13 июня 2024

РАЗАГЪДИ ДЕССАГ АДӔЙМАГ АДТӔЙ…

19.01.2021 | 15:33

Цӕголти Македони фурт Ким райгурдӕй 1930 анзи 13 январи Цӕгат Иристони АССР-и Киристонгъӕуи (нуртӕккӕ – сахар Дигора). 1950 анзи каст фӕцӕй Дзӕуӕгигъӕуи аййевадон-педагогон училище, 1953 анзи ба – Ейски ӕфсӕддон-денгизон авиацион училище. Службӕ кодта Сауденгизон ӕма Балтиаг флотти, Прибалтики, Туркестани, Цӕгат Кавкази ӕма Мӕскуй ӕфсӕддон зилдтити. 1960 анзи фӕсаууонмӕ каст фӕцӕй Цӕгат Иристони Хетӕгкати Къостай номбӕл  паддзахадон педагогон институт.

Цӕголти Кими намусгин цардвӕндаги хабӕрттӕ кӕрӕй-кӕронмӕ радзорунӕн нин фадуат нӕййес, уомӕ гӕсгӕ ба си цубурӕй  кӕцидӕрти ранимайдзинан.1981-1984 ӕнзти адтӕй Афганистани Советон ӕфсӕдти къуари хестӕр  ӕфсӕддон унаффӕгӕнӕг, ӕнхӕст кодта командӕкӕнуйнади сӕрмагонд ихӕслӕвӕрдтӕ. Евгъуд ӕноси 80-аг ӕнзти кӕрони архайдта Хонсар Иристони территори гӕрзефтонг гурдзиаг къуӕрттӕй багъӕуай кӕнуни гъуддӕгути. Фӕстӕдӕр куста бӕрнон бунӕтти Советон Цӕдеси, уой фӕсте ба Уӕрӕсей Федераций уӕлдӕр хецаудзийнади бӕрнон бунӕтти, ӕ куст фулдӕр адтӕй нӕ бӕсти национ рахстдзийнӕдти фарстати фӕдбӕл.

Философон наукити доктор, историон наукити кандидат, профессор, уотӕ Цӕголти Ким ӕ рӕстӕги ахургӕнӕгӕй куста Краснодари тӕхгути техникон училищей, Мӕскуй цалдӕр ӕфсӕддон академийей. Ӕ наукон куститӕ (ӕртӕсӕдемӕй фулдӕр) мухургонд ӕрцудӕнцӕ Уӕрӕсей, уӕдта фӕсарӕйнаг бӕстити, цӕмӕдесӕй сӕбӕл исӕмбӕлиуонцӕ наукон ӕмӕхсӕнади. Архайдта берӕ  регионалон, еугуруӕрӕсеуон ӕма дуйнеуон наукон конференцити. Адтӕй Уӕрӕсей цалдӕр академийей ӕцӕг иуонг.

Ӕ агъазиау ӕскъуӕлхтдзийнӕдти туххӕй хуарзӕнхӕгонд ӕрцудӕй ССР Цӕдеси, Уӕрӕсей, Афганистан ӕма Польший уӕлдӕр паддзахадон хуӕрзеугутӕй ӕма реубӕлдаргӕ нисантӕй, исаккаг ин кодтонцӕ цалдӕр сахарей Кадгин гражданини ном.

Цӕголи-фурт адтӕй искурдиадӕгин  хузӕгӕнӕг дӕр, архайдта Балтиаг флоти, Цӕгат Кавкази ӕма Прибалтики ӕфсӕддон зилдтити ӕфсӕддон хузӕгӕнгути равдистити, бацӕттӕ кодта цалдӕр  персоналон равдисти. Ӕнтӕстгин адтӕй литературон-публицистон исфӕлдистади дӕр, адтӕй ССР Цӕдеси ӕма Уӕрӕсей финсгути Цӕдести иуонг.

Тугъдон, курухон лӕг, философ, алливӕрсуг зонундзийнӕдтӕ ӕма хуӕдбундор искурдиади хецау – уӕхӕнӕй Цӕголи-фурти базудтонцӕ е ’мкосгутӕ, ахурдзаутӕ, ӕмбӕлттӕ ӕма ӕмзӕнхонтӕ. Е бӕрӕг ӕй, мӕнӕ дӕлдӕр ци цалдӕр имисуйнаги мухур кӕнӕн, уомӕй дӕр.

