20 апреля 2024

Æ ТÆМÆНТÆКАЛГÆ ИСКУРДИАДÆ – Æ ÆНОСОН МÆСУГ НÆ АЙЙЕВАДИ!..

12.03.2021 | 00:14

 

ЦОРИОНТИ Хъаурбеги фурт Резван… Иристони искурдиадæгиндæр композитортæй еу. Абони ин æнæ æхецæй бæрæг кæнæн æ фондз æма цуппаринсæй анзей бон – райгурдæй Лескени 1936 анзи 4 мартъий. Æгæр раги фæгъгъудæй не ’хсæнæй (æ уæлзæнхон цардæй рахецæн æй 1997 анзи 21 феврали), æгæр раги банцадæй е ’сфæлдистади тæмæн. Фал цæрунцæ æ зартæ, Иристони къумти азæлуй æ зæрдæскъæфæн музыкæ. Æ ном иронхи нæй. Кæмæн æма ке туххæй финста, æ уодæй фулдæр ци адæми уарзта, етæ ‘й устурæй, минкъийæй сæ зæрдæбæл дарунцæ, имисунцæ ‘й æргомзæрдæй, раст хæстæг хеуони хузæн. Æма ин æ рохс ном имисæн, нæ газети абониккон номери 4-6-аг фæрстæбæл ци æрмæгутæ мухур кæнæн, уонæй.

 

КОЛИТИ Витали

ЗÆРДÆЙ РАСКЪУД ТУНТИ ЗÆЛТÆ

ЦОРИОНТИ РЕЗВАНИ НОМБÆЛ

Дæ номæй, дæ кадæй хъал адтан,

Бæрзондæй ди хастан мах нæ сæртæ.

Нур цæуис тар ингæнмæ, Резван,

Нæ царди нифс, не ‘нцойнæ, нæ зæрдæ…

 

Адæм уарзун – дæ царди ниннетт,

Дзиллæ дæ имисуй зарæггæнгæй.

Нур ци ‘гъдауæй финсон– куд поэт

Æз абони дæубæл мæ гъарæнгæ.

 

Ци æгъдауæй зæгъон æз нæбал,

Нæ, нæбал фæууиндзæнæн Резвани.

Кæд мæ уодæн адтæ – зæрдæмбал,

Иристонæн хаттæ цирагъдарæй.

 

Уой æнгъæл некæд адтæн, æма

Дæу циртбæл æз мæ къох æвæрдзæнæн.

Уой æнгъæл некæд адтæн, æма

Дæу мæ царди нæбал фæууиндзæнæн.

 

Ке куд фæндуй – гъудитæ кæнæд,

Мæнæн ба федар æй мæ æууæнкæ.

Нæ дин ес, нæ, мæ зæрди мæлæт,-

Æвдесæн мæ рæнгъитæ фæууæнтæ…