13 июля 2024

25.03.2023 | 20:40

«ФАДУАТ – ЦАРДГЪОНГÆНÆГ ÆМА ГЪУДДАГ АРАЗÆГ!..»

25.03.2023 | 20:26

ÆМГЪУДÆЙ РАЗДÆР ФÆЛВАРÆНТÆ

25.03.2023 | 20:24

ХУАРЗÆЙ – АРФИАГ, ХУÆЗДÆРБÆЛ БАЙАРХАЙУНÆЙ БА – ИХÆСГИН

25.03.2023 | 20:04

КАРЗ ТОХ – НАРКОТИКТИ ÆНÆЗАКЪОН ЗЕЛДОХИ НИХМÆ

25.03.2023 | 20:01

ХУАРЗ ХАБАР – ЦИЙНАГ

25.03.2023 | 19:59

«ÆЦÆГДЗИЙНАДÆ ХЪАЗАРДÆР ÆЙ!..»

25.03.2023 | 19:54

Æ ФÆЛЛÆНТТÆ – ЗУНДИ ХÆЗНАДОНÆ!..

25.03.2023 | 19:47

НÆ ДЗУБАНДИ НÆМА ФÆЦÆЙ…

25.03.2023 | 19:08

Æ ХУАРЗДЗИЙНÆДТÆ – ÆГÆРОН…

25.03.2023 | 19:03

«ДАВУЙ ИЗОЛМÆ Æ СОНТ СÆР ЕУНÆГДЗИЙНАДÆЙ И СИРД ДÆР…»