Цӕголти  Ким ӕ уӕлзӕнхон цардӕй рахецӕн ӕй 2015 анзи 11 октябри.

 

ТЕБЛОЙТИ Михаил, Цӕгат Иристони паддзахадон медицинон академий доцент

__________

Уотӕ рауадӕй, ӕма мӕ цардӕмбал Теблойти-Келехсати Варвари хӕццӕ нӕмӕ Гиппократи ардбахуӕрд фӕдздзурдта, ӕма, куд медицинон косгутӕ, уотӕ нин нӕ интернационалон ихӕс ӕнхӕст кӕнгӕ рауадӕй Афганистани зӕнхӕбӕл.  Ами ба нӕ нӕ царди нивӕ фӕййеу кодта  таурӕгъон лӕг Цӕголти Кими хӕццӕ. Уой дӕр, зӕгъун ӕнгъезуй, ӕнахур, зӕгъун ӕнгъезуй, еуцӕйбӕрцӕдӕр фудӕвзарӕни ӕнгӕс уавӕри.  Цӕветтонгӕ, кӕми цардтӕн ӕма кустон, еци рауӕни еу бон гъӕунгӕбӕл цудтӕн, уоми  фондзуӕладзугон хӕдзари еу къӕразгӕй мӕмӕ ку райгъусидӕ  Хетӕгкати Къостай ӕмдзӕвгӕбӕл зар. Е мӕмӕ дессаг куд нӕ фӕккастайдӕ, уой хӕццӕ ба ма мӕ зӕрдӕбӕл уайтӕккӕ ӕрбалӕудтӕй, Советон Цӕдесӕй ни ардӕмӕ  ке ӕрвистонцӕ, уонӕн еугуремӕн дӕр уой дзурдтонцӕ, ами знаг ци аллихузон хийнӕйдзаг къӕппӕгутӕ аразуй, уонӕми бахаунӕй тӕссаг ӕй ӕма уобӕл сайд ма ’рцӕуӕд, къӕрцгъос уотӕ, уӕхе сайди бахаунӕй гъӕуай кӕнетӕ, зӕгъгӕ.

Ӕма ӕз бангъалдтон, ӕвӕдзи, зӕгъун мӕ ами уни нисан мин базудтонцӕ ӕма мӕ нурттӕккӕ ӕрахӕссун исфӕндӕ кодтонцӕ. Ӕндӕр, зӕгъун, ауӕхӕн ӕцӕгӕлон ӕнтӕфӕй-ӕнтӕфдӕр бӕсти ке багъудӕй мӕ маддӕлон ӕвзаг?!  Ӕз, мӕ хуӕцӕнгарзбӕл мӕ зӕрдӕ даргӕй, бацудтӕн хӕдзарӕмӕ, иссирдтон, музыкӕ кӕцӕй игъустӕй, еци цӕрӕнуат ӕма дуар бахуастон. Ракастӕй мӕмӕ ниллӕггомау нӕлгоймаг, даргъ бӕзгин закъӕ ибӕл, ӕ уӕле ба тугъдон дарӕс. Кӕрӕдземӕ кӕсӕн… Нӕ зонун, ка мӕмӕ ракастӕй, уомӕ ци сагъӕстӕ фӕззиндтӕй ме ’рбацуди фӕдбӕл, фал ӕз ба, раст зӕгъгӕй, ӕгӕрдӕр ма истухстӕн: «Мӕхе къӕхтӕй ӕрбацудтӕн душманти сӕркъуӕрмӕ… Мӕхе цӕй туххӕй бабун кодтон?!.»

Кӕсун ӕма бацӕуӕни ӕ фӕсте пъолбӕл Калашникови автомат. Фал мӕнӕн ба мӕ къохи пистолет, ӕма, ӕнӕмӕнгӕ, ме ’знаг ӕй, зӕгъгӕ, ке бангъӕл адтӕн, уой бон неци хузи бацайдӕ автомат фелвасунмӕ исарӕхсун.

