17 апреля 2024

18.03.2023 | 21:01

«УÆЛАХЕЗИ ПОЕЗД» – ЦÆГАТ ИРИСТОНИ

18.03.2023 | 20:59

СТУДЕНТТÆ ÆМА СÆ АХУРГÆНГУТÆН УОДЗÆНÆЙ АККАГ УАВÆРТÆ

18.03.2023 | 20:54

ГЪУДДАГÆЙ БÆРНОН ДÆ, УÆД ИБÆЛ ДЗУАПП ДÆТТУНГЪОН ДÆР УО!..

18.03.2023 | 20:52

ÆНТÆСТГИН ЦÆМÆЙ УАЙ, УОБÆЛ АРХАЙУН ГЪÆУЙ!..

18.03.2023 | 20:47

ЦÆРÆ ÆМА ЗÆРДИРАЙ УО, НÆ КУРУХОН ÆНСУВÆР!..

18.03.2023 | 20:45

АДТÆЙ Æ ТОХ АДÆМИ СÆРБÆЛТАУ

18.03.2023 | 20:38

НÆ АДÆМИ, НÆ ЦИТГИН ИРИСТОНИ АНЗФИНСÆГ

18.03.2023 | 18:51

РÆСТДЗИЙНАДÆН Æ НАД Æ ЗÆРДÆБÆЛ АДТÆЙ…

18.03.2023 | 18:36

ДЗÆУÆГИГЪÆУИ ПЛАНЕТАРИЙИ БÆРÆГБОН

18.03.2023 | 18:35

ЦÆУГÆ КУЛЬТУРОН ЦЕНТРТÆ – ФÆЗЗИНДТÆЙ РАЙОНТÆН