24 апреля 2024

Ӕ ФАРНӔЙ ХАЙГИН АН АБОНИ ДӔР МА…

11.03.2022 | 16:59

Гӕбути Зойӕ… Мӕ бон ӕй федарӕй уотӕ зӕгъун, ӕма аци дессаги кустуарзон ӕма зӕрдирайхӕссӕг силгоймаги Иристони еугур рауӕнти дӕр ӕ рӕстӕги ка нӕ зудта, уӕхӕн хъӕбӕр ефстагмӕ разиндтайдӕ. Уогӕ мӕ бон ма уотӕ дӕр зӕгъун ӕй, ӕма ‘й абони дӕр ма беретӕ зӕрдиагӕй имисунцӕ. Е нӕ национ культури хӕзнатӕ багъӕуай кӕнуни арфиаг гъуддаги уоййасӕбӕл фескъуӕлхтӕй, ӕма уомӕн аккаг аргъ искӕнуни туххӕй ӕгӕрон берӕ зӕгъуйнӕгтӕ багъӕудзӕнӕй.

Гӕбути Зойӕ райгурдӕй ӕма исгъомбӕл ӕй, нӕ национ аййевади ӕма культури фарнӕ цитгинӕй кӕми ӕхседуй, еци цитгин Ӕрӕдони. Ӕ фидӕ Михал, Устур Фидибӕстон тугъди немуцаг-фашистон ӕрдонгти нихмӕ тох кӕнгӕй, ӕ цард иснивонд кодта Райгурӕн бӕсти сӕрбӕлтау. Ӕма бийнонтӕ кӕд хъӕбӕр уӕззау уавӕрти бахаудтӕнцӕ, уӕддӕр сӕ къӕсӕр фӕккеун нӕ бауагъта ӕ цардӕмбал, дзурддзӕугӕ ӕма хъиамӕтгун силгоймаг Нинӕ (Туайон). Еци рӕстӕгутӕ еуминкъий ка зонуй, е ӕй балӕдӕрдзӕнӕй, цӕйбӕрцӕ нифс ӕма хъаурӕ багъудӕй седзӕргӕс мади е ‘нагъон цӕуӕти хӕццӕ сӕ царди хабӕрттӕ аразунӕн.

Еугур гъуддӕгутӕй дӕр тухст, гъӕуагӕ… Фал ци гӕнӕн адтӕй… Ӕ зингхуст сӕрихецауи ном нимайгӕй, ӕ маддӕлон ихӕсӕй ихӕсгин уогӕй, кӕд ин цийфӕнди зин адтӕй, уӕддӕр ӕ кӕстӕртӕбӕл сагъӕстӕ ин хъаурӕ лӕвардтонцӕ, нӕ исонибон гъӕуама хуӕздӕр уа, зӕгъгӕ, гъуди ӕй нифсгундӕр кодта. Цидӕриддӕр адтӕй, уӕддӕр еци хъиамӕтгун силгоймаги бон иссӕй ӕ сувӕллӕнтти царди урух фӕццӕуӕнти растдӕр надмӕ ракӕнун, алкӕмӕн дӕр си равардта фадуат ӕ зӕрди фӕндӕ ӕма ӕ арӕхстдзийнадӕмӕ гӕсгӕ ӕ идарддӕри царди хабӕрттӕ аразунӕн.

Ӕ мади фарнӕй, дзурдарӕхстдзийнадӕй, зундӕй ӕма аййевадӕбӕл зӕрдиагӕй ӕновуддзийнадӕй хъӕбӕрдӕр фӕххайгин ӕй Зойӕ.

ГÆБУТИ Зойæ æма адæмон исфæлдистади Республикон центри косгути номдзуд таурæхъгæнæг Цæгæрати Созурухъой бийнонти хæццæ сæ цæрæнбунати.

