22 майя 2024

ӔНАРӔХСГӔ КОСГУТӔЙ ДЗУАПП КАРЗӔЙ АГУРД ЦӔУДЗӔНӔЙ!..

20.07.2021 | 15:05

Нӕ рагфидтӕлти аци зундгин загъд хумӕтӕги не ‘римистан. Цӕветтонгӕ, уӕхуӕдтӕ дӕр уинетӕ, нӕ республики хъӕбӕр берӕ рауӕнти нуртӕккӕ цӕйбӕрцӕбӕл берӕ аллихузон косӕндӕнттӕ арӕзт цӕуй, уой. Уонӕн сӕ социалон ахедундзийнадӕ агъазиау ӕй, ӕма сӕмӕ уомӕ гӕсгӕ ба республики разамунди ‘рдигӕй уӕлдай цӕстдард цӕуй – Хецауади ӕмбурдтӕй еунӕг уӕхӕн дӕр нӕ фӕууй ӕма уони хӕццӕ баст фарстати фӕдбӕл си пайдадӕттӕг дзубанди нӕ рауайуй. Уой дӕр бӕлвурдӕй бӕрӕггонд хабӕртти бундорбӕл, уомӕн ӕма Хецауади сӕрдари ихӕстӕ рӕстӕгмӕ ӕнхӕстгӕнӕг Тускъати Таймораз еудадзуг ӕхуӕдӕг бабӕрӕг кӕнуй еци арӕзтӕдтӕ, кӕрӕй-кӕронмӕ ин зундгонд ӕй, уавӕртӕ кӕми куд ӕнцӕ, кӕми, ци куд райаразуйнаг ӕй, е.

 

Уӕхӕн гъуддагон хузи бабӕй ӕрӕги Хецауади ӕмбурди Тускъати Таймораз си сӕрдареуӕг кодта, уотемӕй цудӕй дзубанди сӕрмагонд паддзахадон программитӕ ӕма фиццаградон национ проекти фӕлгӕти республики ци ахсгиаг социалон объекттӕ арӕзт цӕуй, уони цӕттӕдзийнади фӕдбӕл.

Нӕ республики арӕзтадӕ ӕма архитектури министри ихӕстӕ рӕстӕгмӕ ӕнхӕстгӕнӕг Моргуати Константин ӕ радзубандий байамудта, объекттӕй кӕцидӕрти куститӕ афойнадӕбӕл ӕнхӕстгонд ке нӕ цӕунцӕ, уӕдта си нури уӕнгӕ гъӕуама арӕзт ка ‘рцудайдӕ, етӕ нерӕнгӕ цӕттӕ цӕмӕннӕ нӕма ‘нцӕ, е цӕй фудӕй уотӕ рауадӕй, еци рӕуӕнттӕ. Ӕ загъдмӕ гӕсгӕ, уонӕй еу е ӕй, ӕма нӕ фагӕ кӕнуй косгутӕ. Уой фудӕй, зӕгъӕн, афойнадӕбӕл ӕнхӕстгонд нӕ цӕунцӕ куститӕ Хумӕллӕги гъӕууон амбулаторий арӕзтади. Уой фудӕй ӕнхӕстгонд не ‘рцудӕнцӕ цалцӕггӕнӕн куститӕ еци гъӕуи сувӕллӕнтти рӕвдауӕндони, Ольгинскийи гъӕуи культури Хӕдзари, амунд рӕстӕгмӕ ӕнхӕстгонд нӕ цӕунцӕ арӕзтадон куститӕ, Беслӕни ӕригон техниктӕ ӕма натуралистти Станци арӕзтадон куститӕ дӕр…

