20 майя 2024

НӔ КӔСТӔРТИ ЕУМӔЙАГӔЙ БАГЪӔУАЙ КӔНӔН ФУДДЗИЙНАДӔЙ!..

29.03.2022 | 14:27

Цӕгат Иристони Сӕргълӕууӕг Сергей Меняйло ин разамунд лӕвардта, уотемӕй ӕрӕги адтӕй наркотикти ӕнӕзакъон зелдохи нихмӕ архайди республикон къамиси ӕмбурд.

Къамиси разамонӕг Луизӕ Лебедева ӕ радзубандий куд байамудта, уотемӕй нӕ республики наркотикти ӕнӕзакъон зелдохи уавӕр рабӕрӕн ес 2020 анзи хӕццӕ, ӕма нерӕнгӕ ‘й ваззугин. Уой хӕццӕ ба ма куд загъта, уотемӕй айдагъдӕр Дигори, Ирӕфи, Кирови ӕма Рахесфарси районти уавӕр ӕй рӕвдзӕдӕр. Куд ма фегъосун кодта, уотемӕй фарӕ «наркоманий» диагнози хӕццӕ сӕйгӕдӕнтти фиццаг хатт исӕвардтонцӕ 50 адӕймаги (2020 анзи – 48), наркотикон бауӕргъӕдтӕй пайда кӕнуни тӕссагдзийнади хӕццӕ ба – 116 адӕймаги (2020 анзи – 176). Фиццаг хатт бӕрӕггонд ка ‘рцудӕй, уони статистикӕ сагъӕссаг ӕй, фал сӕйгитӕ ӕртаст ке цӕунцӕ ӕма сӕ дзӕбӕх кӕнунмӕ ӕрвист ке цӕунцӕ, е хуарз ӕй.

Наркотикти гъӕстӕ ка фӕууй, уони регистраци искӕнуни гъуддаг бустӕги хуарз нӕй. Фарӕ адтӕнцӕ 32 адӕймаги, уомӕй раздӕр – 91, е дзорӕг ӕй ӕнӕнездзийнадӕ гъӕуайкӕнуйнади медгъуддӕгути министрадти ӕма «Роспотребнадзор»-и регионалон управлений лӕмӕгъ бастдзийнӕдтӕбӕл. Цӕмӕй гъуддаг бахузӕнон уа, уой туххӕй гъӕуама алцӕмӕн дӕр аргъгонд цӕуа уавӕрмӕ гӕсгӕ. Наркотик гъӕстӕ цаутӕ цӕмӕй сосӕггонд ма цӕуонцӕ, уой туххӕй исфӕндӕ кодтонцӕ къамиси косӕг къуар исаразун.

Ирӕзгӕ фӕлтӕрти ӕма ӕвзонг адӕми наркотиктӕй бахезуни, фӕсурокти сӕ аллихузон гъуддӕгутӕмӕ раздахуни, сувӕллӕнтти, фӕсевӕди ӕхсӕнадон архайди туххӕй радзурдта ахурадӕ ӕма науки министр Алибегти Эллӕ. Ӕ дзубандимӕ гӕсгӕ, ахурадон косӕндӕнтти наркотиктӕй пайда кӕнуни нихмӕ фарӕ искодтонцӕ 40 мин аллихузон мадзали. Сувӕллӕнттӕн физкультури архайуни мадзӕлттӕ арӕзт фулдӕр ку цӕуиуонцӕ, уӕд е дӕр хуарзӕрдӕмӕ фӕббӕрӕг уидӕ. Нуртӕккӕ скъолати исаразтонцӕ футболон еугонд командитӕ, етӕ – Сергей Меняйлой фӕрци.

Республики Сӕргълӕууӕги гъудимӕ гӕсгӕ, нӕ фӕсевӕди гъӕуй спортмӕ раздахун, футболи еугонд командитӕй уӕлдай ма гъӕуама искӕнӕн волейболи ӕма баскетболи секцитӕ. Зинӕй си неци ес, спортивон фӕзтӕ нӕмӕ фагӕ ес, айдагъдӕр  фарстатӕбӕл  архайун гъӕуй.

Республики медгъуддӕгути министради наркотикти зелдохмӕ цӕстдарди управлений хецау Хинцӕгти Нодар куд радзурдта, уотемӕй оперативон-профилон операци «МАК» цӕуй ведомствити ‘хсӕн ӕмгустади фӕрци. Фарӕ ӕнӕзакъон зелдохӕй исистонцӕ ӕрдзон наркотикти 32,5 килограмми. Тӕссаг зайӕгойтӕ ӕнӕзакъонӕй кӕми ирӕзунцӕ, уӕхӕн 66 бунати рабӕрӕг кодтонцӕ операций рӕстӕг ӕма сӕ бундзарӕй фесафтонцӕ. Еци зайӕгойтӕ искунӕг кӕнуни гъуддаг ка гъӕуама араза, еци бӕрнон адӕймӕгутӕмӕ управлений косгутӕ рарвистонцӕ 52 амунддзийнади. Уой хӕццӕ ба уой дӕр зӕгъун гъӕуй, ӕма кӕмидӕрти бунӕттон хеунаффӕйади администрацитӕ афойнадӕбӕл нӕ байархайунцӕ тӕссаг зайӕгойтӕ исафунмӕ.

Наркомани не ‘хсӕнадӕн ци фидбилиз хӕссуй, е еугуремӕн дӕр лӕдӕрд ӕй. Фал нӕ дзилли фулдӕр хай цӕмӕдӕр гӕсгӕ цийфӕнди цӕстингасӕй кӕсуй, еци тӕссаг фӕззинд ма нерӕнгӕ цӕйбӕрцӕбӕл парахат ӕй, уомӕ. Мӕн бийнонтӕмӕ е неци барӕ даруй, зӕгъгӕ, ка ӕнгъӕлуй, етӕ хъӕбӕр рӕдуйунцӕ, уомӕн ӕма дӕ рӕбун наркомантӕ ку рабурӕ-бабурӕ кӕнонцӕ, уӕд дин дӕ бийнонтӕн неци фидбилиз исараздзӕнӕнцӕ? Ӕгӕрдӕр ма исараздзӕнӕнцӕ!.. Ӕма уӕд е ке фудӕй уодзӕнӕй? Нӕхе цийфӕндидзийнади фудӕй!.. Уомӕ гӕсгӕ нӕ еугурей дӕр ӕнгомӕй федар нихкъуӕрд дӕттун гъӕуй, еци знаггадӕ ке къохтӕй цӕуй, уонӕн – наркотиктӕ ка парахат кӕнуй нӕ цӕрӕн рауӕнти, уонӕн дӕр ӕма си ка пайда кӕнуй, уонӕн дӕр: фиццӕгтӕ гъӕуама карз ӕфхуӕрд цӕуонцӕ нӕ паддзахади закъонтӕмӕ гӕсгӕ, дуккӕгтӕ ба сӕйгӕ ‘нцӕ ӕма сӕ сосӕг кӕнун нӕ, фал, ци гӕнӕн ӕма амал ес, уомӕй дзӕбӕх кӕнун, цалинмӕ бустӕги нӕма бабун ӕнцӕ, уӕдмӕ. Гъӕуама еумӕйагӕй багъӕуай кӕнӕн нӕ кӕстӕрти фуддзийнадӕй. Етӕ дӕр еске нӕ ‘нцӕ, етӕ нӕ адӕми исонибони кӕстӕртӕ ‘нцӕ, ӕма син сӕ карнӕбӕл абони ку нӕ батухсӕн, уӕд нин циуавӕр исонибон уодзӕнӕй?..