22 майя 2024

ЦӔРГӔСТИ БАДӔНӔЙ…

07.05.2021 | 11:23

БЗАРТИ Геуæргий

Советон Цӕдеси Бӕгъатӕр Бзарти Никъалайи фурт Геуӕргий райгурдбӕл 1 майи исӕнхӕст ӕй дӕс ӕма фондзинсӕй анзи (1911-1943). Ӕхсаргин тугъдони туххӕй ци ӕрмӕгутӕ финст ӕрцудӕй, уонӕй равзурстан ӕма абони мухур кӕнӕн, Устур Фидибӕстон тугъди хъазауатон архайӕг Лекъти Морат ӕ рӕстӕги ке бацӕттӕ кодта, еци уац. Гъулӕггагӕн, Морат дӕр абони не ’хсӕн нӕбал ӕй, ӕма аци ӕрмӕгӕй имисӕн уой рохс ном дӕр.

Дессаг ба куд нӕй, Иристони бӕгъатӕр фуртти царди нӕдтӕ куд ӕмхузон ӕнцӕ, е. Ци ӕрмӕгутӕ сӕбӕл финст ӕрцудӕй, уони ку кӕсай, уӕд дес кӕндзӕнӕ: аци цӕргӕстӕ цума, еу астъонӕй ратахтӕнцӕ, цума еу ниййерӕг мадӕй игурд ӕнцӕ ӕма сӕ исгъомбӕл кодта. Сӕ еугурдӕр сӕ бӕнттӕ рарвистонцӕ тухст уавӕрти. Фулдӕр ӕнзтӕ си кӕбӕл цудӕй, етӕ бавзурстонцӕ уӕззау куститӕ марамӕлай къӕбӕрбӕл, кӕстӕртӕ дӕр минкъийдӕр зиндзийнӕдтӕ нӕ бавзурстонцӕ.

Мадта сӕ зӕрдиуагӕмӕ гӕсгӕ, сӕ бӕллецтӕ дӕр ӕмхузон ӕнцӕ нӕ бӕгъатӕртӕн. Сӕ еугуремӕ дӕр – патриотизм ӕма интернационализми ӕнкъарӕнтӕ, ӕгӕрон уарзондзийнадӕ Иристонмӕ, нӕ устур Фидибӕстӕмӕ еузӕрдиуондзийнадӕ.

Еци гъудитӕ мӕмӕ фӕззиндтӕнцӕ, ӕрӕги бабӕй Устур Фидибӕстон тугъди Иристони номдзуд хъӕболтӕ ци агъазиау ӕскъуӕлхтдзийнӕдтӕ равдистонцӕ, уони туххӕй ӕрмӕг ку кастӕн, уӕд.

Ӕма ди баруагӕс уӕд, газеткӕсӕг, киунугӕ кӕсгӕй мӕ медбунати фесхъиудтӕн. Цума цӕй туххӕй? Мӕ сӕри февзурдӕй еу тӕссаг гъуди. Иристони Бӕгъатӕрти туххӕй, ӕвӕдзи, берӕ ӕригон лӕхъуӕнтӕ ӕма кизгуттӕ нӕ бакастӕнцӕ ӕма син се ’скъуӕлхтдзийнӕдтӕ нӕ зонунцӕ. Ка ’й зонуй, ӕма уӕхӕнттӕ ес хестӕрти ‘хсӕн дӕр. Ӕвӕдзи, нӕ номдзуд ӕма ӕхсаргин тугъдон лӕгтӕн беретӕн сӕ муггӕгтӕ ӕма сӕ нӕмттӕ зӕгъгӕ дӕр нӕ кӕндзӕнӕнцӕ, нӕ син зонунцӕ се ’скъуӕлхтдзийнӕдтӕ. Е устур ходуйнаг ӕй нӕ адӕми кӕстӕр фӕлтӕрӕн. Ӕма нӕ уомӕй Хуцау багъӕуай кӕнӕд.

Ӕз нӕ ирӕзгӕ фӕсевӕдӕн радзорунмӕ гъавун ирон адӕми номдзуддӕр хъӕболтӕй еу – Бзарти Никъалайи фурт Геуӕргий цард ӕма ӕскъуӕлхтдзийнӕдти туххӕй.

