24 апреля 2024

02.12.2023 | 22:37

НÆУÆГ КИУНУГÆ

02.12.2023 | 22:36

АХСГИАГ СОЦИАЛОН ФАРСТА

02.12.2023 | 22:34

ЦÆРÆНУÆТТИ АРÆЗТАДÆ

02.12.2023 | 22:04

ИРИСТОНИ КУЛЬТУРИ  МИНÆВÆÆРТТÆ БАРОХС КОДТОНЦÆ АДÆМИ ЗÆРДИТÆ СÆ АЙЙЕВАДÆЙ

02.12.2023 | 22:03

ХАБÆРТТÆ. ЦАУТÆ. НИСАНТÆ.

02.12.2023 | 22:01

АДÆМÆН СÆ  САГЪÆССАГ ФАРСТАТÆН – ГЪУДДАГÆЙ ДЗУАПП

02.12.2023 | 21:56

АДÆМТÆН СÆ ÆМЗУНД-ÆМУНАФФÆ ЦАРДИ ФÆРЦИ ИРÆЗУЙ СÆ ЕУГУРЕЙ ФАРНÆ ДÆР!..

02.12.2023 | 21:52

АДÆМÆН УОДÆНЦОЙНÆ ХАСТА, ДУЙНЕ СИН РАЙДЗАСТДÆР КОДТА…

02.12.2023 | 21:38

ДÆ НОМИ КАДÆ – ДÆ ГЪУДДÆГУТÆ!..

02.12.2023 | 21:34

«ГЪÆУАМА МÆ ФÆСТЕ НИУУАДЗОН ЕСТИ ЗИНГÆ ФÆД…»