24 апреля 2024

«УÆ АЛÆМÆТИ АЙЙЕВАДÆЙ КАДГИН КÆНЕТÆ НÆ ИРИСТОНИ НОМ!..»

16.03.2024 | 20:27

Нæ номдзуд исфæлдистадон коллективи кадгингæнæг мадзал рауадæй хъæбæр зæрдæмæдзæугæ. Сергей Меняйло æ арфи радзубандий куд фæббæрæг кодта, уотемæй нæ республики дæр æма нæ Фидибæсти дæр, уæдта хъæбæр берæ фæсарæйнаг паддзахæдти культурон æмвæзади дæр Цæгат Иристони кафти ансамбль «Алан»-æн ес сæрмагонд цитгин бунат:

– Аци исфæлдистадон коллективæн æ фондз æма цуппаринсæй анзей юбилей ахсгиаг цау æй. Фиццагидæр уомæ гæсгæ, æма кæд уоййасæбæл агъазиау цардвæндагбæл рацæугæй ин зин рæстæгутæ дæр адтæй, уæддæр æ коллективи еугур фæлтæртæмæ дæр хъаурæ æма нифс разиндтæй нæ национ хореографий гъæздуг æгъдæуттæ тæккæ хуæздæр хузи фæлгонцæй багъæуай кæнунæн, алкæддæр федар къахдзæфтæй размæ цудæй æма нуртæккæ дæр цæуй. Уæлдай зæрдиагæй абони сæрмагондæй арфæ кæнæн «Алан»-и ветерантæн – етæ устур æвæрæн бахастонцæ ансамбли гъомуси ирæзтмæ. Иристони ном кадгин кодтонцæ, куд нæхе бæсти, уотæ фæсарæнти дæр. Аци зæрдæбæлдарæн юбилейи фæдбæл арфæ кæнун, «Алан»-и архайдмæ барæ ка даруй, еугур еци адæмæн сæ еугуремæн дæр…

ТУСКЪАТИ Таймораз бæрæгбони мадзали рæстæг Цæгат Иристони Парламенти Грамотитæ равардта ансамбль «Алан»-и артистти къуарæн.

Нæ республики кадгин хуæрзеугутæй Сергей Меняйло исхуарзæнхгин кодта ансамбли артистти къуар. Майдан «Иристони намусæн» лæвæрд æрцудæй Мамити Сосланæн. Республикæ Цæгат Иристон-Аланий адæмон артисти ном исаккаг кодтонцæ Агънати Таймуразæн, Дзеранти Олегæн, Дзæгъойти Майæн, Хъодзати Галинæн, Сергей Кургановæн, Хæбæлати Ацæмæзæн æма Хугати Аркадийæн. Республикæ Цæгат Иристон-Аланий æскъуæлхт артист ном ба – Атайти Астемурæн, Давид Ростияшвилийæн æма Узегати Валерийæн.

Цæгат Иристони Кади грамотæй исхуарзæнхгин кодтонцæ Годжицати Аслæнбеги, Хъантети Вячеслав æма Лолати Викторияйи.

Кадгин мадзали рæстæг «Алан»-и артисттæ равдистонцæ бæрæгбони концерт. Еци изæр сценæмæ рацудæнцæ «Алан»-и ветерантæ дæр, æма, мадзали ка æрæмбурд æй, уони зæрдитæ барохс кодтонцæ сæ кафти алæмæтдзийнадæй.