20 апреля 2024

ФИДИБӔСТИ РАЗМӔ ИХӔС РӔСТЗӔРДӔЙ ФЕДДУЙНАГ ӔЙ!..

15.04.2022 | 13:36

Нӕ адӕммӕ алкӕддӕр хъӕбӕр сӕрустур адтӕй нӕ фидибӕстон ӕфсадӕ. Нӕ номдзуд финсӕг Цӕгӕрати Максим е ‘мдзӕвгитӕй еуеми уой туххӕй уотӕ финста:

Нӕ туг дӕ, не ‘стӕг, Сырх Ӕфсад
У арӕхстджын дӕ къух.
Сӕрибар бӕсты фидарад
Ды хъахъхъӕныс ӕдзух…

Ӕма советон доги фӕсевӕд разӕнгардӕй цудӕнцӕ ӕфсадмӕ Фидибӕсти рази сӕ ихӕс бафедуни нифсӕй.

Гъулӕггагӕн, евгъуд ӕноси 90-аг ӕнзти не ‘хсӕнади ахсгиагдзийнӕдтӕй берӕ цидӕртӕ ку исӕмӕнтъери ‘нцӕ, уӕд ӕфсӕддон исуни кари кӕстӕртӕй беретӕ уоййасӕбӕл нӕбал разӕнгард кодтонцӕ фидибӕстон ӕфсадмӕ цӕунмӕ. Ӕфсӕддон гъуддаги кадӕ зингӕ фӕннидӕндӕр ӕй. Хуарз ӕма еци уавӕр берӕ нӕ рахаста, ӕма бабӕй исцитгин ӕй ӕфсадмӕ цӕуни гъуддаг. Уомӕн ирд ӕвдесӕн ӕй, ӕфсади рӕнгъитӕмӕ фӕдздзурд анзӕй-анзмӕ куд дзиллондӕр кӕнуй, тиллеф си ка кӕнуй, уони нимӕдзӕ минкъийӕй-минкъийдӕр ке кӕнуй, е.

Куд алли анз, уотӕ нур дӕр Цӕгат Иристони райдӕдта Уӕрӕсей Гӕрзефтонг тухтӕмӕ уалдзигон фӕдздзурд ӕма цӕудзӕнӕй 15 июли уӕнгӕ.

Дзӕуӕгигъӕуи ӕфсӕддон комиссарадӕмӕ бӕлвурд бӕнтти ӕрӕмбурд уй берӕ фӕсевӕд. Сӕ хӕццӕ фӕдздзубанди кӕнунцӕ сӕрмагонд къамиси иуонгтӕ, аллихузон дохтиртӕ син  се ‘нӕнездзийнадӕмӕ  лӕмбунӕг ӕркӕсунцӕ.

– Евгъуд ӕнзти хӕццӕ рабаргӕй, гъулӕггагӕн, фулдӕр ӕй е ‘нӕнездзийнадӕ ӕнхӕст федар кӕмӕн нӕй, уӕхӕн лӕхъуӕнти нимӕдзӕ, – зӕгъуй дохтир-невролог Гаглойти Ларисӕ. – Кӕмӕ си ес игурцӕй рахӕсгӕ незтӕ, се ‘хсӕн  разиннуй эпилепсийӕй сӕйгитӕ, сӕри цӕфтӕ ка бавзаруй, уӕхӕнттӕ, уӕдта инвалидтӕ. Уомӕ гӕсгӕ ба уонӕй кадӕртӕ  хаст цӕунцӕ ӕфсади фӕстауӕрцӕ тухти рӕнгъитӕмӕ.

Ӕхе ӕфсадмӕ ка цӕттӕ кӕнуй, еци лӕхъуӕнтӕ ци къамиси рази ӕрлӕуунцӕ, уой иуонгтӕ ‘нцӕ Дзӕуӕгигъӕуи администраций, ахуради управлений, медгъуддӕгути министради, адӕмӕн куст дӕттуни служби, ӕхсӕнадон организацити минӕвӕрттӕ.

