20 апреля 2024

НÆУÆГ АНЗ НÆ ЕУГУРЕМÆН ДÆР ФАРНÆХÆССÆГ УÆД!..

30.12.2021 | 16:31

«УÆ ЦАРД ЦИЙНÆ ÆМА ФАРНÆЙ РАЙДЗАСТ УÆД!..»

Цæгат Иристони Сæргълæууæг Сергей Меняйлой арфæ нæ республики цæргутæн Нæуæг анзи фæдбæл:

«Цæгат Иристони цитгин цæргутæ!

Хъазар æмзæнхонтæ!

Æрлæуунтæбæл æй нæуæг, 2022 анз – зæрдæдарæнти, рæвдауæн арфити æма, идарддæри нæмæ айдагъдæр хуарздзийнæдтæ ке æнгъæлмæ кæсуй, уобæл федар æууæнки бæрæгбон. Е æй хатдзæгтæ банимайуни æма исонибонмæ нисантæ исбæлвурд кæнуни рæстæг.

Нæ республики Сæргълæууæг Сергей МЕНЯЙЛО æрæги Уæллаг Фиййагдони 13-анздзуд ТАУЧЕЛТИ Арсенæн балæвар кодта гитарæ – æригон музыкант рагæй бæлдтæй ауæхæн музыкалон инструментмæ æма æ бæлдæ исæнхæст æй.

Цæгат Иристони цæргутæн, ци анз райевгъуйдзæнæй, е хумæтæг нæ адтæй. Куд æнæгъæнæ бæстæ, уæдта куд æнæгъæнæ дуйне, уотæ мах дæр, ахид нæ гæнæнтæ æма равгитæй кæрæй-кæронмæ пайда кæнгæй, идарддæр тох кодтан коронавируси инфекций нихмæ, кæци нæ царди еугур къабæзтæмæ бахаста æййивддзийнæдтæ, бавзарун нин кодта берæ аллихузон фудæвзарæнтæ. Фал, цийфæнди кæд адтæй, уæддæр бавдистан фæразундзийнадæ, уомæн æма кæрæдзей хæццæ адтан æмварс, кæрæдзей мæтæ кодтан, кæрæдземæн агъаз кодтан. Алкедæр ни æхе бунати æнхæст кодта, кæмæй ни ци аразгæ адтæй, уой, цæмæй аккаг хузи æнхæстгонд цудайуонцæ, ци фарстатæ фæззинниуонцæ, уой сæрбæлтау.

Мах берæ æма лæмбунæгæй фæллойнæ кодтан. Нæ адæм еума хатт бабæй бавдиста багъæуаги æрбангом уни арæхстдзийнадæ, еумæйаг фарнæн рæстзæрдæй косун æма аразун. Æма федарæй æууæндун, идарддæр нæ бон ке исуодзæнæй рæстæги цийфæнди рæгафæнтæбæл дæр фæууæлахез ун.

Мæхердигæй ба уин федарæй зæрдæ æвæрун уомæй, æма æрлæууйнаг анзи дæр идарддæр æновудæй æма бæрнонæй ке архайдзинан нæ региони социалон-экономикон равгитæ баргъондæр кæнуни æнæнездзийнадæ гъæуайкæнуйнади, ахурадæ, культурæ æма спорти райрæзти хæццæ баст фарстатæ æнхæст кæнунбæл. Цæгат Иристони алли цæрæги сагъæссæгтæ æма алли бийнонти фæрнугадæ алкæддæр адтæнцæ æма идарддæр дæр уодзæнæнцæ сæйрагдæр хинцуйнæгтæ республикон хецаудзийнадæн.

Хъазар æмбæлттæ! Рæстуодæй уин мæ зæрдæ зæгъуй, цæмæй уæ еугур мæститæ æма гъигæдард цæмæй æййафтайтæ, етæ байзайуонцæ, мæнæ ци анз райевгъуйдзæнæй, уоми æма нæуæг, 2022 анз ба уин æрбахæсса берæ-берæ цийнæдзийнадæ, амонд, балæвар уин кæна нæуæг гæнæнтæ уæ царди æма кусти, федар æнæнездзийнадæ æма æгæрон разæнгарддзийнадæ! Сабурдзийнадæ уин, æнтæстдзийнæдтæ æма фарнæй æнхæстдзийнадæ!..»