Геуӕрги райгурдӕй 1911 анзи Зӕронд Бӕтӕхъойгъӕуи. Уоми ма райгурдӕнцӕ Иристони дууӕ ӕхсаргин фурти – Советон Цӕдеси дууӕ хатти Бӕгъатӕр, ӕфсади инӕлар, номдзуд тугъдон разамонӕг Плити Иссӕ ӕма Советон Цӕдеси Бӕгъатӕр Ходи Къоста…

Геуӕрги ма минкъий адтӕй, уотемӕй рамардӕй ӕ фидӕ. Гъӕздугутӕмӕ цудӕй ихуӕрсти ӕма ӕхецӕн къӕбӕр амал кодта. Октябри революций фӕсте Советон хецаудзийнадӕ лӕвар ахур кӕнуни барӕ равардта мӕгуртӕн дӕр. Ахур кодта Геуӕрги дӕр. Ӕхе гъӕуи скъола каст ку фӕцӕй, уӕд бацудӕй Дзӕуӕгигъӕуи педагогон техникуммӕ. Ахур кодта хъӕбӕр хуарз. Ӕмхец адтӕй ӕхсӕнадон кустмӕ дӕр: техникуми фӕскомцӕдесонтӕ ‘й равзурстонцӕ комитети секретарӕй, куста профцӕдесон комитети сӕрдарӕй дӕр.

1932 анзи Геуӕргий иснисан кодтонцӕ фӕскомцӕдеси Цӕгат Иристони обкоми ӕригӕнтти коммунистон змӕлди бюрой сӕрдарӕй. Ӕригон лӕхъуӕнӕн урух нӕдтӕ байгон ӕнцӕ идарддӕри ахурмӕ, ӕхсӕнадон царди разӕнгардӕй архайунӕн. Фал ӕ бӕллецтӕ ӕндӕр адтӕнцӕ. 1932 анзи барвӕндонӕй бацудӕй Сурх Ӕфсади рӕнгъитӕмӕ. Стӕрти ӕма тугъдон ахурти хъаурӕгин, бухсагӕ ӕма арӕхстгин сурхӕфсӕддони уайтӕккӕ ӕрӕстӕфтӕнцӕ ӕ командиртӕ. Ӕма ин загътонцӕ: дӕ федӕн ӕфсади хӕццӕ баст ӕй. Уӕдта ‘й ахур кӕнунмӕ рарвистонцӕ Дзӕуӕгигъӕуи фестӕгӕфсӕддон училищемӕ. Каст ӕй фӕцӕй 1936 анзи.

Райдӕдта ӕригон лейтенанти тугъдон цард. Ӕртӕ ӕнзей фӕсте бахаудтӕй ӕцӕг тугъди, уорсфиннӕгти нихмӕ тохи цӕхӕри. Дӕргъвӕтийнӕ нӕ адтӕй еци тугъд – ӕдеугур 104 бони. Фал си никкалдӕй берӕ тог – махӕй си фӕммард ӕй 74 мин адӕймаги, ӕбӕрӕгӕй фесавдӕнцӕ 17 мини. Еци цубур тугъд куд карз ӕма уӕззау адтӕй, уой туххӕй ма мӕнӕ ирд ӕвдесӕн – 104 бони тугъди се ’скъуӕлхтдзийнӕдти туххӕй Советон Цӕдеси Бӕгъатӕри ном исаккаг кодтонцӕ 412 сурхӕфсӕддони ӕма командирӕн.

Берӕ гъезӕмӕрттӕ бавзурста ӕригон лейтенант, ӕхсӕг роти командир Бзарти Геуӕрги. Зӕгъун гъӕуй уой, ӕма финнаг салдаттӕ цӕттӕ адтӕнцӕ уӕхӕн зин уавӕрти тохунмӕ, алцӕмӕй дӕр адтӕнцӕ ефтонг. 45 градуси уазалти махуӕнттӕ ӕвзурстонцӕ берӕ зиндзийнӕдтӕ, тугъди бацӕугӕй, ахур кодтонцӕ знаги нихмӕ нӕуӕг мадзӕлттӕбӕл. Еци фӕлварӕнтӕн бафӕразта Геуӕрги дӕр, еци тугъдӕй рацудӕй фӕлтӕрдгун афицерӕй.

