22 майя 2024

ЦӔМӔЙ НӔМӔ ИУАЗГУТӔ ӔДАС УОНЦӔ…

08.10.2021 | 10:48

Цӕгат Кавкази федералон зилди Уӕрӕсей Президенти Ӕнхӕстбаргин минӕвар Юрий Чайка ӕрӕги ци ӕмбурд исаразта, уоми дзубанди цудӕй хуӕнхон туризми ӕдасдзийнади хӕццӕ баст фарстати фӕдбӕл.

Архайдтонцӕ си Уӕрӕсей граждайнаг гъӕуайкӕнуйнади, ӕнӕнгъӕлӕги уавӕртӕ ӕма сӕ фӕстеугутӕ райеуварс кӕнуни министри ихӕстӕ рӕстӕгмӕ ӕнхӕстгӕнӕг Александр Чуприянов, туризми федералон Агентади разамонӕг Догъузти Зӕринӕ, цӕгаткавказаг регионти разамонгути хӕццӕ си архайдта нӕ республики Сӕргълӕууӕг Сергей Меняйло.

Ӕмбурд байгон кӕнгӕй, Юрий Чайка куд загъта, уотемӕй Цӕгат Кавкази зилдӕн туризм ӕй ӕ ирӕзти ахсгиаг рахуӕцӕн, экономики хай дӕр уой хӕццӕ бӕттуй ӕ размӕ къахдзӕфтӕ. Ӕрдзон фӕрӕзнитӕ еугур федералон зилди дӕр фадуӕттӕ дӕттунцӕ  туризми размӕцудӕн. Зилди хуӕнхаг курортти нури уӕнгӕ ес 180 туристон маршрути, 81 трасси дӕргъӕ ‘й 140 километри, туристтӕн лӕггадӕ кӕнунцӕ 30 канатон нади.

Фал регионти разамонгутӕ туристти ӕдасдзийнадӕн фагӕ ахедгӕ мадзӕлттӕй нӕ пайда кӕнунцӕ. Туризми ӕдасдзийнадӕн барадон бундор нӕййес, сауӕнгӕ проекттӕ аразунӕй байдайӕ ӕма туристтӕ, сӕ инструктортӕ хӕрдмӕ хезунмӕ ку бавналонцӕ, уомӕй фӕууо.

Юрий Чайка ци ахсгиаг фарстатӕ фӕббӕрӕг кодта, уонӕбӕл адтӕй ӕ дзубанди Александр Чуприяновӕн. Е граждайнаг гъӕуайкӕнуйнади уавӕрти ӕма сӕ фӕстеугутӕ райеуварс кӕнуни министради гъомус хуарзбӕл банимадта. Фал ма уӕддӕр ес сагъӕссаг фарстатӕ дӕр. Фиццагидӕр архайун гъӕуй, цӕмӕй, цӕйбӕрцӕ фулдӕр адӕм рацӕуонцӕ туристон нӕдтӕмӕ, уоййасӕ гъӕуама уӕлдӕр уа адӕми ӕдасдзийнадӕ. Уой фӕдбӕл уотӕ загъта:

– Гъӕуй нӕ мадзӕлтти комплексбӕл бакосун, аци ӕмбурд, нур ци уагӕвӕрдтӕ ес, уонӕмӕ ӕндӕр цӕстӕй ракӕсунӕн фадуат дӕттуй.

Туристон къабази идарддӕри райрӕзти туххӕй радзурдта туризми федералон Агентади ра-замонӕг Догъузти Зӕринӕ.

Ӕмбурди ци фарстати фӕдбӕл цудӕй дзубанди, уони туххӕй хецӕн ӕрмӕгутӕ мах нури уӕнгӕ дӕр мухур кодтан ӕма ма идарддӕр дӕр мухур  кӕндзинан. Уонӕй еу кӕсетӕ нӕ газети абони номери 4-5-аг фӕрстӕбӕл.