13 июля 2024

07.03.2024 | 21:59

ИГУРУЙ МА ДИГОРИ ПОЭТТÆ…

07.03.2024 | 21:50

РАЗÆНГАРДГÆНÆГ ÆМА НИФСДÆТТÆГ НИСАНТÆ

07.03.2024 | 21:46

«ÆНТÆСТГИНÆЙ РАЗМÆЦУДÆН НÆМÆ ЕС ЕУГУР РАВГИТÆ ДÆР, ÆМА СИ ГЪÆУАМА ХÆДЗАРДЗИНÆЙ ИСПАЙДА КÆНÆН!..»

07.03.2024 | 21:40

НÆ ЦАРДГЪОНДЗИЙНАДÆ  АРАЗГУТÆ НИН ÆНЦÆ!..

07.03.2024 | 21:33

ХЪИАМÆТГУНÆЙ Æ СÆДÆ АНЗЕЙ СÆРТИ РАКАСТÆЙ…

07.03.2024 | 21:24

СÆ УОДИ ГЪАРДЗИЙНАДÆ ÆВÆРУНЦÆ СÆ КОНД ДАРÆСТИ 

07.03.2024 | 21:21

ЦАРДÆЙ ИСТ ХАБÆРТТÆ