Уотемӕй, ӕвӕдзи, рацудайдӕ еу-фондз минуттей бӕрцӕ, ӕма дин уӕдмӕ ба медӕгӕй уатӕй райгъустӕй силгоймаги гъӕлӕс:

– Ким, ка си ес, медӕмӕ цӕмӕннӕ ӕрбахезуй?..

Кӕсун, ӕма мӕ размӕ рацудӕй еци силгоймаг, цӕмӕдӕр гӕсгӕ фиццаг бакастӕй дӕр уайтӕккӕдӕр базудтон, ирон силгоймаг ке ӕй, уой. Уой фӕззинд мин уоййасӕбӕл ӕхцӕуӕн адтӕй, ӕма тарстӕй ӕгириддӕр нецибал райзадӕй, ка ’й зонуй, ӕгӕр гъӕрӕй иронау исдзурдтон:

– Ӕма ирӕнттӕ ба уӕд ами ци архайунцӕ?..

Нӕлгоймаг мӕ ӕ хъури ӕрбакодта ӕма мӕ дуари тӕрвази сӕрти медӕмӕ ӕ гъӕбеси бахаста… Гъе уӕд райдӕдта Цӕголти бийнонти хӕццӕ нӕ лимӕндзийнадӕ.

– Дӕхебӕл фӕххуӕцӕ, Мишӕ, ами ӕцӕг лӕгдзийнади скъола рацӕудзӕнӕ, – ахид мин дзурдта Ким. – Уой фӕсте дин дӕ изолдӕри царди  ӕнцондӕр уодзӕнӕй зиндзийнӕдти сӕрти хезун…

Берӕ цӕбӕлдӕрти исахур дӕн Цӕголи-фурти фӕрци. Еухатт ба мин ӕ курухон унаффӕ мӕ цард фӕййервӕзун кодта.

Гъуддаг уой медӕгӕ адтӕй, ӕма еу партион ӕмбурди карзӕй ке радзурдтон, уой туххӕй ми мӕ разамунд, ӕвӕдзи, ӕ маст райсун исфӕндӕ кодта. Ӕма сӕ еци фӕндӕ исӕнхӕст кӕнуни зӕрдтӕй рахастонцӕ унаффӕ ӕнахур балций ма рарветун – гъӕуама мӕ парашютбӕл рагӕлстайуонцӕ сахар Фирахи, цӕмӕй бунӕттон сӕйгӕдони сӕйгитӕн фӕййагъаз кодтайнӕ.

Сӕ нихмӕ ци загътайнӕ – лӕдӕрдтӕн ӕй, сӕйгитӕн агъаз кӕнун мӕнӕн, куд дохтирӕн, уотӕ мӕ ихӕс ӕй, ӕма цийфӕнди ку уа, уӕддӕр ӕй ӕнхӕст кӕнун гъӕуй. Фал мӕмӕ уӕддӕр еци бардзурд куддӕр ӕнахур фӕккастӕй, Ӕма мӕ мӕ медхъурдохӕн нӕ фӕссайдта…  Куд рабӕрӕг ӕй, уотемӕй  еци бардзурдӕн е ’нахурдзийнадӕ ӕ ӕверхъаудзийнадӕй адтӕй, уомӕн ӕма еци сахари уӕд хецауеуӕг  кодтонцӕ душмантӕ, махонтӕ си ӕгириддӕр нӕ адтӕй. Ӕз еци хабар Кимӕн ракодтон. Ӕма уайтӕккӕ дзуапп загъта:

– Махонтӕ си, ӕцӕгӕйдӕр, ке нӕййес, уой туххӕй дин болкъон Къӕбисти Барис дӕр зӕгъдзӕнӕй. Е  ӕнӕгъӕнӕ Афганистани еугур рауӕнти сӕрти дӕр вертолетӕй ӕрзилдӕй ӕма, кӕми си ци уавӕр ес, уой бӕлвурдӕй зонуй. Ду ба Минӕваради дӕ хецауадӕн зӕгъӕ, цӕмӕй дӕ базонгӕ кӕнонцӕ, Мӕскуйӕй дӕу туххӕй ци бардзурд райстонцӕ, уой хӕццӕ!.. Куд ӕнгъӕл дӕн, уотемӕй уӕхӕн бардзурд уогӕ дӕр нӕййес. Фал уӕддӕр фӕрсгӕ ба бакӕнӕ…

