22 майя 2024

29.04.2023 | 15:42

УÆЛАХЕЗИ БОНМÆ

29.04.2023 | 15:40

ЕУГУР ТУГЪДОНТÆН ДÆР – ÆМХУЗОН АГЪАЗ

29.04.2023 | 15:39

РАВГИТÆЙ ГЪÆУАМА ХÆДЗАРДЗИНÆЙ ПАЙДАГОНД ЦÆУА

29.04.2023 | 15:38

МАЙЙÆН

29.04.2023 | 15:37

АДÆМИ ХÆЦЦÆ РÆСТДЗИЙНАДÆ КА ХÆССУЙ, АДÆМ УОЙ ЦÆРА КÆНУНЦÆ!..

29.04.2023 | 15:36

ÆНТÆСТГИН УО, АЛЕКСАНДР!

29.04.2023 | 15:35

КУСТГЪОН АДÆЙМАГÆН ГЪÆУАМА УА КУСТИ РАВГÆ

29.04.2023 | 15:32

НÆ ЦАРДИ НÆУÆГÆЙ ЦИ ФÆЗЗИНДЗÆНÆЙ?..

29.04.2023 | 15:00

«ДÆ ЦАРДИ НИСАН БÆЛВУРД ÆМА БÆРЗОНД ÆЙ…»

29.04.2023 | 14:51

«УÆХЕБÆЛ ÆУУÆНДЕТÆ ÆМА ЗÆРДИРАЙ УОДЗИНАЙТÆ!..»