22 майя 2024

ӔЗ ТУГЪДИ НӔ АДТӔН…

10.02.2021 | 10:09

… Ӕма бабӕй цӕстити размӕ ӕрбалӕуунцӕ ме ’взонги ӕнзтӕ.

Зуймон гъизт бон. Тухтӕ – фудтӕй ма скъолайӕй нӕхемӕ исервазтӕн. Мӕ фий ӕма ростӕ цивзи хузӕн ниссурх ӕнцӕ, зекъӕ ехи къӕрт фестадӕй, нӕбал лӕдӕруй ӕфцӕкъуати бамбӕлд дӕр. Къохи ӕнгулдзитӕ, пахсати къӕбӕлти хузӕн, ниппака ‘нцӕ. Сӕ еуебӕл мӕ хизин рателӕ-бателӕ кӕнуй. Хуарз ӕма си киунугутӕ берӕ нӕййес, рӕуӕг ӕй.

Нӕхемӕ мин мӕ мадӕ мӕ салд цулухътӕ фелваста. Пеци тӕвдӕ духовкӕмӕ хӕстӕгдӕр ӕрбадтӕн. Еуминкъий мӕхемӕ ӕрцудтӕн. Гъар кӕрдзин ӕхсири къоси хӕццӕ нинсастон, мӕхемӕ хуарз фӕккастӕн ӕма фегъӕлдзӕгдӕр дӕн. Ӕрмӕст, ӕндегӕй къӕразги тӕрвазӕбӕл мӕтъӕлӕй ци сирддон цъеутӕ змӕлунцӕ, уонӕн тӕрегъӕд кӕнун. Не ’ндеунцӕ, ӕндӕра син хӕдзари дуар бакӕнинӕ ӕма сӕхе багъар кӕниуонцӕ.

ХÆМИЦАТИ Морис æ мадæ Катяй хæццæ бийнонти архивæй ист рагон къарæ.

Скъолайӕй исхъӕрдтӕй мӕ фидӕ Зелимхан дӕр. Райдайӕн кълӕсти ахургӕнӕгӕй косуй. Баргъӕвстӕй. Тӕнӕг пъӕлитой цанӕбӕрӕг тавст ес. Ӕ къохтӕ даруй пеци сӕри тӕвдӕмӕ. Ӕ рахес къох уазалӕн ӕгириддӕр нӕ бухсуй. Гъарӕй ба ин бафсес нӕййес, цӕхӕри ӕй ку батъунса, уӕддӕр. Фашистон Германий тугъдон заводтӕй кӕцидӕри ци минӕ рауагътонцӕ, уой ӕгъатир ӕсхъес мӕ фиди цонгбӕл агъазиау нос ниууагъта. Раскъудта ин ӕ хъеутӕ. Ӕма бампулдӕнцӕ, батадӕй сӕ хъаурӕ. Къохӕн ма айдагъдӕр ӕ бакаст байзадӕй. Фал уӕддӕр галеу къохӕн е ’нхуси хай кӕнуй, бустӕги ӕдзӕллагмӕ ӕхе нӕ уадзуй.

– Уӕхӕн соцъа ма уодзӕнӕй! – хъур-хъур кӕнуй фидӕ. – Сӕумӕй-рӕфтӕмӕ фендзарстан нӕ къласи, уӕддӕр ӕвгити ех не ’ртадӕй.

Раласта ӕ пъӕлито, ӕрбадтӕй стъоли уӕлгъос. Мадӕ ин хуӕруйнаг ӕрӕвардта.

– Биццеу, дӕллаг гъӕдӕмӕ согмӕ ку бауайанӕ, – дзоруй мӕмӕ хуӕргӕ-хуӕрун. – Уӕртӕ ма согфадӕни цидӕр къуӕцӕлтӕ ес, фал етӕ сӕуми фагӕ дӕр нӕбал ӕнцӕ.

