25 июля 2024

10.06.2022 | 17:29

ЦЪИФКАЛӔН ДАН-ДУНТӔН —РӔСТДЗИЙНАДӔЙ НИХКЪУӔРД!..

10.06.2022 | 17:20

СИЛГОЙМАГИ ФАРНÆЙ КУД ИСФЕДАУА ЦАРД!..

10.06.2022 | 17:19

ЦӔРӔ ӔМА ИРӔЗӔ, НӔ ЦИТГИН УӔРӔСЕ!..

10.06.2022 | 16:34

ДÆ ЦЪУХБÆЛ КУ НÆ ХУÆЦАЙ!..

10.06.2022 | 16:31

АДÆМИ ЦÆСТÆ УИНАГÆДÆР ÆЙ!..

10.06.2022 | 16:20

РАЙДЗАСТ КАРНИ ФАРНÆЙ ХАЙГИН УÆН ЕУГУРÆЙДÆР!..

10.06.2022 | 16:16

БÆРÆГБОНÆН – БÆРЗОНД ÆМВÆЗАДÆБÆЛ МАДЗÆЛТТÆ!..

10.06.2022 | 16:10

РАЙГУРÆН БÆСТÆ КА НÆ УАРЗУЙ, Е ÆХЕ ДÆР НÆ УАРЗУЙ!..

10.06.2022 | 16:10

ХУÆЗДÆР АХУРГÆНГУТÆН – ПРЕЗИДЕНТОН ПРЕМИТÆ

10.06.2022 | 16:07

ХУАРЗ ХАБАР – НИФСДÆТТÆГ!..