Дзӕуӕгигъӕуи музыкалон училище каст фӕууни фӕсте цалдӕр анзи бакуста республикон радиой адӕмон инструментти оркестри. Ӕвӕдзи, уомӕ гӕсгӕ ин уӕддӕр аци коллектив алкӕддӕр уӕлдай уарзон адтӕй. Ӕхцӕуӕнӕй ӕй худта: «Мӕ цӕгат!..» Фӕстӕдӕр ба косун райдӕдта адӕмон исфӕлдистади Республикон хӕдзари. Ӕ сӕйраг ихӕс адтӕй нӕ республики районти ӕма Дзӕуӕгигъӕуи культури хӕдзӕрттӕ ӕма клубти аййевадон-хехъӕппӕресадон къуӕрттӕн сӕ кусти агъаз кӕнун, фиццагидӕр, методикон хузи, уӕдта син гъӕугӕ уавӕртӕ аразун.

Хуӕрзгӕнӕг изӕди хузӕн, аци фӕрнуг силгоймаг, ауодудта еци культурон-рохсадон косӕндӕнтти коллективтӕн. Бонигъӕдӕ ӕма рӕстӕги уавӕртӕмӕ нӕ кӕсгӕй, алкӕддӕр балӕууидӕ сӕ фарсмӕ. Номӕй-номмӕ зудта хуӕдахур кафгути, зартӕгӕнгути ӕма аййевади иннӕ хузти архайгути. Етӕ дӕр ибӕл хъӕбӕр ӕновуд адтӕнцӕ. Фурбоцӕй ӕй аййевади ӕфсийнӕ худтонцӕ, уомӕн ӕма Зойӕ хъӕбӕр хуарз зудта, культури артдзӕститӕй кӕми циуавӕр кусти равгитӕ ес ӕма си куст кӕми куд райаразун гъӕуй, уой.

ГÆБУТИ Зойæ æ хуæри кизги фурти хæццæ

Еци уавӕртӕ алкӕми ӕмхузон кӕми адтӕнцӕ: кӕмидӕр хуарз, кӕмидӕр ба хуӕздӕргъӕуагӕ, кӕмидӕр ба – бустӕги ӕгудзӕг. Кадӕр Зойи бунати, ка ‘й зонуй, аразий хузи загътайдӕ, гъома, ци бакӕнӕн, нуртӕкки рӕстӕгутӕ уӕхӕн ӕнцӕ ӕма уодварни ӕцӕгӕй рохситауӕг артдзӕститӕ уоййасӕбӕл некебал гъӕунцӕ. Фал Зойи уодиконд ба уӕхӕн нӕ адтӕй, ӕма ӕргомӕй дзурдта адӕмон исфӕлдистади ӕнтӕститӕ дӕр ӕма къулумпити туххӕй дӕр. Уой дӕр уотид дзубанди нӕ кодта, фал ӕ уодӕй-уод кодта, цӕмӕй кӕд ескӕми ести хуарздзийнадӕ уидӕ, уӕд уой ӕнӕмӕнгӕ иннӕ рауӕнти дӕр бафӕнзонцӕ.

Уӕлдай сагъӕссаг ба ин адтӕй нӕ маддӕлон ӕвзаги ӕма национ киунуги карнӕ – сӕ нуриккон уавӕр ӕма исонибон. Ци ӕ бон адтӕй ӕма ӕ равгитӕ куд амудтонцӕ, уомӕй уавӕр фӕххуӕздӕр кӕнунбӕл ба архайдта бӕлвурд гъуддӕгутӕй.

Радиойӕй, телеуинунадӕ ӕма периодикон мухури фӕрӕзнити фӕрци урух дзиллити зонгӕ кодта ӕскъуӕлхт адӕмон зартӕгӕнгути, фӕндурдзӕгъдгути, аййевади еугур къабӕзти ӕновудӕй архайӕг ӕма артистти цард ӕма исфӕлдистадон карни хабӕртти хӕццӕ. Зойӕ федар бастдзийнадӕ дардта газеттӕ «Дигорӕ», «Рӕстдзинад», «Устур нихас», «Пульс Осетии», «Ныхас», «Владикавказ»-и редакцити хӕццӕ. Рӕстӕгӕй-рӕстӕгмӕ ами дуйней рохс фӕууиниуонцӕ ӕ аллихузи уацтӕ.