Ким мин куддӕриддӕр загъта, уотӕ бакодтон. Уӕхӕн бардзурд ес ӕви нӕййес, уой туххӕй мин бӕлвурд дзуапп нӕ равардтонцӕ, фал мӕ балци  ба ӕййивд ӕрцудӕй…

Гъуди ма кӕнун уой дӕр, ӕма сӕумӕй раги,  хӕстӕг ци штабмӕ цардтӕн, уой ӕхсти фӕсте, Цӕголти Ким, ӕ уӕле бунӕттон цӕрӕги уӕледарӕс, ӕ усхъӕбӕл автомат, уотемӕй, фехст снарядтӕй ка нӕ фехалдӕй, уони еунӕгӕй куд ӕнӕзиангъон кодта.

– Цалинмӕ некема ес, уӕдмӕ над ракӕдзос кӕнун гъӕуй, зӕгъгӕ, мин балӕдӕрун кодта.

Мӕ десӕн кӕрон нӕбал адтӕй, мӕ бийнойнаги хӕццӕ нӕ уолӕфуни рӕстӕг нӕ райгурӕн бӕстӕмӕ ку цудан, уӕд нӕ аэропортмӕ ласунвӕндӕ ӕхуӕдӕг ке искодта, уӕд уобӕл дӕр. Ӕз куддӕр фефсӕрми дӕн. Ким ӕ медбилти бахудтӕй ӕма загъта:

– Мишӕ, Варя, сумахӕй хӕстӕгдӕр мӕнӕн ами неке ес, ӕма уӕ еске барӕ куд бакӕнон…

Куд рабӕрӕг ӕй, уотемӕй, еу афгайнаг шофер, мах хузӕн уавӕри нӕ специалистти нин аэропортмӕ фӕлласун бӕсти сӕ душмантӕмӕ баласта ӕма уоййадӕбӕл фесавдӕнцӕ…

 

ЦӔГОЛТИ Лаурӕ, Цӕголти Кими кизгӕ, поэтессӕ, Уӕрӕсей Федераций финсгути Цӕдеси иуонг

__________

Куд фӕззӕгъунцӕ, ӕз адтӕн мӕ фиди кизгӕ, ӕма уомӕй  нӕ дууӕ дӕр адтан хъӕбӕр амондгун!..

Уотӕ зӕгъон, ӕма мӕ фиди ӕнӕуагӕ берӕ уарзтон, сӕрустур си адтӕн ӕ хъаурӕгин  уодиконди, цийфӕнди, сауӕнгӕ мӕлӕтӕй тӕссаг рӕстӕг дӕр – уӕхӕн уавӕртӕ ба нӕ царди нӕ фагӕ ӕгӕр уӕлдайгунтӕй дӕр ма адтӕнцӕ – ӕ бон ке уидӕ федар хебӕлхуӕцундзийнадӕ равдесун, уой туххӕй?.. Е ӕцӕгӕйдӕр уотӕ ’й.

Фал мӕ фиди туххӕй ӕнхӕстӕй радзорунӕн ба ӕгӕр къундӕг зӕгъдтитӕ ’нцӕ. Нӕ кӕрӕдземӕй некӕд неци римахстан. Адтан, зӕгъун ӕнгъезуй, ӕмтохгӕнгутӕ, кӕрӕдзебӕл уӕхӕн федар баст, кӕций нециуавӕр «ӕнгъарӕн фадуӕтти» бон дӕр бацайдӕ райхалун.  Еу цӕстӕй кастан дуйнемӕ. Нӕ бонугти сифти дӕр ӕмхузон зӕрди хабӕрттӕ финст адтӕй.  Ӕма уомӕ гӕсгӕ некӕд бадес кодтон мӕ фиди зубути  еунӕгдзийнадӕбӕл. Ӕ алфамбулай кӕд алкӕддӕр берӕ адӕм адтӕй, уӕддӕр еунӕг ке ӕй, уой ба хъӕбӕрдӕр ӕнкъардта ӕхебӕл. Ӕма еци еунӕгдзийнадӕ, ӕвӕдзи, ӕгӕр хъаурӕгин уодиконд кӕмӕн ес, уонӕн сӕ царди хай ӕй. Мӕ фидӕ адтӕй лӕмбунӕг сагъӕсгӕнагӕ, алли гъуддаги дӕр раздзӕуӕг, алли куст дӕр комкоммӕ бӕлвурд ӕгъдауӕй ӕнхӕст кӕнун.

