13 июня 2024

ÆФСАДИ РÆНГЪИТÆМÆ ЦÆУЙНАГ ФÆСЕВÆДÆН – БАРАДОН АГЪАЗ!..

09.12.2023 | 17:48

Зундгонд куд æй, уотемæй алли анз дæр уалдзæги арæзт фæццæуй фæдздзурд Уæрæсей Æфсади рæнгъитæмæ. Еци рæстæг ци фæсевæди байагорунцæ, уонæн сæхецæн дæр æма сæ ниййергутæн дæр аци гъуддаг кæд лæдæрд æй, уæддæр си кæмæдæрти фæззиннуй аллихузон фарстатæ. Уонæн бæлвурд æма æнхæст дзуæппитæ раттуни туххæй Дзæуæгигъæуи гарнизони æфсæддон прокуратури (адрес: сахар Дзæуæгигъæу, Къостай проспект,166, тел. 8-8672– 25-73-112) рази арæзт æрцудæй Консультативон барадон центр. Æ нисанеуæг – æфсади рæнгъитæмæ кæмæ гъæуама фæдздзоронцæ, уони бартæ ихалуни цаутæ не ’руадзуни æма сæ уомæй багъæуай кæнун.

Центри куст цæудзæнæй  аци анзи кæронмæ, авдисæрæй майрæнбонмæ 9-13 сахаттемæ æма 14-18 сахаттемæ.

Никки ма хецæн адæймæгутæ сæ фарстати фæдбæл фембæлæн уодзæнæй Дзæуæгигъæуи гарнизони æфсæддон прокуратури кезухæссæг афицери хæццæ 9 сахаттемæй ба 19 сахаттей уæнгæ, Дзæугигъæуи ка цæруй, уонæн уæхæн равгæ уодзæнæй аллибон дæр.

Хецæн адæймæгути сæ  фарстати фæдбæл, уæдта организацити, паддзахадон æма бунæттон хеунаффæйади оргæнти минæвæртти Дзæуæгигъæуи гарнизони æфсæддон прокурор, юстиций болкъон Сулейман Амиргамзай фурт Сулейманов æмбæлдзæнæй цуппæрæни 9 сахатти æма 30 минуттемæй 13 сахаттемæ, уæдта Дзæуæгигъæуи гарнизони æфсæддон прокурори хуæдæййевæг, юстиций дæлболкъон Хубиати Денис Петри фурт æртиккæги 9 сахатти æма 30 минуттемæй 13 сахаттей уæнгæ.

ХУБИАТИ Денис, Дзæуæгигъæуи гарнизони æфсæддон прокурори ихæстæ рæстæгмæ æнхæстгæнæг, юстиций дæлболкъон.