13 июля 2024

18.02.2023 | 20:35

ХУАРЗ ХАБАР – ЗÆРДИРАЙ!..

18.02.2023 | 20:33

МАЛИТИ Васо: «АЛКÆМÆН ДÆР ÆХЕ СÆРМАГОНД НАД ЕС ЦАРДИ!..»

18.02.2023 | 20:31

АФГАНИ ТУГЪД: Æ НАМУС ÆМА Æ РИСТ НÆ НИДÆН КÆНУНЦÆ НÆ ЗÆРДИТИ…

18.02.2023 | 20:30

ДÆ ЗÆРДИ МИН ФÆЙЙАГЪАЗ КÆНУН ЕС?

18.02.2023 | 20:21

ÆМА НИН НИУУАГЪТА Æ ЗÆРИЙНÆ ДЗУРД!..

18.02.2023 | 20:14

МАЛИТИ ВАСО: «АДÆЙМАГИ ÆУУÆНКÆЙ ХЪАЗАРДÆР НЕЦИ ЕС, ÆМА ‛Й ЦÆСТИГАГУЙАУ ГЪÆУАЙ КÆНУН ГЪÆУЙ!..»

18.02.2023 | 19:48

УÆДÆЙ ФÆСТÆМÆ ИМÆ ДЗУРДТОН «ВАСО»…

18.02.2023 | 19:44

ЙÆ КУРДИАТ – ÆРДЗОН, АДÆМÆН УАРЗОН

18.02.2023 | 19:40

СУРХВАЗÆ ФÆТКЪУТÆ