Мӕ зӕрдӕбӕл лӕууй, еу тӕссаг балцийӕй бабӕй исӕздӕхгӕй, фиццагидӕр бал мӕнмӕ ӕрбацудӕй. Ӕма мин уотӕ зӕгъуй:

– Еугурӕйдӕр уотӕ ӕнгъӕл ӕнцӕ, ӕма Мӕскуй нӕма дӕн. Ку мӕ агоронцӕ, уӕд зӕгъӕ, нӕ мӕ фӕууидтай, зӕгъгӕ. Рӕстӕг мин минкъий ес. Фал дӕмӕ гъӕуама бавдистайнӕ мӕнӕ мӕ аци финстӕг… Бакӕсай ӕй…

Ӕма мӕмӕ ӕрбадаргъ кодта цидӕр къохфинсти сифтӕ. Ӕз сӕ кӕсун. Мӕ фидӕ бадуй, ӕ сӕр ниллӕг ӕруагъта, уотемӕй рафунӕй ӕй ӕ фурфӕлладӕй… Ӕ карз фунӕйӕй фегъал ӕй, сифтӕ ‘скъудтӕ кӕнун ку райдӕдтон, уӕд. Фӕггӕпп кодта:

– Ци косис?!. Е еунӕг экземпляр ӕй!..

– Ӕма аци еунӕг экземпляр ма ка кастӕй?

– Неке…

– Ӕма ’й кумӕ ӕрветуйнаг адтӕ?

– Уордӕмӕ! – е ’нгулдзӕй амонуй тугурмӕ.

– Ци киндӕуа, хуӕздӕр нивӕй нӕ фӕххайгин ӕй…

Ӕз мӕ медбилти идзулун, архайун ӕ уадзавӕрддзийнадӕ ин фӕннидӕндӕр кӕнунбӕл:

– Уотӕ гъӕуй,  мӕ фидӕ, ма ибӕл тухсӕ!..

– Ке гъӕуй?!.

– Гъе уотӕ ’й нимайӕ, ӕма мӕн гъӕуайгӕнӕг изӕди…

Уобӕл еу – дууӕ къуӕрей рацудайдӕ, уотемӕй мӕмӕ ӕрбадзурдта ӕма мин ӕнӕ уӕлдай радзорӕ-бадзоритӕй уотӕ ку зӕгъидӕ:

– Хуцау ди исарази уӕд!.. Гъе нур не ’хсӕн, нимайӕ ’й, хӕрӕгсаст – 1:1.

Уотӕ ба мин уомӕ гӕсгӕ загъта, ӕма мӕ еу хатт ӕхецӕй ниййаууон кодта,  фӕтти ӕхстӕй мӕ гъӕуайгӕнгӕй… Е раги адтӕй. Ӕма нур  ба не ’хсӕн – хӕрӕгсаст.

Фӕндараст зӕгъгӕй, ӕ уарзондӕр загъд уидӕ: «Цӕрдзинан – нӕ рамӕлдзинан!..»

Цалдӕр анзей фӕсте ба ’й бафӕндадтӕй дзиуарӕ бафтаун ӕхебӕл ӕма мин уотӕ ку зӕгъидӕ:

– Ӕцӕг мӕбӕл дӕу саугин бафтауӕд дзиуарӕ!

– Е ба цӕмӕ гӕсгӕ?!

– Уомӕн ӕма ӕз ӕма ду еу ан, уомӕ гӕсгӕ ба нӕ саугин дӕр гъӕуама еу уа.

