20 майя 2024

ГÆНÆНТÆ ÆМА РАВГИТÆЙ РАСТ ПАЙДАГОНД КУ ЦÆУА…

08.07.2023 | 22:29

Евгъуд геуæргибони республики Парламентæн ци æмбурд рацудæй, уомæн разамунд лæвардта æ Сæрдар Тускъати Таймораз. Депутаттæ ци фарстатæбæл æрдзубанди кодтонцæ, уонæн сæ сæйрагдæртæй еу адтæй бюджетон уавæри фæдбæл.

Цæгат Иристони 2023 анзмæ æма 2024-2025 æнзти республикон бюджети туххæй  закъони проекти фæдбæл радзубанди кодта республики финансти министри ихæстæ рæстæгмæ æнхæстгæнæг Исахъти Олег. Куд загъта, уотемæй 2024 æма 2025 æнзти бюджетти æййивддзийнæдтæ нæййес, фал  æййивддзийнæдтæ ес 2023 анзи бюджети, уомæн æма федералон бюджетæй уæлæнхасæн æрвист æрцудæй 200 миллион соми, уонæй 100 миллион соми байвæрдзæнæнцæ Республикæ Цæгат Иристон-Аланий Хецауади фæстауæрци фонди, 100 миллион соми ба агъази хузи лæвæрд æрцæудзæнæнцæ, сæрмагонд æфсæддон операций ка фæммард æй, еци тугъдонти бийнонтæн, уæдта си ка фæццæф æй, уонæн. 2023 анзи бюджети æфтуйæгтæ ’нцæ 48 миллиарди 180,4 миллион соми, хæрзтæ – 48 миллиарди 403,9 миллион соми. Уотемæй, бюджети кадавар æй 223,5 миллион соми.

Æмбурди федаргонд æрцудæй «2022 анзи Республикæ Цæгат Иристон-Аланий республикон бюджет исæнхæст кæнуни туххæй» Республикæ Цæгат Иристон-Аланий закъон дæр. Уобæл дзубандий рæстæг Исахъти Олег куд фегъосун кодта, уотемæй, республикон бюджет æнхæстгонд цудæй уæрæсейаг закъонæвæрунади домæнтæмæ гæсгæ. Хæрзтæн сæ фулдæр баст адтæнцæ цæргути социалон фарстати хæццæ, республики нивæбæлдзийнади хæццæ, санкцити уавæри уогæй, республики экономики ирæзти хæццæ. Бюджети кадавар рауадæй 1 миллиард 594 миллион соми. Республикæ ци æфстæуттæй пайда кæнуй, уони бæрцæ, 2021 анзи хæццæ рабаргæй, фæмминкъийдæр æй æма нуртæккæ ’й 22,5 проценти.

Бюджетæн æ бундор æй экономикæ, уомæ гæсгæ фарстай фæдбæл радзубандигæнæг ма адтæй республики экономикон ирæзти министр  Кучити Заур. Е æрхаста евгъуд анзи экономики размæцуди сæйраг бæрæггæнæнтæ. «Промышленнон кустади индекс исирæзтæй æмæ рауадæй 106 проценти, товарти  гурахст фæффулдæр æй 18,3 процети æма рауадæй 45,1 миллиард сомей бæрцæ, инвестицитæ исирæзтæнцæ 8,4 процентæй, æхцай бæрцæй ба рауадæнцæ 43,3 миллиард соми», – загъта Кучий-фурт

Уомæй уæлдай ма депутаттæ байгъустонцæ, аци анзи фиццаг квартæли Цæгат Иристони республикон бюджет куд æнхæстгонд æрцудæй, уой фæдбæл Исахъти Олеги дзуаппон радзубандимæ. Куд загъта, уотемæй анзи фиццаг квартæли æфтуйæгтæ рауадæнцæ 11 миллиарди 804 миллион соми, хæрзтæ – 11 миллиарди 66 миллион соми. Уой хæццæ, хæрзтæн сæ фулдæр – 69 проценти, кенæ ба 7 миллиард сомемæй фулдæр – адтæнцæ социалон-культурон къабази хæрзтæ. «Паддзахадон ихæс нæ раййивта æма æй, анзи райдайæни цæйбæрцæ адтæй, уойбæрцæ», – загъта радзубандигæнæг.

Парламенти аци æмбурди ма æрдзубанди кодтонцæ, нæ респубилики социалон-экономикон æма культурон райрæзтæн ахсгиаг ка æй, æндæр уæхæн фарстатæбæл.

Парламенти æмбурди сæрмагонд дзубанди рауадæй, цæмæй рæугути нез нæ республики, уæлдайдæр ба кæстæрти ’хсæн ма парахат кæна, уой туххæй мадзæлтти фæдбæл. Социалон политики, æнæнездзийнадæ гъæуайкæнуйнади æма ветеранти гъуддæгути фæдбæл Комитети сæрдар Реуазти Ларисæ куд баханхæ кодта, уотемæй сувæллæнтти ’хсæн еци незæй сæйгæдзийнадæ кæд минкъийдæр кæнуй, уæддæр ма уавæр сагъæссаг æй. Æма бахаста унаффæ, цæмæй Нузали сæйгæдони (къари) игонгонд æрцæуа сæрмагонд санатори, еци незæй сæйгæ сувæллæнттæ исдзæбæх кæнунæн.