Культури артдзӕстити аййевадон къуӕрттӕ кӕрӕдзей фӕлтӕрддзийнадӕбӕл ку нӕ ахур кӕнонцӕ, уӕд сӕ архайд размӕ нӕ рацӕудзӕнӕй. Еци фадуат ба син фӕууй фестивальти ӕма конкурсти фӕрци. Зойи гъосдарди фӕрци, республики ансамбльтӕ ӕма адӕмон театртӕн сӕ бон исуидӕ дуйнеуон ӕма еугуруӕрӕсеуон фестивальти архайун, фулдӕр хӕттити си исӕздӕхиуонцӕ уӕлахезонтӕй. Е уотид зӕрдифӕндӕй нӕ рауайидӕ, фал ма уой фӕрци дӕр, ӕма Зойӕ архайдта, цӕмӕй хуӕдахур коллективтӕ айдагъ сӕхе медӕгӕ ма «фицонцӕ», фал иннӕ профессионалон архайгути хиццагдӕр фӕлтӕрддзийнадӕ зононцӕ ӕма си пайда кӕнонцӕ сӕхебӕл косгӕй.

Уомӕ гӕсгӕ зӕрдӕбӕл ӕрлӕууй уӕхӕн хабар. Евгъуд ӕноси 70-аг ӕнзти Ирон театри исӕвзурдӕй уӕхӕн уавӕр ӕма аци коллективти актерти фиццаг фӕлтӕри уордигӕй цӕмӕдӕр гӕсгӕ еуварс кӕнун райдӕдтонцӕ. Уой базонгӕй Зойӕ, гъай-гъай, батухстӕй уони карнӕбӕл. Ӕма куд нӕ батухстайдӕ, кӕд ӕма сӕ еугурей дӕр хъӕбӕр хуарз зудта, устур нимади имӕ адтӕнцӕ.

Еци ӕнӕраст гъуддаг бауорамуни фӕдбӕл имӕ еу дессаги гъуди фӕззиндтӕй: нӕ национ сцени зӕрингурдти адӕмон театри хӕццӕ кустбӕл бафтаун. Ӕма ин еци гъуддаг бантӕстӕй. Арфиаг гъуддаг – еуемӕй, ӕрдхуӕрӕни актертӕ ӕгустӕй райзайгӕй сӕхемӕ игъосунбӕл нӕ фӕцӕнцӕ, фал гъӕйттӕй сӕ исфӕлдистадон куст кодтонцӕ, иннемӕй ба адӕмон театртӕбӕл хуӕздӕрӕрдӕмӕ фӕззиндтӕй профессионалон актерти хӕццӕ архайд.

Ирон театри номдзуд архайгути туххӕй Зойӕ ку дзоридӕ, уӕд ӕ зӕрдӕ исунгӕг уидӕ, кусти ӕма сӕбӕл царди ке ауодудта, уӕдта син сӕ искурдиадӕбӕл уодцирени зинг ке ӕфтудта, уобӕл дзорӕг ӕй еу цау. Цӕветтонгӕ, металлургти культури Галауани Зойи хъӕппӕресӕй арӕзт ӕрцудӕй бӕрӕгбон ирон фӕндури кадӕн. Аци инструментӕн театралон аййевади ци ахедундзийнадӕ ес, уой равдесуни туххӕй ба уордӕмӕ ӕрбахонуйнаг адтӕнцӕ Советон Цӕдеси адӕмон артист Саламти Къолай ӕма Уӕрӕсей адӕмон артисткӕ Икъати Серафини. Етӕ бӕрӕгбони архайгутӕн ӕма иуазгутӕн, гъӕуама равдистайуонцӕ скъуддзаг спектаклӕй «Дууӕ киндзӕхсӕвӕри». Фал уотӕ рауадӕй, ӕма Саламти Къола бӕрӕгбони тӕккӕ хуӕдразмӕ фӕссӕйгӕ ‘й. Серафин уой ку базудта, уӕд хъӕбӕр батухстӕй. Зойӕ ӕй ӕрсабур кодта:

