21 майя 2024

25.11.2020 | 16:57

МАДÆ Æ ЗÆРДИ КÆДЗОСДЗИЙНАДÆ ЗÆНÆГÆН ГЪАРУЙ!

25.11.2020 | 16:53

ТУГЪДОН ГЪУДДÆГУТИ – НОМДЗУД, ЦЪУХИ УАГÆЙ – ДЗУРДАРÆХСТ!..

25.11.2020 | 16:48

ТОЛСТОЙИ ГЪУДИТÆ

25.11.2020 | 16:44

АДТÆЙ УÆХÆН ХУТОР ЛЕСКЕНИ

25.11.2020 | 16:12

ХУÆРЗАУОДÆГ НИН АДТÆЙ…

25.11.2020 | 16:00

ÆНÆРАСТДЗИЙНАДÆ ТÆРЕГЪÆД ХÆССУЙ…

25.11.2020 | 15:35

АБОНИ ДÆР МА СИ ЗÆРДРОХС АН…

25.11.2020 | 15:31

ÆНÆКÆРОН УАРЗТÆЙ БАУАРЗТОН КАВКАЗ…

25.11.2020 | 15:26

ЦИТГИЙНАГ НИН ДÆ, НИЙЙЕРÆГ МАДÆ!..

25.11.2020 | 15:22

ИРОН ТЕАТРИ ЦИТГИН БÆРÆГБОН