17 апреля 2024

15.09.2020 | 16:18

Æ УОДИКОНД − ÆХСАРГИН, ÆХСАРГИН АДТÆЙ Æ ТОХ ДÆР!..

15.09.2020 | 15:08

ДÆ ЦЪУХБÆЛ КУ НÆ ХУÆЦАЙ…

15.09.2020 | 15:03

ЗУНДИ БÆРЗÆНДТÆМÆ КЪÆПХÆНТÆ. ЦИУАВÆР ÆНЦÆ?

15.09.2020 | 14:59

ФÆЛЛАДУАДЗÆН БÆНТТÆ 2021 АНЗИ

15.09.2020 | 14:59

ДОРОГА В ДИГОРИЮ

15.09.2020 | 14:47

КÆД МАХ ТУХХÆЙ ДÆР ЕСКЕ ХУАРЗ ЗÆГЪИДÆ…

15.09.2020 | 14:43

НÆ МЕДИЦИНИ – НÆУÆГ РАВГÆ

15.09.2020 | 14:37

ФИДИБÆСТИ ХЪАЗАУАТОНТÆЙ – АРФИАГ

15.09.2020 | 14:34

ФÆЛТÆРÆЙ-ФÆЛТÆРМÆ НÆ АДÆМИ ФАРНÆН ÆВÆРДДАР

15.09.2020 | 12:57

ÆНÆСОН КАДÆЙ ÆНОСОН УОДЗÆНÆЙ Æ РОХС НОМ…