Дзӕуӕгигъӕуи комиссаради службӕмӕ фӕдздзурди хайади сӕргълӕууӕг Уалити Автандил куд зӕгъуй, уотемӕй аци уалдзӕг ӕфсади рӕнгъитӕмӕ рандӕ уодзӕнӕнцӕ сахайраг ӕртӕсӕдӕ лӕхъуӕни – евгъуд анзи куд адтӕй, уойбӕрцӕ. Сӕ фулдӕр се ‘фсӕддон ихӕс ӕнхӕст кӕндзӕнӕнцӕ медгъуддӕгути ӕфсади ӕма Национ гвардий рӕнгъити. Уалий-фурт федарӕй уой дӕр загъта, ӕма нур ӕфсади рӕнгъитӕмӕ кӕмӕ фӕдздзордзӕнӕнцӕ, уонӕй, тугъдон ӕзмӕститӕ кӕми ес, уӕхӕн рауӕнтӕмӕ си еунӕг дӕр ӕрвист ке неке ‘рцӕудзӕнӕй.  Ӕрвист ӕрцӕудзӕнӕнцӕ Уӕрӕсей алли регионтӕмӕ, сауӕнгӕ Идард Скӕсӕнмӕ, службӕ кӕндзӕнӕнцӕ Нигулӕйнаг ӕма Хонсайраг ӕфсӕддон зилдтити, уой хӕццӕ Мӕскуй ӕма Санкт-Петербурги дӕр.

Аци анз уалдзӕги ӕфсадмӕ фӕдздзурди гъуди цӕйбӕрцӕбӕл ахсгиаг ӕй, е бӕлвурд ӕй уомӕй дӕр, ӕма имӕ комкоммӕ цӕстдард ес Цӕгат Иристони Сӕргълӕууӕг Сергей Меняйлой ӕрдигӕй. Еци ӕууӕл ӕрӕги фӕдздзурди къамиси ӕмбурди сӕрмагондӕй баханхӕ кодта нӕ республики Хецауади Сӕрдари хуӕдӕййевӕг Томайти Сергей.

Нӕ республики ӕфсӕддон комиссар Владимир Устинов ӕ радзубандий Дзӕуӕгигъӕуи ӕма районти разамонгутӕмӕ фӕдздзурдта, цӕмӕй ӕнхӕстдӕрӕй испайда кӕнонцӕ ӕхсӕнадон организацитӕ ӕма еугӕндти, уӕдта дзиллон хабархӕссӕг фӕрӕзнити гӕнӕнтӕй, бундоронӕй аразонцӕ адӕми ‘хсӕн лӕдӕрунгӕнӕн куст, кӕстӕрти ба разӕнгард кӕнонцӕ се ‘фсӕддон ихӕс лӕгигъӕдгунӕй ӕнхӕст кӕнунмӕ.

Нӕ бӕсти Гӕрзефтонг тухти рӕнгъитӕмӕ уалдзигон фӕдздзурд ку райдӕдта, еци бонӕй фӕстӕмӕ косун райдӕдта республики ӕфсӕддон комиссаради комкоммӕ бастдзийнади телефон дӕр.

Уордӕмӕ ӕрбадзоргӕй, алли адӕймагӕн дӕр уодзӕнӕй равгӕ ӕфсӕддон службӕмӕ фӕдздзурди туххӕй алли фарстайӕн дӕр ӕфсӕддон комиссаради косгутӕй бӕлвурд дзуапп райсун.

Еци равги фӕрци, ӕфсадмӕ цӕун ке гъӕуй, уонӕн сӕ бон уодзӕнӕй сӕхе, куд гъӕуй, уотӕ рагацау бацӕттӕ кӕнун.

Базонӕн ба уодзӕнӕй,  нӕуӕг ӕфсӕддонтӕй ка кумӕ ӕрвист цӕудзӕнӕй, контрактмӕ гӕсгӕ ӕфсӕддон службӕмӕ раййевунӕн фадуат ес ӕви нӕййес, уӕхӕн ӕма ма берӕ ӕндӕр фарстатӕ.

Комкоммӕ бастдзийнади телефони номер: 74-83-49.