13 июня 2024

21.01.2023 | 21:04

ХУАРЗ ХАБАР – ЗÆРДИРОХС

21.01.2023 | 21:03

АМАЛГЪОНАДÆ

21.01.2023 | 21:01

АХУРАДÆ

21.01.2023 | 21:00

ÆНÆНЕЗДЗИЙНАДÆ

21.01.2023 | 20:55

НÆ АДÆМИ УОДВАРНИ ХÆЗНАТÆ БАГЪÆУАЙ КÆНУНИ СÆРБÆЛТАУ

21.01.2023 | 20:50

ГЪÆУТИ ЦÆРГУТИ УОДÆНЦОЙНÆН

21.01.2023 | 20:48

НÆ ЦИЙНАГ БÆРÆГБОН ИСФЕДАУДЗÆНÆЙ ЦИТГИН МАДЗÆЛТТÆЙ

21.01.2023 | 20:47

ТУГЪДИ ХЪАЗАУАТОНТÆН СÆ ЕУГУРЕЙ ХЪИАМÆТТÆ ДÆР ГЪÆУАМА НИМАД УОНЦÆ!..

21.01.2023 | 20:45

ХУÆЗДÆРТÆН – БÆРЗОНД ХУÆРЗЕУГУТÆ

21.01.2023 | 20:43

ЗУНДГИН ЗАГЪДМÆ МА ИГЪОСÆГ КУ УИДÆ!..