22 майя 2024

06.05.2023 | 22:53

НÆ ЕУГУРЕЙ ИХÆС – НÆ УÆЛАХЕЗИ КАДÆ ЦИТГИН КÆНУН!..

06.05.2023 | 22:50

ÆФСАДИ ИНÆЛАР

06.05.2023 | 22:44

НАМУСИ НАДБÆЛ РАЦУДÆЙ СÆРБÆРЗОНДÆЙ…

06.05.2023 | 22:39

ЕЦИ ХЪАЗАУАТИ БÆНТТÆ – ÆНОСТÆМÆ ИМИСУЙНАГ

06.05.2023 | 22:36

КАДИ ÆМА НАМУСИ ХÆЦЦÆ ÆНХÆСТ КОДТА Е ’ФСÆДДОН ИХÆС

06.05.2023 | 22:22

«Æ ЦАРД КАДГИНÆЙ ХАСТА…»