22 майя 2024

Æ ИСФÆЛДИСТАДÆЙ ÆЙ ФÆНДУЙ АДÆМИ ДЕСИ ÆФТАУН

27.10.2020 | 10:54

Æма еу цау ма æримисæн номдзуд итайлаг зартæгæнæг Энрико Карузой царди хабæрттæй. Æхецæн ци хæдзарæ балхæдта, уой цалцæг

кæнун гъудæй æма косгути байхуæрста. Еци рæстæг æй багъудæй æхе концертмæ цæттæ кæнун – зардта аритæ, аллихузон зартæ. Уæдмæ

уатмæ бахизтæй цалцæггæнгути хецау æма Карузой фæрсуй:

 

– Дæ хæдзарæ дин тагъддæр барæвдзæ кæнæн, е дæ фæндуй?

– Куд нæ? – дзуапп равардта Карузо.

– Мадта мабал зарæ. Кенæ ба мæ адæм дæ зартæмæ игъосунæй идарддæр нецибал косунцæ…

Аци цау зæрдæбæл æрлæудтæй, нæ зундгонд хузæгæнæг Есенати Æхсарæн Национ музейи ци равдист байгон æй, уордæмæ бацæугæй. Ци адæм си баййафтан, етæ си хъæбæр берæ радзебæл уиуонцæ, дæргъвæтин рæстæги кастæнцæ æма кастæнцæ, ци хузтæ си адтæй уонæмæ… Уоййасæбæл бахаудтæнцæ сæ «уацари».

Æма уоми, æвæдзи, дессагæй неци ес – Есенати Æхсарæ æй, абони аййевади æ исфæлдистадæй агъазиау деси ка æфтауй, еци хузæгæнгутæй еу.

Цубурæй зæгъдзинан æ исфæлдистадон нади туххæй. Дзæуæгигъæуи аййевæдти училище 1994 анзи каст ку фæцæй, уæд иссæй Хетæгкати Къостай номбæл паддзахадон университети аййевæдти факультети хузæгæнгути хайади зундгонд хузæгæнæг, Абисалти Юрийи исфæлдистадон æрмадзи ахурдзау. Фæстæдæр æхуæдæг иссæй аци факультети хузæкæнуйнадæ æма черчений кафедри хестæр ахургæнæг. Есенати Æхсарæ æй Уæрæсей Федераций хузæгæнгути Цæдеси иуонг, Республикæ Цæгат Иристон-Аланий æскъуæлхт хузæгæнæг.

Кæд амондæн барæн тæразæ нæма æргъуди кодтонцæ, уæддæр амондгун фæххонæн, карнæ æма равзурст дæсниадæ æмуолæфт ци адæймаги уодиконди фæккæнунцæ, уой. Æнæдузæрдуггагæй нæ бон æй Æхсари дæр уони номхигъдмæ бахæссун. Уомæн æма, æхуæдæг куд фæззæгъуй, зæрдирайгæй сæумæй кустмæ фæццæуй, изæрæй ба – æ хæдзарæмæ. Хуæрзсабий уогæй, æхе ерхæфсуни туххæй е ’мгæртти хæццæ аййевадон скъоламæ ку бацудæй, уæд æ гъудий кæрони дæр нæ адтæй, исфæлдистадæ æ царди сæйраг гъуддаг ке исуодзæнæй, æма уой хъазауати нæдтæбæл фиццаг къахдзæфтæ ке ракодта, е. Фал цубур рæстæгмæ банкъардта сеси тухæ æма архайдта хузæкæнуйнади сосæгдзийнæдтæ бæлвурдæй базонунбæл. Ахур ба ’й кодтонцæ Лотити Игорь, Мæргъити Таймораз æма иннетæ.

Æ идарддæри ахури над ин дузæрдуггаг нæбал адтæй. Архайдта Бедойти Шалва æма Абисалти Юрийи исфæлдистадон æрмадзти. Æрмадзæ ’й скъола. Ами адæймаг айдагъ æ ахургæнæги фæлтæрддзийнадæй нæ пайда кæнуй, фал ма фæййархайуй еумæйаг гъомбæладон æууæлтæ райсунбæл дæр. Хузæгæнæн аййевади сæхуæдтæ дæр æнтæстгинæй ка архайуй, уæхæн ахургæнгути къохтæмæ ке бахаудтæй, е ин фæцæй устур агъаз. Етæ ’й исахур кодтонцæ, киунугути бакæсæн кæмæн нæййес, уæхæн сосæгдзийнæдтæбæл.

Исфæлдистадон адæймаги царди æнкъарæнтæ ’нцæ сæйраг. Æ алливарс цитæ цæуй, уонæмæ «идзагцæстæй» ку нæ кæса, æ уод син игон ку нæ уа, æма æ фарсмæ цæуæги æнæ дзурдтæй ку нæ лæдæра, уæд нæ фæууиндзæнæй, иннетæ сæ гъос даргæ дæр кæмæ нæ кæнунцæ, еци æрдзон хузтæ, æхсæнадон фæззиндтитæ…

Фæууй уотæ дæр, æма фæккосуй еу гъудибæл, уæдмæ зунд æндæр цидæр райахæссуй, æма уæд нæуæг фæдбæл рандæуй. Кенæ ба, куст урухдæр кæнгæй, къох æндæр над равзаруй. Хузæгæнæг Есенати Æхсари деси æфтаунцæ æма уацари есунцæ аййевади æнæнгъæлæги фæззелæнтæ, æвваст ка фæззиннуй, еци гъудитæ. Е фæййархайуй æрдзи æрдæгкуститæ æ сесæй банхæст кæнунбæл, кенæ сæ æхуæдæг куд уинуй, уотемæй равдесунбæл.

Куд хузæгæнæг, уотæ ’й фæндуй адæми деси æфтаун, фæндуй æй, цæмæй æ армæ æ гъудити туни бахсиса æма æ цæстингас исфæлтæра, цæмæй æ зæрдæ æма æ сес еудадзуг дæр уонцæ къæрцгъос.

Уогæ уин уотæ лæмбунæгæй цæмæн дзорæн Есенати Æхсари кустити туххæй. Хуæздæр уодзæнæй æ равдистмæ ку бацæуайтæ æма сæ уæхуæдтæ ку фæууинайтæ. Баруагæс уи уæд, хъæбæр устур зæрдæхцæуæндзийнадæ райсдзинайтæ. Уæдта ма уин фæууодзæнæй еума æхцæуæн равгæ – Æхсарæн райарфæ кæнун æ юбилейи туххæй, æрæги, 12 октябри ибæл исæнхæст æй дæс æма дууинсæй анзи. Мах дæр зæрдиагæй арфæ кæнæн, æма ин нæ Исфæлдесæгæй корæн æнæнездзийнадæ, разæнгарддзийнадæ æма никки дессагдæр æнтæстдзийнæдтæ.

 

Хекъилати Маринæ