20 июня 2024

25.11.2023 | 22:44

ЕРИСТÆ

25.11.2023 | 22:43

КОСÆГÆН – КУСТ

25.11.2023 | 22:43

БÆРÆГБОН

25.11.2023 | 22:40

ДЗУБАНДИ – ГЪАЗÆН ФÆЗТÆБÆЛ

25.11.2023 | 22:40

ХАБÆРТТÆ. ЦАУТÆ. НИСАНТÆ.

25.11.2023 | 22:38

БИЙНОНТИ АМОНДÆЙ ИРÆЗУЙ ФИДИБÆСТИ ФАРНÆ ДÆР!

25.11.2023 | 22:37

СÆРБÆРЗОНД ЦÆМÆЙ УÆН, Е НÆМÆ ЕС!..

25.11.2023 | 22:36

«ÆРФÆН» НИМАД ÆРЦУДÆЙ ХУÆЗДÆРБÆЛ!..

25.11.2023 | 22:34

СÆРУСТУР АН Æ КАДÆ ÆМА НАМУСÆЙ!..

25.11.2023 | 19:39

ИССИ БÆЛÆСТÆ МИСИККАТÆМÆ