20 майя 2024

ЦÆМÆЙ БÆЛЦЦÆНТТÆ РÆСТВÆНДАГ УОНЦÆ!..

27.08.2022 | 16:55

Нæ республики Сæргълæууæг Сергей Меняйлойæн федералон автомобилон над «Кавказ»-и разамонæг Александр Лукащуки хæццæ æрæги ци фембæлд адтæй, уоми дзубанди цудæй Цæгат Иристони нæдти арæзти æма, федералон ахедундзийнадæ кæмæн ес, еци нæдти райарæзти проекттæ куд æнхæстгонд цæунцæ, уой фæдбæл.

Уæлдай бундорондæр дзубанди цудæй Дзæуæгигъæуи фæрсти цæуæг Р-217 нади дуккаг æма æртиккаг кезуй арæзтадæмæ. Александр Лукащук куд баханхæ кодта, уотемæй еци арæзтадæ цæуй æнтæстгинæй:

– Сæйрагдæр æй транзитон транспорт сахарæй æндæмæ ракæнун. Уомæй æдасдзийнадæ фæффулдæр уодзæнæй, цæрæнбунæтти экологон уавæрбæл хуæздæрæрдæмæ фæззиндзæнæй. Куд ма загъта, уотемæй проектмæ гæсгæ еци надæн уодзæнæй нæуæг уæлцъарæ. Хуæдтолгитæ кæбæлти цæудзæнæнцæ, еци надæн æ уæрхæ уодзæнæй 15 метри, уодзæнæй цуппар тæлмæбæл дехгонд, сæ алке уæрхæ ахæсдзæнæй 3,75 метри бæрцæ. Специалисттæ исараздзæнæнцæ дууææмвæзадон транспортон æртæ рахезæни, æдасдзийнадæ нимайгæй – хеди хузæн авд арæзтади. Уонæй дууæ уодзæнæнцæ тъунелти хузи.

Нерæнгæ си ци хед ес, уой нæуæгæй райараздзæнæнцæ æма Саудони донвæд исамраст кæндзæнæнцæ. Шофертæн исараздзæнæнцæ фæлладуадзæн бунат сувæллæнтти фæзуати хæццæ. Цæудзæнæй си 600 машиней бæрцæ, нади фæрсти уодзæнæй электрон рохс, исфедар си кæндзæнæнцæ ирд рохс минæг кæнуни нихмæ экрантæ, згъæр гæрæнтæ кæрæнтти.

Сергей Меняйло радзурдта, Уæллаг Ларси сæрти арæнтæбæл рахезуйнаг ка ‘й, еци автотранспортæн республики электронон кезу ке исаразтонцæ, уой туххæй. Республики Сæргълæууæг Александр Лукащукæн куд радзурдта, уотемæй сæ бон уидæ «Кавказ.РФ» хæццæ æрлæууæн лæвар бунæттæ исаразун:

– Е уæ къохи ку бафтуйа, уæд тагъд Чми æма Алханчурти рази уæхæн бунæттæ фæззиндзæнæй. «Автодор» син сæ уæлцъарæ исæхгæнидæ, «Кавказ.РФ» ба си берæфадуатгун бунæттæ исаразидæ. Рагъуди кæнæн, кæд нæ Уæрæсей ‘рдигæй арази дзуапп багъæуа, уæд, е кæмæй аразгæ ‘й, уонæмæ мæхе бахатдзæнæн.

Александр Лукащук еци хъæппæрес растбæл банимадта æма зæрдæ байвардта, ке рагъуди кæндзæнæй æма тагъд æ фæндитæ рæгъæмæ ке рахæсдзæнæй, уомæй.

НÆКÆСИ

Куд нисангонд цæуй, уотемæй, «Æдас æма хуæрзгъæдæ нæдтæ», зæгъгæ, национ проекти архайгæй, Цæгат Иристони 2030 анзи уæнгæ нуриккон домæнтæн дзуапп куд дæттонцæ, уотæ рæвдзæгонд æрцæудзæнæнцæ регионалон æма æхсæнмуниципалон нæдтæн сæ 54 проценти, уæдта сахайраг нæдтæ æма гъæунгтæн сæ 85 проценти.

***

Цæгат Иристон хауй, алли цæрæн рауæнтæ дæр федар уæлцъари хæццæ нæдтæ кæми ес, Уæрæсей еци фондз регионей нимæдзæмæ. Уой фæдбæл зæгъун гъæуй – нæдтæ конд æнцæ, кæбæл си цæйбæрцæ цæуæг ес, уомæ гæсгæ: кæмидæрти ‘нцæ уотид хурæй æхгæд æма е дæр фагæ ‘й.