Еуминкъий цӕбӕлдӕр расагъӕс кодта, уӕдта ма ӕ загъдбӕл бафтудта:

– Фӕндуй мӕ гъӕуайгӕнӕг изӕди дӕу гъӕуайгӕнӕг изӕди хӕццӕ базонгӕ кӕнун… Цӕбӕл радзубанди кӕнонцӕ, е ба син, ӕруагӕс ми кӕнуй, уодзӕнӕй…

 

Владислав ШУРЫГИН, газет «Завтра»-и корреспондент

___________

Академий ахургӕнӕгӕй косгӕй, Цӕголти Ким исахур кодта афгайнаг дууӕ ӕвзаги (дари ӕма фарси), ӕма  ’й ӕ еци зонундзийнӕдтӕ багъудӕнцӕ тугъдон ӕсгарӕги служби рӕстӕг.  Афганистани хестӕр тугъдон унаффӕгӕнӕги бунати косгӕй, ӕхуӕдӕг цудӕй хъӕбӕр тӕссаг операцити.  Зӕгъӕн, афгайнаг дервиши уӕледарӕс искӕнгӕй, ӕхе никъуӕтти кӕнгӕй, еухатт исмедӕг ӕй, душманти къуӕрттӕ фулдӕр ци районти адтӕнцӕ, уордӕмӕ. Уоми ӕ арми бафтудӕй, еци къуӕрттӕй уӕлдай карздӕрӕй ка архайдта, уонӕй еуей балгъони хӕццӕ сосӕггай фембӕлун.

Уой хъӕбӕр устур деси бафтудта Цӕголи-фурти бӕгъатӕрдзийнадӕ ӕма, ӕвӕдзи, уомӕ гӕсгӕ дӕр ибӕл баууӕндтӕй. Цубур рӕстӕгмӕ балгъон ӕ къуари хӕццӕ ӕ нихмӕлӕуд ниууагъта ӕма бацудӕй республикон гвардимӕ.

Еци цауи фӕсте дӕр ма Цӕголи-фурт берӕ хӕттити адтӕй уӕхӕн тӕссаг ихӕслӕвӕрдтӕ ӕнхӕст кӕнуни. Агурдта, уӕди медбӕстон тугъдӕй ка бафӕлладӕй, ӕнӕгъӕуаги тог калун ке нӕбал фӕндадтӕй, уони, ӕма сӕ хӕццӕ лӕмбунӕг дзубанди кодта, цийфӕнди хӕццӕ сӕмӕ бацӕуидӕ, уобӕл сӕ ӕрӕууӕндун кӕнидӕ. Уой фӕрци еуӕндӕс устур ӕма минкъий   къуари  рахуӕстӕнцӕ Афганистани Демократон Республики уӕди хецаудзийнади фарс. Гъе уотемӕй цал ӕма цал адӕймагей – дууердигӕй дӕр!.. – фӕййервӕзун кодта мӕлӕтӕй!..

Гъе уотӕ  рӕстзӕрдӕ ӕма цӕсгонгинӕй, разӕнгардӕй еудадзуг ӕнхӕст кодта ӕ размӕвӕрд ихӕстӕ Цӕголти Ким… Цалинмӕ не ’фсӕдтӕ еугурӕйдӕр нӕ рацудӕнцӕ Афганистани зӕнхӕй – уой ба уомӕ гӕсгӕ баханхӕ кодтон, уордӕмӕ  ’й кӕд ӕрветгӕ анзи ӕрдӕги ӕмгъудмӕ ракодтонцӕ, уӕд си е ба уавӕртӕмӕ гӕсгӕ цалдӕр анзи фӕцӕй…

ÆГОЛТИ Ким Чиколай хестæрти ххæццæ цитгин мадзали рæстæг.