Устур Фидибӕстон тугъд капитан Бзари-фурти ӕрӕййафта Карелий. Адтӕй 367-аг ӕхсӕг полкки батальони командир. Полкки лӕууӕн бунӕттӕмӕ нимпурстонцӕ фашистон ӕфсӕдтӕ. Уони ӕруорамун, Ладогӕйи цади цӕгатаг билгӕронмӕ сӕ ма ӕрбауадзун – уӕхӕн ихӕс лӕудтӕй полкки размӕ. Райдӕдтонцӕ ӕверхъау тугъдтитӕ. Знагмӕ адтӕй берӕ фулдӕр хъауритӕ, хуӕздӕр техникӕ. Геуӕргий батальон федар нихкъуӕрд лӕвардта фашистти нимпурститӕн. Полкки командир майор Литвинов капитан Бзари-фурти туххӕй финста:

«…Бзари-фурти батальони нихмӕ ӕмпурста знаги дууӕ полкей бӕрцӕ. Батальонбӕл цудӕй берӕ зиантӕ, фал, полкки фӕрсӕрдигӕй гъӕуайгӕнгӕй, 13 сахатти уорӕдта знаги ӕмпурст ӕма ӕртиккаг батальонӕн фадуӕттӕ исаразта тугъдӕй ервӕзунӕн, нӕуӕг гъӕуайгӕнӕн бунатмӕ рацӕунӕн. 18 июли Бзари-фурти батальон ӕрфедар ӕй Тохма-Йокийи дони билгӕрон. Фашисттӕ бацудӕнцӕ ӕ дууӕ фӕрсти, уӕдта байервазтӕнцӕ ӕ къилдунмӕ. Батальонбӕл ӕртумбул ӕнцӕ. Фал Бзари-фурт, ка фӕттастайдӕ, уонӕй нӕ адтӕй. Е батальони хъауритӕ уотӕ арӕхстгинӕй ӕрӕвардта, ӕма дууӕ бони ӕма дууӕ ӕхсӕви федар лӕудтӕнцӕ знӕгти нихмӕ. Уой хӕццӕ ниппурхӕ кодта автомашинтти ӕнӕгъӕнӕ колоннӕ хуӕцӕнгӕрзти хӕццӕ, уӕдта ма 400 мотоцикли ӕма велосипеди, еу дзармадзан. Батальон ӕхемӕ «ӕрӕлхъивта» фашистти сӕйраг хъауритӕ. Уӕдмӕ полкки ӕма дивизий иннӕ хӕйттӕ рацудӕнцӕ ӕндӕр гъӕуайкӕнуйнадон бунӕттӕмӕ. Ӕ ихӕс хъӕбӕр хуарз исӕнхӕст кӕнгӕй, Бзари-фурти батальон фӕййервазтӕй ӕртухстӕй.

25 июлӕй 18 августи уӕнгӕ Бзари-фурти батальон гъӕуай кодта Ладогӕйи цади нигулӕн билгӕрон. Капитан Бзари-фурти бавдистан Сурх Стъалуй орденмӕ».

Гъе уотӕ райдӕдта Геуӕргийӕн ӕ архайд Устур Фидибӕстон тугъди.

1941 анзи сентябри майор Бзарти Геуӕргий рарвистонцӕ тугъдон академимӕ. «Коммунист Бзари-фуртӕн устур кадӕ ес ӕ тугъдон ӕмбӕлтти ‘хсӕн, – финста полкки командир. – Цубур рӕстӕгмӕ ӕхе равдиста ӕхсаргин, нифсхаст ӕма тактикон ӕгъдауӕй цӕттӕ командирӕй. Мӕнмӕ уотӕ кӕсуй, ӕма академий цубур теоретикон ахурти фӕсте ӕмбал Бзари-фурт ӕнтӕстгинӕй командӕ кӕндзӕнӕй полккӕн».

Ӕма раст адтӕй командир. Геуӕргий академий бафӕстеуат ӕй айдагъдӕр 3 мӕйи. Ахур ку фӕцӕй, уӕд ӕй рарвистонцӕ 61-аг ӕфсади оперативон хайадӕмӕ. Ами дӕр хуарз зонундзийнӕдтӕ райста тугъдон операцитӕ цӕттӕ кӕнуни ӕма се ‘нхӕст кӕнуни гъуддаги. Фал Геуӕргий фӕндадтӕй фронтмӕ. Уой туххӕй рапорт рапорти фӕдбӕл финста уӕлдӕр хецауадӕмӕ. 1943 анзи августи ӕ хӕццӕ исарази ‘нцӕ ӕма ‘й иснисан кодтонцӕ 12-аг гвардион ӕхсӕг дивизий 32-аг гвардион полкки командирӕй.

Куд арӕхстӕй ӕ нӕуӕг бунати?

