21 майя 2024

21.04.2023 | 15:10

«НÆ АРХАЙДИ НИСАНТÆ – НÆ ХЕСТÆРТИ САБУР ЦАРД, НÆ КÆСТÆРТИ АМОНДГУН КАРНÆ, НÆ ФÆРНÆЙДЗАГ ИСОНИБОН!..»

21.04.2023 | 14:59

БАСÆ КЕ БАСОДЗА, Е ДОНÆЙ ДÆР ТÆРСУЙ!..

21.04.2023 | 14:55

АУЗТ ДÆР МÆНГÆФСОН РАУÆНБÆЛ РАТОНУЙ!..

21.04.2023 | 14:52

АБОНИ ДÆР МА ’Й ЗÆРДРОХСÆЙ ИМИСÆН…

21.04.2023 | 14:49

ХИСТÆРЫ ФАРН – КÆСТÆРТÆН

21.04.2023 | 14:42

«СУЛЕЙМАН АДТÆЙ НÆ АДÆМИ ÆЦÆГ ЛÆГ!..»

21.04.2023 | 14:38

ÆНОСТÆМÆ ИМИСУЙНАГ ÆНЦÆ НÆ ДЗИЛЛÆН…

21.04.2023 | 14:32

ФИДИУÆЗÆГМÆ ИСÆЗДÆХУНÆЙ ЗÆРДÆ БÆРГÆ ÆВÆРДТОНЦÆ…

21.04.2023 | 14:23

ЦАТИР РАМАДАН ÆЙ НÆ ЕУГУР ДЗИЛЛИТИ ДÆР ЕУГÆНÆГ РАЙДЗАСТ МАДЗАЛ

21.04.2023 | 14:17

КОМУАДЗÆН – УОДИ КÆДЗОСДЗИЙНАДИ ÆМА ЗÆРДИ ФЕДАРДЗИЙНАДИ БÆРÆГБОН