22 июня 2024

СÆР БÆРЗÆНДТИ КА ХÆССУЙ, УОЙ ÆГАДÆ ÆНÆ ФЕЙЙАФГÆ НÆ ФÆУУЙ!…

08.07.2022 | 16:43

Иван Крылов (1769-1844), финсæг: «Хеуарзундзийнадæ адæм сæ æрдзон искондæй рахæссунцæ. Е син сæ сабийбонтæй фæстæмæ унаффæ кæнуй сæ алли гъуддаги дæр. Æма еци нези фудæй ци рæдудтитæй фæссахъат унцæ, уони исраст кæнунæн ба алцæмæйдæр хуæздæр мадзал – ци илгъаг менеугути уацари æнцæ, уонæбæл син ходæ, хормæ син сæ хæссæ…»