22 июня 2024

«ДОНИ АХИДӔН УӔД ДӔ ЦАРД!..»

30.09.2021 | 14:43

Ауӕхӕн арфи загъд нин нӕ рагфидтӕлтӕй байзадӕй. Фал уӕддӕр алли доги ахсгиаг ӕй, уомӕн ӕма цийфӕнди рӕстӕгути дӕр дони фарста сагъӕссаг адтӕй, ӕй ӕма идарддӕр дӕр уодзӕнӕй. Уомӕ гӕсгӕ ба абони дӕр устур ӕргом ӕздӕхт цӕуй, цӕмӕй адӕм донӕй нӕхъӕртондзийнӕдтӕй макӕми цӕуонцӕ гъигӕдард, еци фарстамӕ. Уой туххӕй Цӕгат Иристони нисангонд ӕрцудӕй сӕрмагонд программӕ. Ӕма е куд ӕнхӕстгонд цӕуй, уобӕл ӕрдзубанди кодтонцӕ, нӕ республики Хецауади Сӕрдари ихӕстӕ рӕстӕгмӕ ӕнхӕстгӕнӕг Тускъати Таймураз ӕрӕги ци ӕмбурд исаразта, уоми.

Цӕрӕнуатон-коммуналон хӕдзаради, артаг ӕма энергетики министри ихӕстӕ рӕстӕгмӕ ӕнхӕстгӕнӕг Тамати Майрӕн куд радзурдта, уотемӕй программӕбӕл бакустонцӕ Сергей Меняйлой фӕдзӕхстмӕ гӕсгӕ. Ӕ нисан ӕй адӕми цардиуаги фадуӕттӕ хуӕздӕр ӕма ӕдасдӕр искӕнун, коммуналон фӕрӕзнити хӕрзтӕ фӕмминкъийдӕр кӕнун, коммуналон лӕггӕдти ӕргътӕ исфедар кӕнун.

Дони къабази косӕг организацитӕ ӕййафунцӕ зиндзийнӕдтӕ, адӕмӕн ниуазуни дон нӕ фагӕ кӕнуй. Сӕйраг агъаз ӕй, дони хизтӕ ке байехсудӕнцӕ, е. «Дони хӕтӕлтӕ ӕма дондӕттӕг объекттӕ байехсудӕнцӕ 85 проценти бӕрцӕ. Паддзахадон экспертизӕмӕ балӕвардтан 12 объекти, сӕ проектон-хӕрзти документаци син гъӕуама равзаронцӕ ӕма сӕ хатдзӕг зӕгъонцӕ. Уӕрӕсей Арӕзтади министрадӕмӕ рарвистан 11 объекти, куддӕр проектти арӕзтадӕмӕ бавналӕн, уотӕ дони хӕццӕ уавӕр фӕххуӕздӕр уодзӕнӕй», – радзурдта Тамай-фурт.

Куд ма фӕббӕрӕг кодта, уотемӕй донуадзӕнти уавӕр дӕр ӕй тухстаг, сӕ ехсуд исхъӕрдтӕй 85 процентмӕ. Гъӕуй ӕй ӕййевун, канализаци ӕнӕкӕдзосгӕнӕнтӕ ке ӕй, е ӕй хъӕбӕр вазуггин гъуддаг, ӕ хизӕг низзаууат ӕй. «Донуадзӕнти 14 централизацион системӕй механикон ӕгъдауӕй кӕдзос кӕнунцӕ Дзӕуӕгигъӕуи, Мӕздӕги ӕма Ӕрӕдони хизтӕ. Еумӕйагӕй ӕ дӕргъӕ ‘й 1282, 9 километри, баййевун си гъӕуй 516 километри. Ӕ аргъ – 17 миллиард соми, уордӕмӕ рахӕсгӕ ‘нцӕ Дзӕуӕгигъӕуи канализацион хизти 312,2 километри», – фӕббӕрӕг кодта министри ихӕстӕ рӕстӕгмӕ ӕнхӕстгӕнӕг.

Еугур программи нисантӕ хӕстӕгдӕр дӕс анзей дӕргъи исӕнхӕст кӕнунӕн багъӕудзӕнӕй 29,796 миллиард соми. Министрти кабинет иарази ӕй дууӕ нӕуӕг кустуати исаразунбӕл – «Аланияэнергосбыт» ӕма «Республиканское предприятие водоснабжения и водоотведения». Етӕ гъӕуама электрон тухи, ниуазуни дони ӕма донуадзуни лӕггӕдтӕ фӕххуӕздӕр кӕнонцӕ.

Арӕзтадӕ ӕма архитектури министри ихӕстӕ рӕстӕгмӕ ӕнхӕстгӕнӕг Моргуати Константин ци фӕндон бахаста, уомӕ гӕсгӕ федаргонд ӕрцудӕнцӕ трамвайти рельситӕ ӕма рельсити ‘хсӕн фӕзтӕ бундоронӕй цалцӕг кӕнуни уагӕвӕрдтитӕ. Дзӕуӕгигъӕуӕн радех кӕндзӕнӕнцӕ 100 миллион соми, уони федералон бюджетӕй ӕрӕрвистонцӕ республикон бюджетмӕ. Моргуай-фурт ма рахаста, хе ӕхцай фӕрци фатер исаразунвӕндӕ кӕмӕ разиндтӕй, ӕнӕ хӕдзарӕ ӕма ӕнӕ ‘хцайӕй ка байзадӕй, еци адӕми бартӕ багъӕуай кӕнуни проект. Ӕдеугур объекттӕ ‘нцӕ 6, алкӕбӕл дӕр си куст цӕуй.

«Акционерон ӕхсӕнадӕ «ДОМ РФ» архайуй, сайди ка фӕцӕй, уони бартӕ багъӕуай кӕнунбӕл. Нуртӕккӕ еци мадзӕлтти фӕрци Мӕскуйаг гъӕунги 27-аг хӕдзари цӕргутӕн федӕн ӕхца, Тогъой-фурти гъӕунги 22-аг хӕдзарӕ ба кӕронмӕ исаразунбӕл архайӕн», – загъта министри ихӕстӕ рӕстӕгмӕ ӕнхӕстгӕнӕг.

Ӕмбурди ма равзурстонцӕ Ӕнӕнездзийнадӕ гъӕуайкӕнуйнади министрадӕн уӕлӕнхасӕн 4 миллион ӕма 566 мин соми радех кӕнуни фарста. Мадзӕлтти фӕрци ӕнӕкъулумпийӕй Республикон клиникон сӕйгӕдонӕмӕ лӕвӕрд цӕудзӕнӕй кислород. Материалон-техникон бундор исфедар кӕнунӕн финансон агъаз райсдзӕнӕнцӕ Мӕздӕги, Ӕрӕдони ӕма Кирови районти сӕйгӕдӕнттӕ дӕр.