26 февраля 2024

ТУХГИН ÆФСАДИ ФÆРЦИ ÆДАС ÆЙ НÆ ФИДИБÆСТÆ

19.08.2022 | 14:43

Раздæр ма куд игъосун кодтан, уотемæй 18-21 августи Дзæуæгигъæуи цæудзæнæнцæ дуйнеуон æфсæддон-техникон форум «Æфсад-2022»-й мадзæлттæ.

Форуми фæлгæти Цæгат Иристони цæргутæ æма республики иуазгутæн уодзæнæй 58-аг æфсади æма æндæр тухи ведомствити техники тæккæ нæуæгдæр хузæгти хæццæ базонгæ уни, уæдта æндæр цæмæдесаг равдиститæ æма фембæлдтити архайуни фадуат.

Форуми организацион комитети куд радзурдтонцæ, уотемæй æртæ боней дæргъи косдзæнæй республики кустуæтти продукций равдист-армукъа, республики исфæлдистадон коллективтæ æма хецæн артисттæ исуодзæнæнцæ концертти архайæг. Форуммæ æрбацæуæг адæмæн исараздзæнæнцæ аллихузон конкурстæ æма еристæ.

Æфсæддон техникæ æма хуæцæнгæрзти равдиститæ, уæдта форуми иннæ тематикон фæзтæ косдзæнæнцæ 10 сахаттемæй 19 сахаттей уæнгæ. Исфæлдистадон коллективти концерттæ ба цæудзæнæнцæ 11 сахаттемæй 14 сахаттей уæнгæ.

Форуми мадзæлттæ райдарддæр уодзæнæнцæ 20 августи.

21 августи – форуми кæронбæттæн бони – мадзæлттæ райдайдзæнæнцæ 10 сахаттебæл, 14 сахатетбæл ба райдайдзæнæй форум исæхгæнуни фæдбæл кадгин æмбурд.

«Æфсад-2022»-й мадзæлттæ цæудзæнæнцæ Дзæуæгигъæуи Хъесай-фурти гъæунги фæлладуадзæн тæлми Терки билгæрон.