Е ба ма дин нӕуӕг хабар! Ауӕхӕн уазали – гъӕдӕмӕ!

Иннӕ бӕнттӕ, миййаг, миститӕ ку нӕ бахуардтонцӕ. Уогӕ ма нӕмӕ сог дӕр ес еуцалдӕр боней фагӕ. Нигъгъос дӕн, неци дзорун. Никки ма мӕ мадӕ дӕр мӕ сӕрбӕл исдзурдта.

– Биццеуӕй ба ма ци кӕнис, надбӕл дин ескӕми ку ниссӕла, уӕдта?

Мæ фидæ Хæмицати Базжей фурт Зелимхан дæс æма инсæй анзей бæрцæ бакуста Толдзгуни скъолай райдайæн кълæсти ахургæнæгæй. Аци хузи æ ахурдзаути хæццæ урокти астæу уолæфæн рæстæги скъолай тургъи. Къарæ ист æрцудæй, æвæдзи, 50-аг æнзти кæрони.

Неци загъта мӕ фидӕ. Фӕлладхузӕй арф ниууолӕфтӕй, ӕ зӕронд кӕрцӕ ӕрбайста ӕма ӕндӕмӕ рахизтӕй. Ӕз бацийнӕ кодтон. Къӕразгӕй ракастӕн. Фидӕ нӕ гал Мишки исефтигъта, хуаси цъопп цонӕгъи багӕлста. Думгӕ мети пурхӕнтӕ тургъи къумти ратӕрӕ-батӕрӕ кодта. Ӕхсӕрӕ цъеутӕ къӕразги тӕрвазӕй ниппӕррӕст кодтонцӕ ӕма уӕрдундони тугури сӕхе баримахстонцӕ.

Мӕ фидӕ рандӕй. Ӕз библиотекӕй ке ’схастон, еци нӕуӕг киунугӕ кӕсунбӕл фӕдтӕн. Фал си сӕрмӕ неци цудӕй. Мӕ цӕститӕбӕл рауадӕй: метӕй ӕмбӕрзт зуймон гъӕдӕ; бӕлӕсти цъоппити думгӕ скъот кӕнуй. Мӕтъӕл уӕлдӕфи еуӕй-еу хатт райгъусуй ӕргъӕвст халони зӕрдмарӕн уаст. Мӕ фидӕ гал къотӕрти аууони баримахста, уоми уотӕ хъӕбӕр нӕ думуй. Ӕ размӕ ин хуасӕ ӕрӕвардта, ӕхуӕдӕг ба бавналдта сог кӕнунмӕ. Гъӕди схъестӕ фӕрӕти цӕфӕй идардмӕ фесхъеунцӕ ӕма арф мети ранигъулунцӕ. Рӕстӕгӕй-рӕстӕгмӕ фидӕ ӕ цӕф къох ӕ рони рацӕвуй, кенӕ ба ӕй комуолӕфтӕй рагъар кӕнуй ӕма бабӕй нӕуӕгӕй лух кӕнуй салд бӕласи къалеу. Бӕргӕ ӕй фӕндуй еске хӕццӕ радзубанди кӕнун, уӕд ин игъӕлдзӕгдӕр уайдӕ косун, цонги рист дӕр минкъийдӕр лӕдӕридӕ. Фал кӕми? Ӕ фурт гъар хӕдзари ӕхе балхъивта. Мишкӕ ба адӕймаги дзурд нӕма лӕдӕруй.

Цума мӕ мӕ къелайӕй еске фесхъеун кодта, уой хузӕн фӕдтӕн. Цӕстифӕнникъулдмӕ мӕхе рарӕвдзӕ кодтон. Мадӕ мӕ минкъий ӕнсувӕрӕн хуӕруйнаг дардта. Десгӕнгӕй мӕмӕ ӕрбакастӕй. Ӕвӕдзи мӕ рафӕрсуйнаг адтӕй, дидинбиндзӕ дӕбӕл фӕххуӕстӕй, ци кодтай, зӕгъгӕ, фал уӕдмӕ ӕз фендӕдуар дӕн.