Уӕхӕн дӕнцитӕ никкидӕр ма ранимайӕн ес. Ӕма е дессаг нӕй – уойбӕрцӕ адӕм, уӕлдайдӕр ба гъӕути, куст нин нӕййес, зӕгъгӕ, гъаст кӕнунцӕ, уотемӕй ба уойбӕрцӕ косӕн рауӕнти, зӕгъӕн, арӕзтӕдти косгутӕ нӕ фагӕ кӕнуй. Нӕ республики статистикон управлени ӕрӕги куд фегъосун кодта, уотемӕй нӕмӕ кустуӕттӕ ӕма организацити косгути бӕрцӕ аци анзи райдайӕни ӕртӕ мӕйемӕ иссӕй 117,7 мин адӕймаги (фари еци афони хӕццӕ рабаргӕй – 0,3% минкъийдӕр). Кустагоргути бӕрцӕ ба мартъий кӕронмӕ иссӕй 16,6 мин адӕймаги. Официалон ӕгъдауӕй ӕгустбӕл нимад цӕунцӕ 16,4 мин адӕймаги, е ӕй фарӕй 3,2 хатти фулдӕр. Кустуӕттӕ ӕма организацитӕ сӕ курдиӕдти официалон ӕгъдауӕй куд игъосун кӕнунцӕ, уотемӕй сӕ мартъий кӕронмӕ гъудӕй 1721 адӕймаги (фарӕ ба еци нимӕдзӕ адтӕй 1148 адӕймаги)…

Лӕдӕрд ӕй, алкедӕр агоруй уӕхӕн куст, ӕма ин си зӕрдифӕндон уавӕртӕ дӕр ӕма улупа дӕр куд уа… Фал уӕхӕн равгитӕ ба алкӕд кӕми фӕууй. Уотемӕй ба хе дӕр ӕма бийнонти дӕр дарун нӕ гъӕуй? Ӕма уӕд ци хуӕздӕр ӕй: ӕгустӕй ӕма ӕнӕ неци ӕфтуйагӕй дзӕгъӕлбадӕ кӕнун ӕви уӕддӕр еуцӕйбӕрцӕдӕр пайдайаг кусти бал ниллӕуун, уӕдмӕ, ка ‘й зонуй, зӕрдӕмӕдзӕугӕдӕр равгитӕ фӕззиндзӕнӕй…


Нӕ абони дзубанди Хецауади ӕмбурдӕй райдӕдтан ӕма ин кӕронбӕттӕн дӕр уомӕй кӕнӕн.

Уой ма зӕгъуйнаг ан, ӕма Тускъати Таймораз районти сӕргълӕугути, министрадти ӕма хецаудзийнади профилон къабӕзти бӕрнон косгути байхӕсгин кодта комкоммӕ бӕлвурд амунддзийнӕдтӕй, сӕрмагонд паддзахадон программитӕ ӕма фиццаградон национ проекттӕмӕ гӕсгӕ ци ахсгиаг объекттӕ арӕзт цӕуй, уонӕми гъӕуагӕдзийнӕдтӕ ӕвӕстеуатӕй райеуварс кӕнуни фӕдбӕл. – Комкоммӕ куститӕ ӕнхӕст кӕнунӕй ихӕсгин ка ‘й, фал сӕ афойнадӕбӕл ӕма гъӕугӕ хузи ӕнхӕст кӕнуни бӕсти аллихузон ӕнӕбунати рӕуӕнттӕ ка кӕнуй, етӕ ‘й гъӕуама лӕдӕронцӕ, карз дзуапп си агурд ке цӕудзӕнӕй уой, – загъта Тускъати Таймораз. – Лигъстӕ ӕма радзубанди-бадзубандитӕн нин рӕстӕг ӕгириддӕр нӕййес. Хемӕрайст ихӕстӕ ка ‘нхӕст кӕнуй, еци подрядон организацитӕ ивар кӕнун байдайдзинан, кӕми багъӕуа, уоми ба сӕ хӕццӕ бадзурдтӕ дӕр фехалдзинан.

Ӕма Тускъай-фурт профилон ведомствитӕ ӕма подрядон организацитӕн бафӕдзахста, цӕмӕй хӕстӕгдӕр рӕстӕгмӕ еумӕ исфедар кӕнонцӕ арӕзтадон кустити кӕронбӕттӕн ӕмгъудтӕ.