрмӕ не ‘рхаста, нӕ ибӕл байаурста. Уоййадӕбӕл фенамонд ӕй кизгӕ дӕр, ӕхемӕ ӕ къох исиста. Уарзондзийнади романтикӕ ӕма социалон трагеди уотӕ ӕнгон ӕлваст ӕнцӕ ӕма, кӕд тог никкӕллуй, гъе ба хъайтартӕ бацарӕфтуд унцӕ, уӕддӕр сӕ рӕсугъд меддуйней, ӕнӕмбал зунд ӕма нифсӕй сӕ цард исуй кадӕнги сӕр.

***

Е ‘мдзӕвгӕ «Памяти Коста», зӕгъгӕ, уоми Геуӕрги загъта зӕрдибун дзубандитӕ ӕ цитгин ахургӕнӕгӕн:

Умолк, – но стих его певучий
В сердцах людей еще звенит.

Зартӕгӕнӕги ӕносон кадӕй фӕххайгин ӕй Геуӕрги ӕхуӕдӕг дӕр. «Геуӕргий уадзимисти зиннуй е ‘стур культурӕ, ӕ ахургонддзийнадӕ», – финста Цӕрукъати Александр. «Дигорон ӕвзагбӕл ка финста ӕма ка финсуй, уонӕй аййевади дӕсниадӕй поэзий медӕгӕ Малити Геуӕргий уӕнгӕ неке ма исхъӕрдтӕй. Поэтӕн е ‘взаг ӕй ӕхсист ӕма циргъ, ӕ ритмикӕ фӕндури зӕлау, ӕ уадзимисти сюжети арӕзт композицион ӕгъдауӕй – хали къӕбӕлау», – финста Хъазбегти Хъазбег.

***

Ескӕд еу хатт райсуй Геуӕрги ӕ къохмӕ публицисти сес, ӕма ӕ гъудитӕ фӕуунцӕ арф ӕма рӕстдзӕвийнӕ. Ӕ уадзимис «К докладу Г. Цаголова «Об осетинском стихосложении» абони дӕр ма цӕсти ахедуй, ирон ӕмдзӕвги тоникон стихамади фӕдбӕл ци раст хатдзӕгтӕ искодта, уомӕй.

Ахид нӕ дзорӕн поэтики фарстатӕбӕл, ӕма еци ихӕс ӕхемӕ ка райса, е, ӕнӕмӕнгӕ, арази уодзӕнӕй Геуӕргийӕй. Ӕ иннӕ уадзимис «Письмо из Осетии» фӕууй уӕхӕн седтӕй:

– Нужны просвещенные, общественные деятели, проникнутые святостью в призвание человека, нужны люди высокого закала, с пламенными духовными мечтами…

«Сейте разумное, доброе, вечное.

Сейте, – спасибо вам скажет сердечное, – осетинский народ». Уӕхӕн адтӕй поэти бӕллец, е ‘сфӕлдистади нисанеуӕг, е ‘стур искурдиади игурӕн ӕма ратӕдзӕн.

Уомӕн ин табу кодтонцӕ ӕ поэзийӕн Къосирати Сӕрмӕт, Гулути Андрей, Ардасенти Хадзибатӕр ӕма берӕ ӕндӕр ӕртасгутӕ. Уомӕн ӕй уарзта, уомӕн ӕй ӕвардта дзурдаййевади бӕрзонд тӕрхӕгбӕл Абайти Васо.

Малити Геуӕрги ӕ рӕстӕги фагӕ рӕвдуд нӕ баййафта литератури тӕрхони лӕгтӕй. Е нӕ, фал ма берӕ ӕнзти дӕргъи е ‘сфӕлдистадон бунтӕ лӕудтӕнцӕ къумавӕрдӕй. Нӕ адӕми ахсгиаг хъӕболӕбӕл 30-аг ӕнзти исӕвардтонцӕ адӕми знаги илгъаг ном, ӕма ин ӕхе бабун кодтонцӕ, ӕ финститӕ ба ин адӕмӕй фӕххецӕн кӕнунбӕл еци архайӕги архайдтонцӕ, фал син е ба нӕ бантӕстӕй, уомӕн ӕма дзиллӕ сӕ били цъӕрттӕ хуардтонцӕ ӕ уадзимистӕ зонунмӕ. Ӕма дзилли бӕлдӕ Поэти исафгутӕй тухгиндӕр разиндтӕй. Фудлӕг ӕма фудбон берӕ нӕ хӕссунцӕ, фӕззӕгъунцӕ, уомӕ гӕсгӕ, гадзирахаттӕй рацӕугутӕ цийфӕнди кӕд фӕййархайдтонцӕ, уӕддӕр Геуӕргий поэзибӕл къӕмӕ некӕд рабадтӕй, уӕдта, ӕ рӕстдзийнадӕ ке исбӕрӕг ӕй, уомӕ гӕсгӕ ба некӕдбал рабаддзӕнӕй. Некӕд феронх уодзӕнӕй устур поэти кӕдзос ӕма нӕргӕ гъӕлӕс.

Малити Геуӕргийӕн хуӕздӕр лӕварӕн, хуӕздӕр хуарзӕнхӕн лӕвӕрд ӕрцудӕй Нарти Ацӕмӕзи уадиндзӕ, ӕма муггагмӕ азӕлдзӕнӕнцӕ ӕ рӕсугъд зӕлтӕ.