18 апреля 2024

ЛӔГИ КАДӔ БӔРЗӔНДТИ ХӔССУНГЪОН АДТӔЙ…

28.08.2021 | 15:50

Советон доги нæ литератури бæрзонддæр къæдзæхтæ: Сергей МИХАЛКОВ, Расул ГАМЗАТОВ æма ЦÆГÆРАТИ Максим.

Мӕ хуарз хӕлар Максим!

АСАТИ Реуаз (1921-2007), финсæг, публицист

Ӕз дӕмӕ дзордзӕнӕн, куд уодӕгас лӕги хӕццӕ, уотӕ. Уомӕн, ӕма дӕу хузӕн нӕртон лӕгау-лӕгӕн, адӕмон финсӕгӕн, Къостай номбӕл преми кӕмӕн исаккаг кодтонцӕ, уӕхӕнӕн мӕлӕн нӕййес.

Ӕрӕги бабӕрӕг кодтон газет «Рӕстдзинад»-и редакци. Дӕ кой нӕмӕ рауадӕй. Загътонцӕ мин, ӕзинӕ, дан ин циртдзӕвӕн исӕвардтонцӕ ӕ циртбӕл. Бацудтӕн дӕ рохсбадӕн ӕносон ӕгуппӕг рауӕнмӕ. Фиццаг бал дӕ фарсмӕ устур ирон бӕгъатӕр Плити Исси циртбӕл мӕ къох байвардтон. Уӕдта дӕ гъолон-молон деденгутӕй фӕлуст ингӕни дӕлфӕдтӕмӕ дӕ рази еуцӕйбӕрцӕдӕр сӕркъолӕй фӕллӕудтӕн. Ирон фӕткӕмӕ гӕсгӕ дин дӕ циртбӕл ӕртӕ хатти сикъити мортӕ ӕрӕзгъалдтон ӕма фӕстӕмӕ мӕтъӕлӕй рараст дӕн.

Цӕун трамвайи ӕма мӕ цӕститӕбӕл уайис. Вагӕнтти цӕлхити гӕбар-губурмӕ мӕ гъостӕбӕл цума Устур Фидибӕстон тугъди гӕрӕхтӕ уадӕнцӕ. Гъо, ду дӕр, де ’нсувӕр Гиго ӕма ӕз дӕр уоми уогӕй, кӕд фӕйнӕ фронтеми архайдтан, уӕддӕр нӕ тох ба еумӕйаг адтӕй нӕ бон, нӕ тухӕ, нӕ хъаурӕ ци адтӕй, уомӕй дӕрӕн кодтан немуцаг-фашистон ӕрбалӕборгути, уонӕй нӕ Фидибӕстӕ фӕййервӕзун  кӕнунбӕл. Дӕ еци тох цӕйбӕрцӕбӕл цитгийнаг адтӕй, уомӕн ба ирд ӕвдесӕн иссӕнцӕ дӕ фӕтӕн реубӕл  цӕхӕркалгӕ тугъдон хуӕрзеугутӕ – ордентӕ ӕма майдантӕ. Ӕз дӕ хӕццӕ еци ӕнзти, гъома, ӕноси ӕрдӕги размӕ, базонгӕ дӕн. Ӕз дин зӕрдибунӕй кастӕн дӕ тугъдон уацаутӕ, радзурдтӕ, таурӕхътӕ, очерктӕ. Идайгӕ ба ракодтай ӕмдзӕвгитӕй, ахид мин сӕ кастӕ дӕхуӕдӕг дӕр де ‘мдзӕвгитӕ. Фал фӕстӕдӕр ба де ‘ргом  хъӕбӕрдӕр раздахтай прозӕмӕ. Уогӕ дин аци жанри финст уадзимистӕ минкъийдӕр поэтикон нӕ адтӕнцӕ. Уомӕн ба хуӕздӕр ӕвдесӕн – дӕ берӕ киунугӕкӕсгутӕ. Цӕгати дӕр ӕма Хонсар Ири дӕр, уӕдта Уӕрӕсей ӕндӕр ӕма ӕндӕр рауӕнти цал ӕма цал ӕнсувӕрон ӕвзагебӕл рацудӕнцӕ дӕ аййев уадзимистӕ!

Ӕнгаруарзагӕ, цӕнхӕ ӕма кӕрдзиндӕттон, ирон аййев литератури, культури ирӕзтбӕл зӕрдиагӕй ауодӕг. Райгурӕн Иристони  карнӕбӕл, ӕ ацибон, ӕ исонибонбӕл зӕрдибунӕй мӕтӕгӕнӕг… Уӕхӕнӕй дӕ базудтон ӕма зондзӕнӕн. Мадта карӕй дӕр еу фӕлтӕр ан…

Уогӕ ӕнзтӕ ци ‘нцӕ!.. Лӕг сӕ куд бацӕруй, ӕ цард-цӕрӕнбонти адӕмӕн ци балӕггадӕ кӕнуй, е ӕй сӕйраг. Де ’сфӕлдистадӕ дин хуарз зонун. Фал уӕддӕр аци уац ниффинсуни размӕ бауадтӕн Республики фӕсевӕдон библиотекӕмӕ. Дӕ киунугутӕ дин райстон ирон ӕма уруссаг ӕвзӕгтӕбӕл. Ӕма мӕмӕ уӕхӕн ӕнкъарӕнтӕ исӕвзурдӕй, цума бабӕй дин нӕуӕгӕй дӕ армӕ райстон.

