25 июля 2024

27.08.2022 | 17:57

КУД ӔХСИЦГӔ НӔ ГЪӔУИС, ТАЙМУРАЗ!..

27.08.2022 | 17:35

ÆНАМОНД КИНДЗÆХСÆВÆР

27.08.2022 | 17:24

ЦИРГЪЗУНД ЗАГЪДМӔ БАЙГЪОСӔ…

27.08.2022 | 17:22

АДÆМИ ЦÆСТÆ УИНАГÆДÆР ÆЙ!..

27.08.2022 | 17:20

НЕДЗАМАНТИ ÆВДЕСÆНТÆ ÆГОМУГ НÆ ’НЦÆ…

27.08.2022 | 17:16

ДÆ ЦЪУХБÆЛ КУ НÆ ХУÆЦАЙ!..

27.08.2022 | 17:12

ФУДДЗИЙНАДÆЙ ТÆРСÆ ÆМА СИ ДÆХЕ ГЪÆУАЙ КÆНÆ!..

27.08.2022 | 17:00

АВТОКЛУБТÆ НÆМÆ ФÆЗЗИНДЗÆНÆНЦÆ

27.08.2022 | 16:55

ЦÆМÆЙ БÆЛЦЦÆНТТÆ РÆСТВÆНДАГ УОНЦÆ!..

27.08.2022 | 15:48

А ДУЙНЕБÆЛ ДЕССАГДÆР АМОНД – АЛКÆД РÆСТУОДÆЙ ЦÆРУН!..