Уой туххӕй ӕрхӕсдзинан дивизий командир, гвардий болкъон Малькови дзурдтӕ: «Полк карз тугъдтити нӕдтӕбӕл рацудӕй 70 километремӕй фулдӕр, исуӕгъдӕ кодта 35 гъӕуи. Еци рӕстӕгмӕ полк ниццагъта 800 немуцаг тугъдони ӕма афицери, райста берӕ уацайрӕгтӕ ӕма аллихузон тугъдон техникӕ.

Гвардий дӕлболкъон Бзарти Геуӕрги уӕлдай арӕхстгиндӕрӕй разиндтӕй Днепри дони сӕрти бахезунмӕ цӕттӕ кӕнгӕй. Е адтӕй хъӕбӕр вазуггин тугъдон операци. Донмӕ бацӕуӕн нӕ адтӕй. Фашисттӕ ‘й ӕхстонцӕ ӕнӕрӕнцайгӕй. Банакӕ кӕнуни фӕрӕзнитӕ сӕхуӕдтӕ исаразтонцӕ гъӕди лухтӕй, фӕйнӕгутӕй… Цийфӕнди адтӕй, уӕддӕр 1943 анзи 29 сентябри ӕхсӕви Бзари-фурти тугъдонтӕ, знаги дзармадзантӕ сӕ хъӕбӕр ӕхстонцӕ, уотемӕй байервазтӕнцӕ Днепри иннӕ билгӕронмӕ, ӕма уоми ӕрфедар ӕнцӕ. Знаг сӕ ӕхста ӕнӕрлӕугӕй, гъавта сӕ билӕй рагӕлдзунмӕ. Бзари-фурти ӕфсӕддонтӕмӕ кӕд фагӕ тохӕн ӕрмӕг нӕ адтӕй, уӕддӕр фӕстауӕрцӕ кӕнгӕй карз нихкъуӕрд лӕвардтонцӕ знаги контрнимпурститӕн. Сӕ бунӕттӕ нӕ ниууагътонцӕ, уомӕй фадуат равардтонцӕ дивизий иннӕ хӕйттӕн Днепри сӕрти байервӕзунӕн.

Днепри иннӕ билгӕронмӕ бампурсуни гъуддаг арӕхстгинӕй ке исаразта, федар нифс ӕма лӕгдзийнадӕ ке равдиста, уой туххӕй гвардий дӕлболкъон Бзарти Геуӕрги ӕй Советон Цӕдеси Бӕгъатӕри ном райсуни аккаг».

Уотӕ ниффинста дивизий командир фронти командӕгӕнӕг ӕфсади инӕлар К. Рокоссовскиймӕ. Е дӕр исарази ӕй. Геуӕргийӕн ӕ тугъдон ӕмбӕлттӕ рагацау кодтонцӕ зӕрдиаг арфитӕ.

Бзари-фурт уой туххӕй ӕхебӕл нӕ фенвӕрстӕй, ӕ полк идарддӕр ӕмпурста ӕма Нигулӕн ӕрдӕмӕ сурдта фудголти. Уотӕ дзоридӕ:

– Размӕ! Нигулӕнмӕ! Сау хелаги сӕр ракъуӕрӕн фашистти лӕгӕти!

32-аг ӕхсӕг полкки гвардионтӕ карз тох кӕнгӕй, бахъӕрдтӕнцӕ Берлинмӕ. Фал сӕ бӕгъатӕр командир сӕ хӕццӕ нӕ адтӕй. Ӕхсаргин Геуӕрги! Ӕ фӕтӕн, домбай реубӕл ин нӕбал бакодтонцӕ Советон Цӕдеси Бӕгъатӕри сугъзӕрийнӕ стъалу. ССР Цӕдеси Сӕйраг Совети Президиуми Указ фӕззиндтӕй 1944 анзи 15 январи. Геуӕрги ба мӕлӕтдзаг цӕф фӕцӕй 1943 анзи 23 ноябри, знаги тухгин контрнимпурститӕн нихкъуӕрддӕтгӕй. Ци нӕ кодтонцӕ дохтиртӕ, уӕддӕр сӕ къохи нӕ бафтудӕй ӕ фӕййервӕзун кӕнун.

Иристон некӕд феронх кӕндзӕнӕй ӕ уарзон, ӕ бӕгъатӕр, ӕ намусгин цӕргӕси. Ӕ ном лӕвӕрд ӕрцудӕй Дзӕуӕгигъӕуи гъӕунгтӕй еуемӕн.