21 майя 2024

11.03.2023 | 22:41

«ЦÆГЪДÆ, ЦÆГЪДÆ, МÆ ФÆНДУР, ЦÆГЪДÆ ЗÆРДИ ФÆНДÆЙ РÆУÆГДÆР!..»

11.03.2023 | 22:33

ИРИСТОЙНАГ БÆГЪАТÆРÆН – ЦИТГИН ХУÆРЗЕУÆГ

11.03.2023 | 22:29

БАРХЕУОНТИ КЪУÆРТТÆ НÆБАЛ ÆМБУРД КÆНДЗÆНÆНЦÆ

11.03.2023 | 22:28

АГЪАЗГОНД ЦÆУДЗÆНÆЙ ТУГЪДОНТИ БИЙНОНТÆН

11.03.2023 | 22:22

РÆСТАДИ СÆРБÆЛТАУ ТОХГÆНÆГ

11.03.2023 | 22:11

«ДÆ УАДЗИМИС МÆГУРГОРБÆЛ ЗÆРДÆРЕСГÆЙ УÆД ДЗУРДТАЙ…»

11.03.2023 | 15:43

ГУРДЖИБЕТИ БЛАШКА: «МÆХЕ ЙЕСКÆДМÆ ИВАРЗТОН, ФÆУУИНУНМÆ ХУÆЗДÆР ЦАРД…»

11.03.2023 | 15:24

«А КАК БЫ МНЕ ХОТЕЛОСЬ НА ВАС ВСЕХ ПОСМОТРЕТЬ, А ОСОБЕННО НА ДЕТЕЙ…»

11.03.2023 | 15:16

Æ ЦАРД ÆНÆГЪÆНÆЙ ДÆР РАВАРДТА Æ АДÆМИ СÆРБÆЛТАУ