 

АДÆЙМАГИ ТУХСТМÆ УСХЪÆ БАДАРУН ИХÆСÆН БАЙЗАДÆЙ

Нæуæг анзи хуæдразмæ Цæгат Иристони Сæргълæууæг Сергей Меняйло Хецауади хæдзари фембалдæй республики цæргути къуари хæццæ. Ци дууадæс адæймаги си архайдта, уонæй алкæмæ дæр адтæй айдагъ комкоммæ æхе сагъæссаг фарстатæ нæ, фал æхсæнадон ахедундзийнадæ кæмæн ес, уæхæн курдиæттæ дæр.

Бехъани поселокки цæрæг Еленæ Пальцева курдта, цæмæй сæмæ фельдшерон-акушерон пункт арæзт æрцæуа. Сергей Меняйло ин зæрдæ байвардта, фельдшерон-акушерон пункти арæзтадæ Уæрæсей Федераций программæ «Æнæнездзийнади ирæзт»-мæ гæсгæ нæуæг анзи пъланмæ хаст ке ‘рцудæй, уомæй.

Плити Лизæ республики Сæргълæууæгæй ракурдта, цæмæй Комгæрони гъæуи Кирови номбæл гъæунгæ цалцæггонд æрцæуа. Уой фæдбæл Сергей Меняйло Горæтгæрон райони разамунд, уæдта транспорт æма фæндаггон инфраструктури Комитетæн байхæс кодта аци нади арæзтадæ 2022 анзи нæдти арæзтади пъланмæ бахæссун. Республики разамонæг исæвардта ихæс: сæрдæмæ Комгæрони сæйраг гъæунгæ цалцæггонд куд æрцæуа.

Камбилеевки гъæуи Устур Нихæси номæй Уалити Мæирбег курдиадæ балæвардта, цæмæй Камбилеевки фиццаг астæуккаг скъола капиталон æгъдауæй цалцæггонд æрцæуа. Скъола арæзт æрцудæй 1949 анзи, нури уæнгæ æ сæр æхгæд æй æмбæрзæн дорæй. Наукæ æма ахуради министр Алибегти Эллæ куд балæдæрун кодта, уотемæй Уæрæсей Федераций Ахуради Министрадæ барæ равардта, Камбилеевки фиццаг скъолай капиталон цалцæг 2022-2023 æнзти национ проект «Ахуради ирæзт»-и номхигъдмæ бахæссунæн. Уой туххæй федералон æма республикон бюджетæй радех кæндзæнæнцæ 179 миллион соми. Куститæ гъæуама кæронмæ фæууонцæ 2023 анзи августи мæйæмæ.

Уомæй идарддæр ма, 2022 анзи капиталон æгъдауæй исцалцæг кæндзæнæнцæ Дигорай фиццаг астæуккаг скъола. Уой фæдбæл курдиадæ балæвардта бунæттон цæрæг Цæголти Зæлинæ. Аци фарста дæр Сергей Меняйло байхæс кодта республики ахурадæ æма науки Министрадæн. Куд загътонцæ, уотемæй аци гъуддагæн национ проект «Ахуради ирæзт»-и фæлгæти федералон æма республикон бюджетæй рахед кодтонцæ 66 миллиони æма 874 мин соми. Цалцæг кæнунмæ бавналдзæнæнцæ нæуæг анзи апърели мæйи.

Паддзахадон программæ «Гъæууон фæзуæтти комплексон ирæзт»-и фæлгæти 2022 анзи Заманхъули сæйраг гъæунгмæ электрон рохс бауадздзæнæнцæ. Уой туххæй радзурдта Заманхъули цæрæг Кудзиати Зæринæ.

Алагири цæрæг Чехойти Фатимæ ракурдта, цæмæй аййевгонд æрцæуа Алагири Къостай номбæл гъæунги 101-аг хæдзари тургъæ. Еци фарстабæл дæр куст цæуй.

Мæздæги райони цæрæг Ираузат Шошуковайи фæндæмæ гæсгæ Хъизлари рæвдауæндони рази фæлладуадзæн бунат исараздзæнæнцæ. Сергей Меняйло ин зæрдæ байвардта, 2022 анзи программæ «Горæтгæрон фадуатгин алфамбулай»-и фæлгæти фæлладуадзæн бунати арæзтадæмæ ке бавналдзæнæнцæ, уомæй.

Еци бон ма курдиæттæ ка балæвардта, уонæн сæ еугуремæн дæр фæййагъаз кæндзæнæнцæ.