20 майя 2024

ХУАРЗ  РАКÆНУН  УОДИБÆСТÆ ÆЙ!..

19.08.2023 | 17:13

ХЕСТÆРТИ УОДÆНЦОЙНÆН

Чиколайаг хестæр цæргутæй еу æй 93-анздзуд Дедегкати Хушин. Хумæтæги фæллойнæгæнæг, уой фæстаг æнзти айдагъ нæ республики нæ, фал уомæй идарддæр рауæнти дæр ма базудтонцæ æ дессаги искурдиади фæрци – хъæбæр зæрдæмæдзæугæ фæззаруй аллихузон зартæ. Мæнæ хуæрзæрæги бабæй барохс кодта, æ райгурæн гъæуи Социалон фонди хайадæ байгон кæнуни фæдбæл арæзт мадзали ци дзиллæ æрæмбурд æнцæ, уони зæрдитæ. Аци центр  ке фæрци арæзт æрцудæй, уонæн райарфæ кæнгæй, Дедегкай-фурт разардта æ уарзондæр зар «Катюша». Уой туххæй ин хъæбæр зæрдиагæй райарфæ кодта нæ республики Социалон фонди разамонæг
Тæболти Сергей – е архайдта центр байгон кæнуни фæдбæл арæзт мадзали. Архайдтонцæ ма си Ирæфи райони администраций сæргълæууæги ихæстæ рæстæгмæ æнхæстгæнæг Гогати Аслæнбег, райони паддзахадон уагæдæнтти минæвæрттæ. Цитгиндæр архайгутæ ба си иссæнцæ, аци центр ке  хуарзæн æма æхцæуæндзийнадæн арæзт æрцудæй, еци хестæртæ.

Тæболти Сергей æ радзубандий куд баханхæ кодта, уотемæй хестæр фæлтæри минæвæртти бастдзийнади центртæ нæ бæсти алли регионти игон кæнунцæ Социалон фондти бундорбæл. Сæ сæйрагдæр нисан – хестæр фæлтæрбæл  ауодун æма син сæ цардиуаги уавæртæ фæххуæздæр кæнун, цæмæй цардмæ сæ цæмæдесдзийнадæ ма нидæн кæна. Уæхæн центр Иристони фиццаг байгон æй аци анзи тæккæ райдайæни Æрæдони Социалон фонди клиентон служби бундорбæл.

Центри нисанеуæг æй, цæмæй хестæр фæлтæри минæвæрттæн сæ уæгъдæ рæстæг уодæнцойнæй æрветунæн, сæ  зонундзийнæдтæ æма аллихузон исфæлдистадон  искурдиæдтæ раргом кæнунæн син уæлæнхасæн гæнæнтæ æма равгитæ кæми уа, уæхæн рауæн:

– Федарæй ни æруагæс кæнуй е, æма ами нæ хестæртæ  сæхецæн ке иссердзæнæнцæ зæрдирай нæуæгдзийнæдтæ æма æхцæуæндзийнæдтæ.

Цæмæй центр æнтæстгинæй архайа, уой туххæй Социалон фонд æмгуст кæндзæнæй Ирæфи райони разамунди, республики банкти, æхсæнадон организацити æма бархеуонти хæццæ. Ами арæзт цæудзæнæнцæ аллихузон тематикон мадзæлттæ, фембæлдтитæ, финансон æма компьютерон ахуртæ. Уой уæлæнхасæн ма центри иуазгутæн фадуат уодзæнæй аллихузон хейерхæфсæн гъæзтитæй рагъазунæн, нури цаутæ æма хабæртти фæдбæл радзубанди кæнунæн æма æндæр гъуддæгутæн.

Хестæрти номæй центр исарæзти туххæй райарфæ кодта пенсиесæг Баймæтати Эммæ:

– Хъæбæр æхцæуæн нин æй, нæ фæлтæрддзийнадæй иннети дæр кæми фæххайгин кæнæн, нæ уæгъдæ рæстæг кæми рарветæн, уæхæн бунат нур нæ райони дæр ке фæззиндтæй, е. Алли кари дæр адæймаги фæффæндуй разæнгардæй архайунгъон ун, æхсæнадæн пайда хæссун, æма хъæбæр боз ан, æгайтима нин уæхæн фадуат фæззиндтæй.

Райони цæргутæн центри байгон æцæгæй устур цийни бæрæгбон иссæй, никки ба ма ’й исфедаун кодта агъазиау концерт, кæцими сæ арæхстдзийнадæ равдистонцæ аййевадон къуæрттæ, хецæн хуæдахур артисттæ.