Еци бон ӕз ӕма мӕ фидӕ дууӕ къуӕрей фагӕ сог ӕрбаластан.

***

ХÆМИЦАТИ Морис æ кизгуттæ Маринæ (астæуæй) æма Лариси хæццæ (бийнонти архивæй ист рагон къарæ).

Сувӕллон, дан, неци иронх кӕнуй. Раст зӕгъунцӕ. Цума ӕзинӕ адтӕй аци хабар, уотӕ мӕ цӕститӕбӕл уайуй.

Алли сӕрди дӕр нӕ хуӕнхаг хӕстӕгутӕмӕ, мӕ мади ’рвадтӕлтӕмӕ цардтӕн. Бон-изӕрмӕ ме ’мгарӕ биццеути хӕццӕ, хургӕркити астъӕнттӕ агоргӕй, фӕрратӕхӕ-батӕхӕ, цит, кодтан. Хӕргутӕбӕл догъ исаразианӕ. Ерис кодтан дор ӕхсунӕй. Изӕрдалингти ба гъӕуи астӕу нихӕси цӕмӕдесӕй игъустан уорсзакъӕгин зӕрӕндти таурӕхътӕмӕ. Арф комӕй игъустӕй Ирӕфи ӕнӕрлӕугӕ дони зуст цӕхъал. Ӕфсес гъоцитӕ идзаг фӕздӕнтти хӕццӕ ӕздахтӕнцӕ хезнитӕй, агурдтонцӕ сӕ уӕсити. Сӕнари хъуӕцӕ гъузтӕй хуӕнхаг тъӕпӕн уӕлиндзити сӕрти ӕма тадӕй кӕдзос уӕлдӕфи. Адтӕн ӕнӕмӕтӕ, сӕрӕн, игъӕлдзӕг. Идзаг цӕститӕй зудӕ каст кодтон дуйней рӕсугъддзийнӕдтӕмӕ, ме ’фсес си нӕ зудтон. Мӕ фусунтӕмӕ ку иссӕуинӕ, уӕд-еу хатгай хуӕрун дӕр нӕ кумдтон, уайтӕккӕ адгин фунти гъӕбеси, цит, ранигъулдтӕн. Сауӕнгӕ сӕумӕмӕ мӕ къах дӕр нӕбал рателинӕ.

Фал еухатт ӕмбесӕхсӕви райгъал дӕн. Хуссӕгигъӕлдзӕгӕй еу усмӕ неци ралӕдӕрдтӕн. Мӕ гъостӕбӕл рауадӕй кедӕр сабур кӕун. Ӕз хустӕн, хестӕртӕ кӕми адтӕнцӕ, еци уати. Куд нӕ базудтайнӕ зӕронд Марихани гъӕлӕс! Уосӕ кодта сабур гъарӕнгӕ.

Балӕдӕрдтӕн: сӕ кӕстӕр фурт Геуӕрги службӕ кодта изол Камчатки, рагӕй дӕр си пъисмо на ’дтӕй, уӕдта хабар игъусун райдӕдта, е ’мбал салдӕтти хӕццӕ кӕмидӕр командировки уогӕй, надбӕл бурдӕни бахаудтӕнцӕ ӕма басудӕнцӕ, зӕгъгӕ. Мадӕ ӕма фидӕн бӕлвурд нецима дзурдтонцӕ, фал ниййерӕги зӕрдӕ зонагӕ ’й, цидӕр хузи балӕдӕрдтӕнцӕ гъуддаг ӕма сӕхе меднимӕри гъенцъун кодтонцӕ, уӕззау сагъӕсти бахаудтӕнцӕ.