Фӕлдахун дин дӕ роман «Райсомы мигъ»-и сифтӕ. Ами финсис ӕма мӕ цӕститӕбӕл рауадӕй дӕ райгурӕн Уӕллагири ком:

«Мӕ фидӕ, нифси мӕсугау, лӕууис аци бон дӕр мӕ рази. Тухгинӕй, раст лӕгӕй, адӕмӕн уарзонӕй. Де ’нгӕрттӕй некебал ес, фал сӕ кӕстӕртӕй кӕбӕл исӕмбӕлун, етӕ мин дӕ кой ӕнӕ кӕугӕй нӕ фӕккӕнунцӕ.

Арфиаг уо, Микъо, ӕгайтима дӕ зӕрдӕ уӕлӕбӕл ниууагътай. Дӕ рохс ном дин ерун аци киунугӕй».

Максим зонӕ ’й, уотӕ дзорунцӕ дӕ кӕстӕртӕ дӕхецӕй дӕр. Уомӕн ӕма уӕлӕбӕл хуарз ном ниууагътай, ӕностӕмӕ цӕргӕ ном!

Мӕ къохи ес дӕ иннӕ роман «Сабыр къӕвда». Инсӕйӕймаг ӕнзти дуккаг ӕмбеси гъӕууон фӕсевӕди хъазауат фӕллойни бонтӕ, нӕуӕг ӕма зӕронд доги ’хсӕн карз тохтӕ, ӕригон кизгӕ ӕма биццеуи кӕдзос уарзондзийнадӕ ӕвдесӕг уадзимис. Мӕнӕ еци киунугӕ ба «Райгуырӕн къуымы фӕздӕг», зӕгъгӕ.

Дӕ хуарз ӕнгӕрттӕмӕ цӕстуарзон ке адтӕй, уобӕл дзорӕг ӕй мӕнӕ аци гӕгъӕди дӕр:

«Хъазар ӕмбал Асати Р.

Цӕгат Иристони АССР-и паддзахадон рауагъдадӕ дӕ корӕг ӕй, цӕмӕй нӕмӕ 1948 анзӕн ӕрбадӕттай курдиадӕ киунугӕ рауадзуни туххӕй, уадзимисти темӕ, киунуги ном, уӕдта ма къохфинст кӕд ӕрбавдесдзӕнӕ, уой дӕр фӕннисан кӕнгӕй».

Е адтӕй, тугъди будури ке ниффинстон ӕма уӕззау цӕфтӕй мӕ дзаумӕутти хурдзини ке ӕрхастон, еци ӕмдзӕвгити ӕмбурдгонд. Рауагъдади мин бадзурд дӕр искодтонцӕ. Исредакци мин ӕй кодта мӕ иннӕ хуарз хӕлар, хестӕр ӕнсувӕр Плити Хадо. Фал… Нӕ рагфидтӕлтӕ, ӕвӕдзи, дзӕгъӕли   ке ракӕнунцӕ, мӕсуг, дан, хе дорӕй ихӕлуй. Уотӕ рауадӕй мӕ киунуги карнӕ дӕр. Кадӕр мин ӕй бахъор кодта рохсмӕ рауадзун. Еуӕй-еухатт уотӕ дӕр фӕууй, е ми баруагӕс ӕй.. Беретӕ хицӕ дӕр фӕккӕнунцӕ. Ӕнӕуой исфӕлдистади гъуддаги ӕз мӕ карнӕй арази дӕн. Ирон, уӕдта ӕндӕр ӕма ӕндӕр ӕвзӕгтӕбӕл рауагътон ӕмдзӕвгитӕ, балладитӕ, легендитӕ, поэмитӕ, очерктӕ ӕма тугъдон имисуйнӕгтӕ – дӕс ӕма дууинсӕй  ӕмбурдгондей бӕрцӕ. Уогӕ, лӕдӕрун ӕй, гъуддаг уотид сӕ нимӕдзӕй  баргӕ нӕй.

Мӕ хуарз хӕлар Максим, ду еудадзуг цийнӕ кодтай ирон авторти исфӕлдистадон ӕнтӕститӕбӕл. Мӕхе кой дӕр уомӕ гӕсгӕ ракодтон.

