17 апреля 2024

18.06.2021 | 22:08

ÆГÆРОН УАРЗТÆЙ УАРЗТА Æ ФИДИБÆСТÆ, РÆСТУОДÆЙ ИН ЛÆГГАДÆ КОДТА…

18.06.2021 | 22:04

ЦИРТДЗÆВÆН – НАМУСГИН ТУГЪДОНÆН

18.06.2021 | 21:57

ЗÆНХÆ КУД БАРÆВДАУÆЙ, УОТÆ ДÆ БАРÆВДАУДЗÆНÆЙ!..

18.06.2021 | 21:55

ОС-БÆГЪАТÆР

18.06.2021 | 21:50

ДÆ ЦЪУХБÆЛ КУ НÆ ХУÆЦАЙ…

18.06.2021 | 21:48

ФИДИБÆСТÆ ЛÆГБÆЛ ЛÆГИ ИХÆСТÆ ÆВÆРУЙ!..

18.06.2021 | 21:45

ДЗИЛЛОН ВАКЦИНАЦИЙ ФÆРЦИ…

18.06.2021 | 21:42

РÆСТУОДÆЙ АРФИАГ ФÆЛЛОЙНÆ КА КÆНУЙ, КАДИ АККАГ ДÆР Е ÆЙ!..

18.06.2021 | 21:39

ЦÆГАТ КАВКАЗИ ЦÆРÆГ АДÆМТÆН ГЪÆУАМА БÆЛВУРД УА ПАДДЗАХАДИ ÆРДИГÆЙ АУОДУНАДÆ!..

18.06.2021 | 21:37

ФИДИБÆСТÆН ÆНОВУДÆЙ ЛÆГГАДÆ КОДТА…