Талингӕ уати мӕ цӕститӕй неци уидтон, нигъгъос дӕн. Марихани лӕг мӕ мади фидӕ Заур ӕ цардӕмбали унгӕг, ӕрхӕндӕг гъӕлӕсӕй сабур кодта, зӕрдитӕ ин ӕвардта, кӕдимайди биццеу дзӕбӕх уидӕ, нӕ хӕдзарӕ дзӕбӕхӕй иссеридӕ, зӕгъгӕ. Фал, ӕвӕдзи, ӕ дзурдтӕ ӕхецӕй дӕр не ’руагӕс кодтонцӕ, фӕстагмӕ ӕхе нӕбал бауорӕдта ӕма е дӕр искудтӕй…

Уӕдмӕ бон кӕнун райдӕдта. Къӕразгӕй мӕмӕ зиндтӕнцӕ идард стъалутӕ, тӕбар-тубур кодтонцӕ Къӕрӕугоми цъетей сӕрмӕ. Мӕйи ӕвзестӕхуз сикъа ниннигъулдӕй тар хуӕнхти фӕсте, ӕрмӕст ма ӕ еу минкъий гӕбаза ӕрттивта Уазай цъоппи хуӕд фарсмӕ. Дуйне нерӕнгӕ нӕма райгъал ӕй.

Ами ба, талингӕ уати, дууӕ ниййерӕги сӕ зӕрдити ристӕн хуасӕ нӕбал ирдтонцӕ, хуӕздӕр мадзалӕн ма син байзадӕнцӕ сӕ содзагӕ цӕстисугтӕ. Мӕн фунӕй ӕнгъӕл адтӕнцӕ. Ӕрхунӕй сӕ зӕрдӕ байдзаг ӕй. Мӕ билтӕ зир-зир кӕнун райдӕдтонцӕ. Гъӕдздзоли буни арфдӕр ниббурдтӕн. Гъар сауӕдӕнттӕ мӕ тӕвдӕ ростӕбӕл дӕлӕмӕ уадӕнцӕ. Нӕбал балӕдӕрдтӕн, кудтвӕлладӕй, хӕкъурцгӕнгӕй куд бафунӕй дӕн, уой.

… Мӕ фидӕ циуавӕрдӕр финги уӕлгъос ку бадидӕ, уӕд еу седт дӕр нӕ иронх кӕнидӕ. Сикъа исесидӕ. Ӕ бунатӕй исистидӕ. Фӕллад, мӕтъӕл цӕстингас адӕмбӕл радаридӕ: «Тугъди будури ка байзадӕй, еци фӕсевӕди рохс ном иссерӕн. Уӕхӕн зиндзийнадӕ нӕбӕл макӕдбал ӕрцӕуӕд!..»


Ӕз тугъди нӕ адтӕн, уӕддӕр еци доги хабӕрттӕ ӕма цаутӕ сӕ рист ӕма сӕ зинтӕй мӕ зӕрдӕн имисуйнаг ӕнцӕ… Службӕ дӕр, мӕ афонӕ ку ӕрхъӕрдтӕй, уӕд бакодтон. Фал еци хабӕртти хӕццӕ баст гъуддӕгутӕ ба мӕмӕ, сауӕнгӕ минкъий биццеу ма ку адтӕн, уӕд гъарун байдӕдтонцӕ…

 

ХӔМИЦАТИ Морис,

журналист, финсӕг.

 

РЕДАКЦИЙӔЙ:

Хӕмицати Зелимхан тугъдмӕ рандӕй 20-анздзудӕй. Адтӕй къохи пулеметтӕй ӕхсӕг 2-аг Украинаг фронти полктӕй еуеми. 1944 анзи 20 августи уӕззау цӕф фӕцӕй. Авд мӕйей дӕргъи ’й дзӕбӕх кодтонцӕ Казахстани Семипалатински госпитӕли. Ӕ райгурӕн гъӕу Толдзгунмӕ исӕздахтӕй 1945 анзи. Хуарзӕнхӕгонд ӕрцудӕй ӕфсӕддон хуӕрзеугутӕй, Кади гӕгъӕдитӕй.