24 апреля 2024

АДÆМ СÆХЕЦÆН ЦИ РАКÆНОНЦÆ, ХУЦАУ СИН УОЙ НÆ РАКÆНДЗÆНÆЙ!..

12.11.2022 | 10:04

Виссарион БЕЛИНСКИЙ (1811-1848), литературон критик: «Цард къæппæг æй, мах ба си – миститæ: еуæй-еуетæн бантæсуй сæхе фæттиллеф кæнун æма цъусумæй райервæзун, фал беретæ ба байсæфунцæ, сайæнмæ син ай-дагъдæр басмотун бантæсуй, уотемæй. Æнæсæрфат комеди, сайтæнтти амæттаг фæууа!..»