13 июня 2024

АДÆМИ ЦÆСТÆ УИНАГÆДÆР ÆЙ!..

12.08.2022 | 16:06

Уæддæр гъæуй нæуæгæй маскитæ дарун райдайун?

Уæхæн фарста дзиллон цæстингас бæлвурдгæнæг æртасгутæ равардтонцæ алли кари уæрæсейæгтæмæ. Æма син сæ дзуæппитæмæ гæсгæ искодтонцæ мæнæ ауæхæн хатдзæгтæ.

Уæлдай  мин  нæй  –  29%

Арази  дæн – 48%

Нихмæ  дæн  – 23%

 

Нæуæгæй бабæй маскитæ дарун райдайуни фæдбæл уæрæсейæгтæ сæ карæмæ гæсгæ фæйнæхузи гъуди кæнунцæ. Зæгъæн, 45 анземæй хестæр  ка æй, уони хæццæ рабаргæй, маскитæ дарунбæл фулдæр арази æнцæ 34 анземæй кæстæр уæрæсейæгтæ.