Ду дӕхуӕдӕг ӕмдзӕвги зӕринигурд дӕ. Фал мин ме ’мдзӕвгити рифмитӕ уарзтай ӕма, цит, игъӕлдзӕгӕй мӕбӕл ку исӕмбӕлисӕ, уӕд дӕ салами разӕй радзорисӕ мӕнӕ мӕ аци дууӕ рӕнгъи:

«Дӕуӕй хуыздӕр нӕ комы нӕй

Ӕмӕ дын нӕу нӕ комынӕй…»

Мӕнӕ идарддӕр ци хабар ракӕнуйнаг дӕн, е ба 1954 анзи декабри адтӕй. Дууемӕй дӕр (куд Цӕгат ӕма Хонсар Иристони финсгути Цӕдести уӕди сӕрдартӕ, уотӕ) адтан ССР Цӕдеси финсгути Цӕдеси XI съезди делегаттӕ. Кремли фингӕбӕл дӕр фӕрсӕй-фарсмӕ еумӕ ку бадтан, уӕд, гъуди ма ‘й кӕнун, куд гъӕр ӕма зӕрдиагӕй ниххудтӕ, экспромтӕй дин ку загътон мӕнӕ аци цуппар рӕнгъи:

«Ӕрбауадтӕ ӕгӕр раджы.

Мӕ хорз хӕлар Максим.

Ӕвӕццӕгӕн, Цӕгӕраты

Ӕрбадавы «такси»…

 

… Уобӕл мӕ фӕндуй фӕуун мӕ имисуйнӕгтӕ, Максим. Ду дӕ цӕхӕр зӕрдӕ фӕххастай Иристонӕй. Уотемӕй ба нӕ куд ӕхсицгонӕй гъӕунцӕ дӕ зундамонӕг фӕдзӕхститӕ, дӕ нифсдӕттӕг ӕма рӕствӕндаггӕнӕг дзурд…

Мӕ имисуйнӕгтӕн кӕрон кӕнун, Максим, 1990 анзи сахар  Цхинвалмӕ Хонсар Иристони финсгути Цӕдесмӕ сӕрмагонд мӕмӕ ӕмдзӕгӕгондӕй  ци нифсӕвӕрӕн ӕрбарвистай, уомӕй:

 

Реуаз,

Хъӕддых фӕлӕуу! Уырны

мӕ мӕн: нӕ Ирмӕ

Ӕрцӕудзӕн тагъд

чындзӕхсӕвтӕн

сӕ рад.

Фыдлӕг, фыдбон

нӕ ахӕсдзӕни

бирӕ,-

ӕртайдзӕн мит,

ӕрсабыр уыдзӕн уад!»

МАХ ХОСТОЙ  ФӔЗЗЫГОН КЪӔВДАТӔ…

Мах хостой фӕззыгон къӕвдатӕ,
Мах хоста ӕрвгӕрӕтты уад.
Мах цагътой ӕгъатыр лӕгмартӕ, –
Нӕ басаст нӕ намыс, нӕ кад.

Лӕджы фыд хӕрынӕн нӕ бӕззы, –
Йӕ фыдӕлтӕй баззад фыртӕн.
Лӕджы кад бӕрзӕндты фӕхӕссын
Мах уагътам нӕ номыл цыртӕн.

Ӕнӕнцой, ӕнӕрцӕф кӕстӕртӕ…
Нӕ рацыды – кад ӕмӕ рад.
Мах хастам бӕрзӕндты нӕ сӕртӕ.
Мах хоста нӕ дард балцы уад.

Ныр дӕр ма нӕ судзгӕ хъӕдгӕмттӕ
Фӕсурынц нӕ хуыссӕг, нӕ фын.
Ныр дӕр ма нӕ хӕстон ӕмбӕлттӕн
Мах хъусӕм сӕ уӕззау хъӕрзын.

Ныр дӕр ма нӕ афтид дысбынтӕн
Нӕ банцад сӕ дудын, сӕ рыст.
Ныр дӕр ма кӕддӕры цӕнкуылтӕн
У хур бон фыд-зымӕгау хъызт.

Нӕ сӕрмӕ ма сау мигъ ӕрбады,
Тымыгътӕ ныл сыстынц нырма.
Нӕ кӕстӕр, фыдбонтӕ дӕ рады
Дӕ фыны дӕр макуы фен, ма.

ХАХУЫРТӔ

Ӕз фӕцыдтӕн сау хӕсты,
Ӕз мӕлӕтмӕ бабырстон.
Ӕз фӕцардтӕн а бӕсты, –
Ӕз мӕ хӕстӕ бафыстон.

Тыхст мӕлӕт мӕ къабӕзтыл, –
Байсысти йӕ зӕнджы тых.
Гъе, ӕрмӕст ма а бӕсты
Баззади йӕ марджы пырх.

Мӕн йӕ азар басыгъта,
Басыгътӕн кӕйдӕр рынӕй.
О, бын бауат, хахуыртӕ,
Хахуыртӕ ӕрдӕгфынӕй.

Хур йӕ тынтӕ уафдзӕни,
Хур мӕ цӕстӕй худдзӕни,
Хур мӕ цӕсты кафдзӕни,
Хур мӕ цӕсты судздзӕни.

Мӕн кӕйдӕр дзых басыгъта, –
Марг уыди йӕ хъӕстӕ дӕр.
О, бын бауат, хахуыртӕ,
Зайдзыстут мӕ фӕстӕ дӕр.