13 июня 2024

05.09.2023 | 16:35

ПАТРИОТОН ГЪОМБÆЛАДÆ

05.09.2023 | 16:34

МАДДÆЛОН ÆВЗАГ

05.09.2023 | 16:33

АХУРАДÆ

05.09.2023 | 16:32

ХАБÆРТТÆ. ЦАУТÆ.

05.09.2023 | 16:28

БЕСЛÆН… ЗÆРДХЪУРМÆЙ ИМИСÆН, ЗÆРДРИСТÆЙ ХЪОНЦ КÆНÆН…

05.09.2023 | 16:21

НÆ КАДГИН БÆРÆГБОН ИСЦИТГИН КÆНÆН АККАГÆЙ

05.09.2023 | 16:08

АДТÆЙ КÆСТÆРТÆН НИФСДÆТТÆГ…

05.09.2023 | 16:01

БАЗУРГИН ФÆЛТÆР

05.09.2023 | 15:57

ЦАРД ÆЙ РÆСТÆГМÆ, КАДÆ БА – ÆНОСТÆМÆ…