18 апреля 2024

20.05.2023 | 17:49

РАВДИСТ

20.05.2023 | 17:48

АУОДУНДЗИЙНАДÆ

20.05.2023 | 17:45

БЮДЖЕТОН ХАБÆРТТÆ

20.05.2023 | 13:58

ЦАУТÆ. ХАБÆРТТÆ

20.05.2023 | 13:54

СÆЙРАГДÆР – АДÆМИ ÆНÆНЕЗДЗИЙНАДÆ

20.05.2023 | 13:53

Сергей МЕНЯЙЛО:  «НÆ НУРИ РАЗМÆЦУДИ НИСАНТИ СÆРБÆЛТАУ ГЪÆУАМА ЕУМÆЙАГÆЙ АРХАЙÆН!..»

20.05.2023 | 13:48

КАДГИН НИСАН «ЦÆХÆР ЗÆРДÆ» – СКЪОЛАДЗАУТÆН

20.05.2023 | 13:42

Æ РОХС НОМИ ÆРТТИВД НИН  НÆ НИДÆН КÆНДЗÆНÆЙ…

20.05.2023 | 13:16

– ЦÆМÆН КЪАХИС ÆВÆЛМÆЦГÆ ДОР, ЦИ АГОРИС ДОРИ ХУРФИ? – МÆ ЗÆРДИ КАТАЙ СИ НИСАЙНАГАУ ÆВÆРУН.

20.05.2023 | 13:05

БОЛГАЙРАГ ИРОН КИНДЗÆ