25 июля 2024

08.09.2020 | 16:07

АДГИН ДÆР ÆЙ ÆМА ПАЙДА ДÆР!..

08.09.2020 | 14:58

БОЗ ДИ АН, ИНÆЛАР!..

08.09.2020 | 14:19

ИРИСТОНИ УАГӔ

08.09.2020 | 13:11

ЦÆЙБÆРЦÆБÆЛ УИН НИЛЛÆУДТÆЙ УÆ СУВÆЛЛОНИ СКЪОЛАМÆ ИСРÆВДЗÆ КÆНУН?

08.09.2020 | 13:02

ДÆ ЦЪУХБÆЛ КУ НÆ ХУÆЦАЙ…

08.09.2020 | 12:57

НÆХЪÆРТОНДЗИЙНÆДТÆ ЕС – РАЙЕУВАРС СÆ КÆНÆ ÆВÆСТЕУАТÆЙ!..

08.09.2020 | 12:53

ХУÆРЗÆГЪДАУБÆЛ ДЗОРÆГ ФИЦЦАГИДÆР ÆХУÆДÆГ ÆГЪДАУГИН УА!..

08.09.2020 | 12:52

АХУРИ НÆУÆГ АНЗ – НÆУÆГ БÆСТИХАЙЙИ

08.09.2020 | 12:20

ЦАРДИ ФÆРÆЗНÆН ÆМГУСТИ ФУЛДÆР ÆНТÆСУЙ!..