– Ма тухсӕ, амонӕги дзурдти фӕсте дӕ фӕндури  хӕццӕ  сценӕмӕ рацӕудзӕнӕ. Спектакли ци мелоди фӕццӕгъдис, уой ку ‘рцӕгъдай, уӕд залмӕ радзордзӕнӕ, Хъалмухъи нӕ фӕууидтайтӕ, зӕгъгӕ. Уой фӕсте аци дзурдтӕ уруссагау нӕ, фал кӕсгон ӕвзагбӕл зӕгъдзӕнӕ, (Нальчиккӕй дӕр си иуазгутӕ адтӕй), ӕма уой фӕсте ба заргӕ дӕр ракӕндзӕнӕ.

Зойæ æ фурти кизги хæццæ

Серафин аци гъудибӕл исарази ‘й. Сценӕмӕ ку рацудӕй, уӕд адӕмӕн ӕхцӕуӕн куд нӕ адтайдӕ. Фал сӕмӕ, «Хъалмухъӕ шплягъо?..», зӕгъгӕ, ку радзурдта, уӕд фурцийнӕй сӕ бунӕттӕй исистадӕнцӕ, ӕма Серафинӕн лӕугӕй ӕрдзӕф кодтонцӕ. Мадта син «Гадзыгызы зар» дӕр минкъийдӕр цийнӕдзийнадӕ не ‘рхаста. Бӕрӕгбон ку фӕцӕй, уӕд Серафин ӕ хуӕрзгӕнӕг Зойӕн берӕ зӕрдибун арфитӕ фӕккодта. Ӕ ростӕбӕл ба еци уайӕги уадӕнцӕ ӕ цийни цӕстисугтӕ.

Адӕмон исфӕлдистади республикон Центри косгӕй, Зойӕ, ӕхуӕдӕг цал ӕма цал хатти ци аллихузон фестивальтӕ, концерттӕ ӕма равдиститӕ исаразта, уонӕн уотид сӕ банимайунӕн дӕр берӕ бунат багъӕудзӕнӕй. Зӕгъӕн: «Уадзӕ, азӕлӕд зар!..», республикон конкурс «Фӕндури зӕлтӕ» (ӕ архайгутӕ ерис кодтонцӕ Уӕрӕсей Федераций ӕскъуӕлхт артисткӕ Мистулати Ири приз рамолунбӕл), «Нӕ догӕ ӕма не ‘гъдӕуттӕ», ӕрхи музыкалон инструменттӕбӕл цӕгъдгути фестиваль… Аци исфӕлдистадон еристи ци фӕсевӕд архайдта, уонӕй беретӕ иссӕнцӕ профессионалон артисттӕ, аййевади архайгутӕ.

Адӕймаги цард мулки бӕрцӕй нӕй, фал, адӕм дин ци аргъ кӕнунцӕ, уӕдта сӕмӕ дӕхуӕдӕг ци цӕстӕй кӕсис, уомӕй. Зойи алливарс дӕр адтӕй ӕ зӕрдирахаст ин ка лӕдӕрдтӕй ӕма ‘й ка нимадта, уӕдта ӕхуӕдӕг ке лӕдӕрдтӕй ӕма нимадта, уӕхӕн адӕймӕгутӕ. Етӕ берӕ адтӕнцӕ. Сӕ еу – зундгонд фӕндурдзӕгъдӕг, Уӕрӕсей ӕскъуӕлхт артисткӕ Мистулати Ирӕ. Нӕкӕси, сӕ дууӕ дӕр еу гъӕуӕй рацӕугӕ ‘нцӕ. Ӕма е ‘мгъӕуккаги туххӕй дзоргӕй е уотӕ загъта:

