13 июля 2024

27.10.2020 | 11:57

БЕРЕГИТЕ СЕБЯ И СВОИХ БЛИЗКИХ

27.10.2020 | 11:42

Бахудта мин мæ мадæ дзабуртæ, – Хиццагдæр ма æркасти ци уа?!

27.10.2020 | 11:28

РÆСТУОДÆЙ ФÆЦЦАРДÆЙ, РÆСТЗÆРДÆЙ ÆЙ ИМИСÆН…

27.10.2020 | 10:54

Æ ИСФÆЛДИСТАДÆЙ ÆЙ ФÆНДУЙ АДÆМИ ДЕСИ ÆФТАУН

27.10.2020 | 10:47

ДÆ ЦЪУХБÆЛ КУ НÆ ХУÆЦАЙ…

27.10.2020 | 10:46

НÆ ФИДИБÆСТИ ЕВГЪУД РÆСТÆГУТÆЙ КÆЦИТÆЙ ЦÆЙБÆРЦÆБÆЛ СÆРУСТУР АЙТÆ?..

27.10.2020 | 10:42

ÆРТÆ ÆНСУВÆРИ КУД ИССИРДТОНЦÆ СÆ ДАВД БÆХТÆ

27.10.2020 | 10:40

АГЪАЗГÆНÆГ АРФИАГ ÆЙ!..

27.10.2020 | 10:35

«АДÆМÆН МЕДИЦИНОН АГЪАЗ ГЪÆУАМА ÆНАЙЙЕП УА!..»

27.10.2020 | 10:27

ÆДАСДЗИЙНАДИ ДОМÆНТÆ ÆНÆМÆНГÆ ÆНХÆСТГÆНГÆ ’нцæ!..