13 июня 2024

САБИЙИ ЗАГЪДÆЙ ФАРНÆ ДЗОРУЙ

16.12.2023 | 22:14

Бæрæггонд æрцудæнцæ сувæллæнтти хузти республикон аллианзон конкурс «Сабийтæ – коррупций нихмæ»-йи хатдзæгтæ. Æма аци исфæлдистадон ериси уæлахездзаути æрæги кадгин уавæри исцитгин кодтонцæ Дзæуæгигъæуи хецауади Хæдзари. Зæрдиагæй син райарфæ кодта, Кади гæгъæдитæ æма хъазар лæвæрттæ син равардтонцæ Цæгат Иристони Сæргълæууæг æма Хецауади Администраций разамонæг Гобети Ибрагим.

Æ радзубандий куд баханхæ кодта, уотемæй æхцæуæндзийнадæ е æй, æгайтима нæ кæстæртæ уоййасæбæл бæрнонæй архайунцæ не ’хсæнадæн сагъæссаг фарстати фæдбæл арæзт мадзæлтти.

– Алкæддæр зин фæууй сувæллæнтти конд хузтæн аккаг аргъ искæнун, уомæн æма еугурæйдæр фæуунцæ зæрдагайæн, – баханхæ кодта Гобети Ибрагим. Уони конд куститæмæ кæсгæй, æруагæс ди кæнуй, «Сабийи загъдæй фарнæ дзоруй!..», зæгъгæ, нæ фидтæлтиккон загъди рæстадæ. Æма нæ зæрдæ дарæн, сувæллæнтти конд хузтæ дæр хуæрзæрдæмæ фæййагъаз уодзæнæнцæ коррупци не ’хсæнади медæгæ искунæг кæнуни архайди.

Конкурсмæ лæвæрд æрцудæй 150 кусти, сæ еугурдæр – хъæбæр аййев, зæрдæмæдзæугæ, медесгун. Бæрæг æй, зæрдиагæй сæбæл ке байархайдтонцæ, е. Уомæ гæсгæ, æцæгæйдæр, хъæбæр зин адтæй се ’хсæн хуæздæрти равзарун. Уой баханхæ кæнгæй, Гобей-фурт загъта:

– Мæнæн хъæбæр æхцæуæн æй уæлахездзаутæн арфæ кæнун. Сæ бон бацæй аййевадон фæрæзнити фæрци, коррупци цæйбæрцæ зæран хæссуй не ’хсæнадæн, нæ фидибæстон экономикæн, уой равдесун. Арфæ кæнун, уæхæн зæрдæргъæвд кæстæртæ ка исгъомбæл кодта, еци ниййергутæ æма ахургæнгутæн дæр.

Аци исфæлдистадон конкурси уæлахезонтæ ба иссæнцæ:

Дæс анзей уæнгæ кæбæл цæуй, еци кæстæрти ’хсæн ериси:

Томайти Эдуард – 1-аг къæпхæни диплом;

Къæбулти Хетæг – 2-аг къæпхæни диплом;

Аминат Албакова – 3-аг къæпхæни диплом.

Дæс анземæй æртиндæс анзей уæнгæ кæбæл цæуй, еци кæстæрти ’хсæн ериси конкурси фæууæлахез æнцæ:

Екатеринæ Зачиняева – 1-аг къæпхæни диплом;

Регинæ Стефутина – 2-аг къæпхæни диплом;

Александр Чаленко – 3-аг къæпхæни диплом.

Цуппæрдæс анземæй æхсæрдæс анзей кари ерисонти ’хсæн анзи фæууæлахез æнцæ:

Гаянэ Дариги – 1-аг къæпхæни диплом;

Аминæ Цулоева 2-аг къæпхæни диплом;

Гагулати Артур – 3-аг къæпхæни диплом.

Сувæллæнтти хузти республикон аллианзон конкурс «Сабийтæ – коррупций нихмæ» арæзт æрцудæй цуппæрæймаг хатт. Исаразуй æй Цæгат Иристони Сæргълæууæги размæ коррупций нихмæ архайди Управлени. Æ нисан – æхсæнади медæгæ æнæуинон рахаст исæвзурун кæнун коррупций фæззиндтити нихмæ, ирæзгæ фæлтæрти барадон культурæ фæббæрзонддæр кæнун.

Аци анзи конкурси уæлахезонти цитгин кæнуни мадзали ма архайдтонцæ Цæгат Иристони Сæргълæууæги размæ коррупций нихмæ архайди Управлений разамонæг Баскати Эльбрус æма Цæгат Иристони Сæргълæууæги размæ сувæллæнтти бартæ гъæуайгæнæг Кокайти Артур.

Республикæ Цæгат Иристон-Аланий Сæргълæууæги æма Хецауади пресс-службæ.