13 июня 2024

30.12.2021 | 16:31

НÆУÆГ АНЗ НÆ ЕУГУРЕМÆН ДÆР ФАРНÆХÆССÆГ УÆД!..

30.12.2021 | 16:24

ДÆ КАРНÆ НИВГУН ЦÆМÆЙ УА, УОБÆЛ ДÆХУÆДÆГ РÆСТЗÆРДÆЙ АРХАЙÆ!..

30.12.2021 | 15:33

ФИНГӔ Ӕ БӔРКАДӔЙ ФЕДАУЙ…

30.12.2021 | 15:16

Ӕ НОМ НИН БАЙЗАДӔЙ СӔРУСТУР СИ УНӔН

30.12.2021 | 14:56

НӔУӔГБОНИ ТЪОРТ. РАДЗУРД

30.12.2021 | 14:16

ХУÆНХБÆСТИ КÆСТÆРТÆН ИССÆЙ СÆ РАЗВÆНДАГАМОНÆГ

30.12.2021 | 13:09

АДÆЙМАГ ÆНГЪÆЛМÆ КÆСУНÆЙ НÆ УÆГÆ КÆНУЙ!..

30.12.2021 | 13:02

Æ КÆСТÆРИ АМОНДМÆ БА КА НÆ БÆЛЛУЙ!..

30.12.2021 | 12:36

ДÆ ЦЪУХБÆЛ КУ НÆ ХУÆЦАЙ!..

30.12.2021 | 10:21

БИЙНОНТИ ТУХГИНДÆР СЕ ’НГОН ЦАРД КÆНУЙ!..