Цӕголти Кими туххӕй дзоргӕй ма мӕ бон уотӕ зӕгъун дӕр ӕй, ӕма ӕ тугъдон ӕскъуӕлхтдзийнӕдтӕ ӕма ӕнтӕстдзийнӕдтӕмӕ гӕсгӕ, гъӕуама исхизтайдӕ служби медӕгӕ тӕккӕ бӕрзонддӕр къӕпхӕнмӕ… Фал куд нӕ!.. Афганистанӕй исӕздӕхгӕй, е ӕ рапорти ӕргомӕй, ӕндиудӕй, бӕлвурдӕй раргом кодта, уоми тугъди хӕццӕ баст гъуддӕгути нӕ бӕсти уӕлдӕр ӕфсӕддон командӕкӕнуйнадӕ ци аллихузон, ниххатиргӕнӕн кӕмӕн нӕййес, уӕхӕн рӕдудтитӕ ӕруагъта, Афганистани тугъдон компаний рӕстӕг ци гъӕндзийнӕдтӕ фӕууидта ӕхе цӕститӕй, уони. Ӕма?.. Пенсимӕ цӕун афонӕ дин ӕй, зӕгъгӕ, рӕуонӕй ӕй фендӕдуар кодтонцӕ ӕфсади рӕнгъитӕй.

Еци ӕгириддӕр ӕнӕраст миуӕ ин, ӕ царди медес ӕнӕгъӕнӕй дӕр ӕфсӕддон гъуддагӕн ка иснивонд кодта, уомӕн устур зӕрддзӕфи хузӕн куд нӕ адтайдӕ!.. Фал еци уӕззау уавӕри дӕр бабӕй рабӕрӕг ӕй ӕ уодиконди хъаурӕ ӕма федардзийнадӕ,  ниббухсунӕн  имӕ устур фӕразондзийнадӕ ӕма лӕгдзийнадӕ разиндтӕй.

Ӕ райгурӕн Иристонмӕ ба ци рӕстӕг исӕздахтӕй, еци рӕстӕг Гурдзистон ӕма Хонсар Иристони ’хсӕн нихмӕлӕуд уӕлдай иситинг ӕй, хуӕцӕнгӕрзти хӕццӕ тохӕмбӕлдтитӕ дӕр си   райдӕдтонцӕ.

Ӕма бабӕй багъудӕй Цӕголти Кими курухон зунд ӕма фӕлтӕрддзийнадӕ. Уогӕ алцӕй разӕй фиццагидӕр ӕхуӕдӕг  ӕ комкоммӕ ихӕсбӕл банимадта еци уӕззау рӕстӕги еци тӕссаг уавӕр, куд хуӕздӕр ӕй, уотӕ исраст кӕнуни гъуддаги, ӕ бон цидӕриддӕр ӕй, уомӕй байархайун.

Уӕд, евгъуди ӕноси 90-аг ӕнзти Цӕголи-фурт нисангонд ӕрцудӕй Уӕрӕсей Федераций национ фарстати фӕдбӕл министри хуӕдӕййевӕгӕй, Цӕгат Иристон-Аланий Президенти унаффӕгӕнӕгӕй… Ӕма бабӕй нӕуӕгӕй, куд фӕззӕгъунцӕ, ӕ рагъи ракодта ӕ цардвӕндаги сӕйрагдӕр нисанеуӕг – сабурдзийнадӕ итауӕги уӕззау уаргъ.

ЦÆГОЛТИ Ким (лæууй) æ хеуæнтти ххæццæ.

Ӕвӕдзи, еци рӕстӕг Цӕголи-фуртӕй устурдӕр ӕвӕрӕн неке бахаста, цӕмӕй гурдзиаг-хонсариристойнаг нихмӕлӕуд, уӕд цӕйбӕрцӕ гӕнӕн ӕма амал адтӕй, уомӕй федаугӕ хузи куд рахецӕн уа, еци гъуддагмӕ… Уогӕ кедӕрти тогмондагдзийнади фудӕй гъуддаг ӕнӕ тогниккалдӕй нӕ рахецӕн ӕй… Уогӕ сӕ еци знаггадӕй дӕр син неци рауадӕй, сӕ сау фӕндтӕ сӕ разгилд тугъди 2008 анзи бунсугъд бакодтонцӕ… Хуарз  ӕма Цӕголти Ким ӕхе цӕститӕй фӕууидта, Хонсар Иристон хуӕдбарӕ паддзахадӕ ке иссӕй. Е ӕ царди адтӕй тӕккӕ цийнагдӕр ӕма ӕхцӕуӕндӕр бон…