14 июня 2024

28.04.2021 | 21:46

«АДÆЙМАГ АЛКÆДДÆР ГЪÆУАМА РАСТ ГЪУДДÆГУТÆ КÆНА!..»

28.04.2021 | 21:31

ФИДИБÆСТÆ Е ‘ХСАРГИНДÆРТИ ЦИТГИН КОДТА КАДИ НОМÆЙ!..

28.04.2021 | 21:21

Æ ТОХ АДТÆЙ АДÆМИ АМОНДБÆЛ!..

28.04.2021 | 19:02

ДÆ ЦЪУХБÆЛ КУ НÆ ХУÆЦАЙ…

28.04.2021 | 19:00

КУД НИН ФЕДУНЦÆ, КОСГÆ ДÆР ГЪЕ УОТÆ КÆНÆН!

28.04.2021 | 18:54

ЯДЕРОН ФУДЦАУТИ ДЗÆНГÆРÆГ ЗÆЛЛАНГ КÆНУЙ ИРИСТОНИ ДÆР…

28.04.2021 | 18:51

ГЪÆУУОН ХÆДЗАРАДИ ИРÆЗТÆН – ПРОГРАММИ НИСАНТÆ

28.04.2021 | 17:41

УОЛÆФГÆ – УÆД УОЛÆФГÆ!..

28.04.2021 | 17:32

Æ ТОХ АДТÆЙ АДÆМИ АМОНДБÆЛ!..

28.04.2021 | 17:28

«ВЕТЕРАНТÆ ГЪÆУАМА НÆ УОЗÆЛД БАНКЪАРОНЦÆ»