18 апреля 2024

07.03.2023 | 17:33

«НИВГУН ÆМА НИН УАРЗОН УОТÆ АЛКÆДДÆР!..»

07.03.2023 | 17:31

«ЗÆРДРОХС НИН УО, НÆ ЦИТГИН МАДÆ!..»

07.03.2023 | 17:13

ЦÆМÆЙ НÆ ГЪÆУТИ ЦАРД ÆХСЕДА…

07.03.2023 | 17:09

НÆ АДÆМИ ЗНАГ – «ÆМА Е БА КА ’Й?»

07.03.2023 | 17:05

СИЛГОЙМАГ-ЕРВÆЗУНГÆНÆГ

07.03.2023 | 16:53

ЦАРДИ ÆРУАЙÆНТИ

07.03.2023 | 16:47

КУ РАЙСУЙ Æ ФÆНДУР Æ КЪОХМÆ