13 июля 2024

13.05.2023 | 11:00

ЦИ БЕГАРА ДÆБÆЛ  ЕС?..

13.05.2023 | 10:58

С ЮБИЛЕЕМ!..

13.05.2023 | 10:56

ÆРГОМ КУСТ КÆНУН – ХУÆЗДÆР

13.05.2023 | 10:49

ЦÆРАЙÆЙ ЦИ АДÆМ ЦÆРУЙ, Е ХУÆРЗАМОНДГУН ÆЙ!..

13.05.2023 | 10:45

«НАРТÆ СÆ ДЗУРД НÆ САЙДТОНЦÆ…»

13.05.2023 | 00:52

ИРИСТОНИ ХЪÆБОЛÆ – ИТАЛИЙ БÆГЪАТÆР

13.05.2023 | 00:50

БАЙГОН КОДТОНЦÆ НОМЕРÆН КЪÆЙÆ

13.05.2023 | 00:41

ÆФСАДИ ИНÆЛАР

13.05.2023 | 00:29

ФИДТÆЛТИ НАМУС

13.05.2023 | 00:25

Æ ЗÆРДИ ФÆДЗÆХСТ ИН ИССÆЙ Æ ЦАРДИ НИВÆ…