– Зойӕ, нӕ национ аййевади сӕрбӕлтау куд фудӕбон  кӕнуй,  дуккаг уӕхӕн адӕймаг, ӕвӕдзи, зинтӕй иссердзӕнӕ. Кусти фӕдбӕл ӕ хӕццӕ ахид уинӕ республики гъӕути. Ӕма, цит, ци фарстати туххӕй ниццӕуидӕ, уони, куд гъӕуидӕ, уотӕ не ‘саразидӕ, уӕдмӕ дин неци хузи рацудайдӕ фӕстӕмӕ – сауӕнгӕ ма нӕбӕл ӕмбесӕхсӕвӕ дӕр исуидӕ. Ӕ фӕлтӕрддзийнадӕй ке фӕххайгин кодта, ке ахур кодта, еци адӕм минкъий нӕ ‘нцӕ.

Уӕдта ма Ирӕ уотӕ дӕр загъта:

– Устур дзурдтӕ макӕмӕ фӕккӕсӕнтӕ, фал Уӕрӕсей культури ӕскъуӕлхт косӕги кадгин ном ӕ хедвӕллойнӕй кӕд ескӕд еске бакуста, уӕд е фиццагидӕр ӕй Зойӕ. Ӕз, мӕхуӕдӕг дӕр ӕ зӕрдрохсдзийнадӕй хайгин дӕн – сувӕллӕнтти исфӕлдистади Галауани кӕстӕрти фӕндурдзагъди аййевадӕбӕл ахур кодтон ӕма ами дӕр Зойӕ мӕ фарсмӕ ӕрбалӕууидӕ, мӕ ахурдзаутӕ ин ӕ рӕвдуд сӕхебӕл зонунцӕ. Зӕгъӕн, мӕ раздӕри гъомбӕлкӕнуйнӕгтӕ Дзебисати Наталья ӕма Мӕрзаганти Ацӕмӕзи туххӕй Зойӕ искодта телеравдист. Хъӕбӕр фӕццудӕй адӕми зӕрдӕмӕ. Мадта аййевадон изӕрти, конкурсти туххӕй радзубанди кӕнун гъӕуй, зӕгъгӕ, уӕд еугурей разӕй Зойи байагориуонцӕ. Еци хуарзӕнхӕ дӕр ин ӕ мадӕй байзадӕй…

Нӕ национ аййевади кӕдзосзӕрдӕ зеууон Гӕбути Зойи райгурдбӕл 5 феврали исӕнхӕст ӕй дӕс ӕма цуппаринсӕй анзи (1932-2015).

Гъулӕггагӕн, кӕд абони не ‘хсӕн нӕбал ӕй, уӕддӕр ӕ рохс ном ӕма ӕ берӕ арфиаг гъуддӕгутӕ нӕ адӕми зӕрдити цӕрунцӕ, нӕ дзиллӕ ‘й арфиагӕй имисунцӕ. Нӕкӕси, имисуни туххӕй, лӕдӕрд ӕй абониккон тӕссаг эпидемиологон уавӕрти дзиллон мадзӕлттӕ аразуни равгӕ нӕййес, фал уӕддӕр, ӕвӕдзи, ести хузи ба ӕримисун ӕнгъезуй Гӕбути Зойи рохс ном… Хестӕр фӕлтӕртӕ ‘й гъуди кӕнунцӕ, фал ӕй гъӕуама кӕстӕртӕ дӕр зононцӕ, аци силгоймаг нӕ национ культурӕн цӕйбӕрцӕбӕл агъазиау хуӕрзти бацудӕй, уой.

Мах ба ин кадӕ кӕнӕн аци уац ӕма Зойӕн ӕхе финст ӕрмӕгӕй. Финсгӕ ба ‘й никкодта разагъди Хъӕбӕлоти Билари, уой арфиаг фӕллойни туххӕй.

 

ГАСАНТИ Валерий