22 майя 2024

07.10.2023 | 23:15

НÆДТÆБÆЛ ЦÆУНИ ÆДАСДЗИЙНАДÆН

07.10.2023 | 23:05

АККАГ КУСТ АЛКÆМÆН ДÆР

07.10.2023 | 23:00

БИЙНОНТÆ – ЦАРДИ БУНДОР

07.10.2023 | 22:50

ЦÆМÆЙ ФÆЛЛОЙНÆГÆНÆГ Æ РАВГИТÆЙ ЗÆРДИРАЙ УА!..

07.10.2023 | 22:47

ЦИТГИЙНАГ НИН ДÆ, АХУРГÆНÆГ, ÆМА ДИН КАДÆ КÆНÆН!..

07.10.2023 | 22:45

НИСАНТÆ ÆМА РАВГИТÆ

07.10.2023 | 22:40

ТЕРРОРИЗМ ÆМА ЭКСТРЕМИЗМИ НИХМÆ – КАРЗДÆР  МАДЗÆЛТТÆ

07.10.2023 | 22:37

ТУХСТ АДÆЙМАГБÆЛ «ДÆДÆЙ» ДÆР ФЕДАУЙ!..

07.10.2023 | 22:33

В ПОИСКАХ ДОСТОЙНОГО ОТВЕТА

07.10.2023 | 22:30

ЗÆРДИРАЙÆЙ ИМИСУН ЕЦИ ФЕМБÆЛДТИТÆ…