Центр косдзæнæй Чиколай, Махъоти Алихани гъæунги 29-аг хæдзари, авдисæрæй майрæнбони уæнгæ.

ПЕНСИТÆ – САХЪАТ АДÆМÆН

Уæрæсей Социалон фонди цæгатиристойнаг хайадæ аци анзи райдайæнæй нуриуæнгæ мин сахъат адæймагемæй фулдæремæн иснисан кодта сæрмагонд фæдзæхстадон æма социалон пенситæ.

Фонди регионалон хайади пресс-службæ æ игъосункæнуйнаги куд фæббæлвурд кодта, уотемæй еци  адæмæн еугур феддонтæ дæр иснисан кодтонцæ сахъат адæми Федералон реестри бæрæггæнæнти бундорбæл (гъома, адæймаги Социалон фонди хайадæмæ цæун нæ багъæудзæнæй).

Нæуæг фæтки бундорбæл сахъат адæмæн пенситæ нисангонд цæунцæ, медикон-социалон экспертизи  бюро Социалон фондмæ ци бæрæггæнæнтæ бадæттуй, уони бундорбæл. Бюро фондмæ барветуй игъосункæнуйнаг, еу кенæ иннæ адæймагæн сахъатдзийнади кæци къæпхæн лæвæрд æрцудæй, уой туххæй. Уой фæсте Социалон фонд адæймагæн пенси иснисан кæнуй æма  имæ рарветуй æ пенсиони феддони бæрци туххæй электрон кенæ гæгъæдибæл финстæг.

Сахъат адæмæн пенситæ иснисан кæнунæй уæлдай, фонд æнхæст кæнуй амунд къуари минæвæрттæн æндæр социалон пособитæ нисан кæнуни æма федуни куст дæр.

Сахъат адæймагæн фæдзæхстадон пенси федуни туххæй еугур фарстатæ дæр бадæттæн ес Социалон фонди регионалон контакт-центрмæ уæхæн телефонæй: 8-800-200-07-81 (косуй 9 сахаттемæй 18 сахаттей уæнгæ, майрæнбони ба – 9 сахаттемæй 16 сахатти æма 45 минуттей уæнгæ).

ЦÆРÆНУÆТТÆ – ГЪÆУАГÆ ÆЙЙАФÆГ БИЙНОНТÆН

«Цæрæнуæттæ уæрæсейаг бийнонтæн», зæгъгæ, программæмæ Цæгат Иристони хаст æрцудæнцæ 750 бийнонти. Абони уæнгæ уонæй 230 бийнонти райстонцæ нæуæг цæрæнуæттæ. Уой хæццæ ба никкидæр ма арæзт цæудзæнæй 200-фатерон хæдзарæ, программи номхигъди ма  ка ‘й, еци адæмæн си фатертæ раттуни нисанеуæгæй. Æз  байхæс кодтон арæзтадæ æма архитектури Министрадæн, цæмæй сæ цæстæ даронцæ аци фарстамæ, – загъта Хецауади Сæрдар Дзанайти Барис. Куд ма фегъосун кодта, уотемæй Устур Фидибæстон  тугъди æма сæрмагонд æфсæддон операций ка фæссахъат æй, уонæн социалон лæггæдтæ бакæнуни туххæй федералон бюджетæй дехгонд æрцудæй дууинсæй миллион соми æхца. Еци фæрæзнитæ харзгонд цæудзæнæнцæ федералон координацион центрти арæзтадæбæл.

СÆРМАГОНД ФОНДИ АРФИАГ АРХАЙД

Куд зонæн, уотемæй нæ республики арфиаг гъуддаг æнхæст кæнуй сæрмагонд паддзахадон фонд «Фидибæстæ гъæуайгæнгутæ». Æ сæйраг ихæс æй сæрмагонд æфсæддон операций архайгутæ æма сæ бийнонтæн берæвæрсуг агъаз кæнун.

Филиал косун ци бон райдæдта, еци бонæй нуриуæнгæ е специалисттæ аллихузон гъуддæгути фæдбæл райстонцæ 500 курдиадемæй фулдæр. Не ‘фсæддон службæгæнгутæн æма ка фæззиан æй, еци бæгъатæрти бийнонтæн æвæстеуатæй цæмæй агъазгонд цæуа, уобæл еугур гæнæнтæй дæр архайд цæудзæнæй идарддæр дæр.

Амунд фондмæ бадзорæн ес телефонæй: 8 (8672) 54-88-89.