22 майя 2024

28.02.2023 | 14:10

УÆРÆСЕ АБОНИ ДÆР ТУХГИН ÆЙ!.. ÆМА НИККИ ТУХГИНДÆР КÆНДЗÆНÆЙ!..

28.02.2023 | 14:06

ХУÆРЗЕУГУТÆ – ÆФСÆДДОН ГЪУДДАГИ ЛÆГИГЪÆДГУНДÆРТÆН

28.02.2023 | 14:04

ÆДЗАРД БÆГЪАТÆРТИ РОХС НÆМТТÆ – ÆНОСТÆМÆ НИН ЦИТГИЙНАГ…

28.02.2023 | 14:01

ИРИСТОЙНÆГТÆ ПАДДЗАХИ ÆФСАДИ

28.02.2023 | 13:50

НÆ УÆЛАХЕЗ – НÆ ЕУДЗИЙНАДИ!..

28.02.2023 | 13:46

Æ ТОХ ÆНÆГЪÆНÆЙДÆР АДТÆЙ РÆСТАДИ СÆРБÆЛТАУ…

28.02.2023 | 13:31

«НÆ УÆЛАРВОН ХУÆРÆ НИН АГЪАЗ КÆНУЙ…»